Broeders in Christus hun missie

Broeders in Christus zijn volgelingen van de Nazareense Joodse leermeester Jeshua, de loskoper  Messias Jezus Christus. Zij hebben als doel te slagen in de opdrachten die de rabbijn heeft gegeven.

In het leven dat wij van God hebben gekregen worden wij door Zijn Woord gevormd. En door de liefde van Christus worden wij gekneed om die liefde met anderen te delen. Gedwongen door liefde willen de Broeders in Christus de predikingsopdracht van Jezus verder zetten. De Broeders in Christus prediken het Evangelie omdat "Christus 'liefde ons dwingt, omdat we ervan overtuigd zijn dat één voor iedereen stierf". (2 Korinthiërs 5:14). De hele Schrift hangt af van het gebod om lief te hebben (Mattheüs 22: 36-40) en het is daarom het fundament van alles wat de broeders en zusters van de Christadelphian geloofsgemeenschap doen.

De Broeders in Christus reageren op de Grote Opdracht om het Evangelie tot het einde van de wereld te prediken. Jezus zei:
"Gaat de hele wereld in en predikt het goede nieuws voor de hele schepping" (Marcus 16:15),
"ga en maak discipelen van alle naties, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen alles te gehoorzamen dat ik je geboden heb "(Mattheüs 28: 19-20)
en
" dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis voor alle naties, en dan zal het einde komen "(Mattheüs 24:14).

De Broeders in Christus houden er aan het Woord van God als Hoogste onfeilbaar woord te houden. Ook leren de Broeders in Christus om de Geboden van Christus als kernleerstoel te nemen. De leringen van Jezus Christus staan ​​centraal in het evangelie en daarom onderwijzen we Koninkrijksethiek als kernleer. Deze ethiek is samengevat in de samenvatting van Bijbelse richtlijnen voor christelijk leven.

Als navolgers van Christus nemen wij de opdracht van Jezus ernstig. Ook uit liefde voor de anderen (onze naaste) willen wij dat Goede Nieuws verkondigen en onze hoop op een beter leven delen. De Broeders in Christus of Christadelphians onderwijzen het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus, dat is samengevat in de Christadalphiaanse geloofsverklaringen.

+

Aanvullende lectuur1.      Belangrijkheid van de Heilige Schrift

2.      Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

3.      Voorzien om te lezen

4.      Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

5.      Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

6.      Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

7.      Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

8.      Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

9.      Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

10.   Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

11.   Na 2020 jaar

12.   Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus

13.   Verlossing #7 Christus levend in de gelovige

14.   Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken

15.   Kerstmis, Saturnalia en de geboorte van Jezus

16.   Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld

17.   Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws

18.   Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

19.   Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

20.   Schijnbaar onmogelijke opdracht

21.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

22.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

23.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

24.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

25.   Doop en Geloof

26.   Jezus volgen

27.   Ademen om les te geven

28.   Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia

29.   Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten

30.   De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond

31.   De Ekklesia #5 Gods getuigen

32.   Eerste Eeuw van het Christendom

33.   Positie en macht

34.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop

35.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

36.   Hoogdag voor vele protestanten

37.   500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

38.   Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

39.   Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

40.   De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt

41.   Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

42.   Doop en Geloof

43.   Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

44.   Dank voor ervaringen van het Gebed

45.   Intenties van de ecclesia

46.   Samen werken aan een Open Gemeenschap

47.   De ecclesia als lichaam van Christus

48.   Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien

49.   Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen

50.   Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld

51.   Hoe moeten we prediken?

52.   Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

53.   Omgaan met zorgen in ons leven

54.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

55.   Manifest Gelovigen nemen het woord

56.   Oorlog in kerkenland

57.   Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad

58.   Jehovah kan hem staande houden

59.   Nieuw tijdperk van Geloofsverkondiging voor Katholieke kerk

60.   Zendingsdag HHK: Predikant is als een soldaat

61.   Aankondigingsweek in Nederland

62.   Vakantietijd contacttijd

63.   Zondag 16 november Een dag in het leven van Christus

64.   Door verkondiging ook geruster

65.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

66.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

67.   Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

68.   Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen

69.   Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar

70.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #3 Behaging in Volhouding

 
Comments