Boodschap van de Broeders in Christus

Onze berichten aan de wereld of onze boodschap voor allen

In opvolging van de opdracht die de Nazareense Joodse leermeester Jeshua (Jezus Christus) uit de stam of zaad van David heeft gegeven, uit te gaan om de Goede of blijde Boodschap te vertellen aan de wereld, gaan Broeders en zusters in christus uit om dat Goede Nieuws te verkondigen.

Als Boodschappers van het Goede Nieuws proberen Broeders in Christus de Bijbelse Waarheid aan de wereld kundig te maken. Het is geen wereldse boodschap of nieuwsverkondiging maar een boodschap van Christus die de boodschap van God bracht, welke wij ook trachten te brengen. Die boodschap van God is een Bijbelse boodschap welke een vredesboodschap een een Koninkrijksboodschap is, welke redding brengt.

Ook al mag er in deze tijd weinig interesse zijn voor het Woord van God trachtten wij toch als volgelingen van Jezus Christus het Woord van zijn hemelse Vader uit te dragen, ook al mag het soms een schijnbaar onmogelijke opdracht lijken.

Wij trachtten een duidelijk beeld te scheppen van wie wie is en wat God van ons verlangt. Broeders in Chiistus doen hun best om Goed Nieuws te brengen met en door voorbeeld.
Het verkondigen van het Evangelie opgetekend in de Bijbel wordt door de Broeders ernstig genomen en willen wij in eenheid onder Christus zo goed en zo kwaad mogelijk uitvoeren, ook al zijn onze middelen soms zeer beperkt.

Die boodschap die de Broeders in Christus brengen is zeer eenvoudig:

als sterfelijke mens leven wij voorlopig in een stelsel waar mensen graag macht over anderen verwerven en waar pijn en lijden deel uitmaken van een leven vol beproeving.

In dit samenstel der dingen of dit tijdsbestek waarin de mens nu leeft, kunnen wij ons weerbaarder maken. Als wij tot Christus en tot God komen zullen wij merken dat ons geloof in Christus en ons geloof in slechts één God, ons al in dit leven een zekere vorm van innerlijke rust zal brengen.

Je zal merken als je tot het ware geloof komt dat een serene kalmte over jou zal komen. Ook al zal je nog steeds pijn hebben en ook al zal niet altijd alles makkelijk verlopen zal je geloof het  makkelijker om dragen maken.

Onze boodschap is dat het vertrouwen in het ongeziene de moeite waard zal zijn en al zijn vruchten zal leveren in dit leven

Onze boodschap wordt gebracht via de prediking van broeders en zusters in christus en predikingswerk via folders, geschriften op drukwerk en het internet, die getuigen voor Jehovah.

Onze boodschappen worden niet door één voorganger, pastor of dominee, afgeleverd, maar door een verscheidenheid aan getrainde sprekers wiens wens het is om levensveranderende berichten aan u te brengen. Alsook willen alle leden van de ecclesia behulpzaam zijn in de verdere uitdraging van de boodschap en in het maken discipelen van mensen uit alle natiën.

Onze hoop is om u uit te rusten om de beslissingen te nemen om te transformeren en u te helpen gebruik te maken van de kracht van Jezus Christus en ontvankelijk te zijn voor de Kracht van God.

+

Aanvullende teksten


1.       Donkere periodes en het uitkijken naar vrede

2.       Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar

3.       Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

4.       Ongelezen bestseller

5.       Belangrijkheid van de Heilige Schrift

6.       Bijbel op de eerste plaats #1/3

7.       Bijbel op de eerste plaats #2/3

8.       Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

9.       Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

10.   Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

11.   Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

12.   Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

13.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

14.   Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

15.   Missionaire hermeneutiek 4/5

16.   Missionaire hermeneutiek 5/5

17.   Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

18.   Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming

19.   Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak

20.   Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

21.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

22.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden

23.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren

24.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren

25.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

26.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

27.   Verlossing #2 De Bijbelse oplossing

28.   Verlossing #8 Gerechtigheid door geloof

29.   Schijnbaar onmogelijke opdracht

30.   Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld

31.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

32.   Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht

33.   De god zoon, koning en zijn onderdanen

34.   Verzoening en de gekochte race

35.   Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

36.   Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

37.   Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

38.   Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

39.   Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

40.   De ecclesia als lichaam van Christus

41.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

42.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

43.   Joodse Wetten en Wetten voor Christenen

44.   Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel

45.   Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia

46.   Intenties van de ecclesia

47.   Opbouw van een ecclesia en verbonden kosten

48.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

49.   Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen

50.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

51.   Positie en macht

52.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #1 Abraham de aartsvader

53.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop

54.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #12 Anabaptisten

55.   Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

56.   Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie

57.   Hoogdag voor vele protestanten

58.   500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer

59.   De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt

60.   Bisschoppensynode omtrent het gezin

61.   Conservatieve rolpatronen en huishoudtaken

62.   Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

63.   Vakantietijd contacttijd

64.   Zondag 16 november Een dag in het leven van Christus

65.   Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar onwetend over Niet-Trinitarische Christenen

66.   Oorlog in kerkenland

67.   Manifest Gelovigen nemen het woord

68.   Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

69.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1

70.   Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3

71.   Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

72.   2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1

73.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen

74.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

75.   Nieuw tijdperk van Geloofsverkondiging voor Katholieke kerk

76.   Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad

77.   Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding

78.   Overwinning voor Franse Jehovah Getuigen

79.   Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

80.   2020 jaar geleden werd de weg geopend

81.   Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk

82.   Obama zegt dat Jezus een goed medicijn is tegen angst

83.   Bisschoppensynode omtrent minderjarigen

84.   Roeping een dynamisch begrip en blijvende bron van kracht

85.   Openluchtprediking

86.   Stadsprediker in de Nederlanden

87.   Predikingswerk in Nederland

88.   Aankondigingsweek in Nederland

89.   Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap

90.   Bijbellezend beeld op Trafalgar Square

91.   Evangelisatiewerk blijvende opdracht

92.   Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken

93.   Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia

94.   Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

95.   Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word

96.   Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered

97.   Omgaan met zorgen in ons leven

98.   Doop en Geloof

99.   Als sneeuwvlokken een zacht tapijt vormen

100.                       Niet hoe je valt, wel hoe je opstaat

101.                       God bezorg ons de juiste ontspanning

102.                       Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia

103.                       Een nieuw seizoen voor de deur

104.                       Op weg naar 2014-2015

105.                       2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is

106.                       Studiedag over de Vreugdebode van het Evangelie

107.                       De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

108.                       Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven

109.                       14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren

110.                       Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën

111.                       De Ekklesia #5 Gods getuigen

112.                       Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen

113.                       Gezelschap in de kerkgemeenschap

114.                       Samen werken aan een Open Gemeenschap

115.                       Communicatie noodzakelijk voor groei in Ecclesia

116.                       Ademen om les te geven

117.                       Door verkondiging ook geruster

118.                       Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen

119.                       De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie

120.                       Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

121.                       Enkele nieuwe websites om mensen tot God te brengen

122.                       Als broeders en zusters samen op weg voor een nieuw jaar

123.                       Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België

 
Comments