Boek in onze handen

Tegenwoordig nemen veel mensen eerder hun smartphone in handen dan een boek. Vanop dat kleine elektronische ding hopen ze alle wijsheid te ontvangen. Eén voordeel is wel dat er ook hele bibliotheken in kunnen gestoken worden. Bij de applicaties kan men nu ook Bijbels vinden wat maakt dat mensen de Bijbel op elk ogenblik van de dag kunnen inzien. Nu moeten zij dat dan nog doen ook.

Over de gehele wereld kan men mensen tegen komen die hun geloof gebaseerd hebben op 66 samengebundelde werken van een 40tal schrijvers die allen beweren niet hun eigen woorden maar de woorden van iemand veel hoger te brengen, zelfs van de Allerhoogste God boven alle goden.

Het verzamelwerk of Boek der boeken is zelfs een bestseller aller tijden dat heel wat ophef heeft kunnen veroorzaken en ook heel wat mensen tegen elkaar heeft doen keren. In dat verzamelwerk geschreven en bijeengebracht over meerdere eeuwen wordt het fundament gelegd van drie geloofsgroepen, de Joden met het Jodendom, de Christenen met het Christendom en met de Christenheid en als laatst gevormde groep, de Moslims (of Mohammedanen) met de Islam.

Mensen uit die geloofsgroepen mogen echter zoals iedereen nog met meerdere vragen zitten. Voor hun antwoorden kunnen zij hun toevlucht zoeken in de Heilige Geschriften. Maar omdat zij tot een geloofsgroep behoren betekent dat nog niet dat zij werkelijk gebruik maken van die Heilige Geschriften. Vooral de christenen vallen op door hun gebrek aan kennis van die Geschriften. De laatste monotheïstische groep mag zich dan wel beroepen om de Koran als hun heilig boek, maar vergeten dikwijls dat daarin vermeld staat dat zij de Hebreeuwse en Griekse Geschiften moeten lezen en bestuderen.

Van hen die al tot een bepaald geloof behoren verwacht men dat zij toch een zekere kennis hebben van de basisboeken van hun geloof. Toch moeten wij vaststellen dat echter maar weinig mensen de moeite nemen om die boeken waarin tal van schrijvers de boodschappen hebben opgeschreven die, gebundeld, voor ons nu die Bijbel vormen.

Voor niet- of ongelovigen is het soms anders. Sommigen hebben zelfs al meer inzage in die boeken gehad en zijn er meer in geboeid dan de zogenaamd gelovigen. Anderen hebben er totaal geen kennis van.

Wel kan men vast stellen dat gelovigen en niet-gelovigen dikwijls met de zelfde vragen worstelen. Praktisch de meeste mensen kijken naar de wereld en de mens daarin en vragen zich af hoe alles ontstaan is en wat het mogelijk verloop er van zal zijn.

  • Hoe is die ontstaansgeschiedenis verlopen? Hoe zag het er vroeger uit, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie waren de schrijvers? En hoe zijn al die delen, die in de loop van eeuwen geschreven zijn, bij elkaar gekomen?
  • Hoe is dit geschreven Woord tot in onze tijd overgeleverd? Kunnen we er nog zeker van zijn dat het de oorspronkelijke boodschap is, of zijn daar in de loop der eeuwen wijzigingen in ontstaan, of misschien zelfs wel bewust aangebracht?
  • Hoe is het in onze taal terechtgekomen? Kunnen we er op vertrouwen dat wat wij lezen ook dat is wat God ons, in woorden van een andere taal, eigenlijk wilde vertellen? Maakt het wat uit hoe je het vertaalt, of gaat het alleen maar om het verhaal?
  • Hebben mensen in alle tijden toegang gehad tot dat Woord? Of zijn wij juist heel erg bevoorrecht dat wij maar naar een boekwinkel hoeven te lopen om een eigen Bijbel te kunnen bezitten, of om een versleten exemplaar te kunnen vervangen?

In "Het Boek in onze handen" willen we deze vragen nader bekijken. We willen u meenemen op een reis langs de boeiende geschiedenis van dit unieke Boek.

Formaat: 94 pagina’s A5


Klik hier voor de bestelinstructies.
+

Aanvullende lectuur


1.       Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

2.       Welke dingen zoeken

3.       Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

4.       Idioot zijn om te geloven?

5.       Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

6.       Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

7.       Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

8.       Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper

9.       De zoeker naar God en wereldse schatten

10.   Kan men God zoeken en ervaren

11.   Is er een verbinding tussen God en mens?

12.   Kan men een verbinding maken met iets dat men niet kan aanraken

13.   Als je beseft dat God bestaat

14.   Paadjes, straten, autowegen, hoeken en kantjes

15.   De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen

16.   Goed voorziene berggids

17.   Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan

18.   Bestseller aller tijden

19.   Boek der boeken de Bijbel

20.   Uit 3 continenten

21.   Schrijvers' getuigenis

22.   Een Ruggengraatsboek

23.   De Goede Ruggengraat

24.   Woord van God

25.   Bijbel Woord van God tot lering en opvoeding

26.   Handleiding voor de zoektocht Deel 1

27.   Handleiding voor de zoektocht Deel 2

28.   Blog van God opgetekend in een Boek

29.   Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

30.   Bijbel Nuttige Gids voor kennis, onderricht en aanmoediging

31.   Fundament in de Schrift

32.   Bijbelse chronologie

33.   De Bijbel 1: Tenach of Oude Testament

34.   De Bijbel 2: Verborgen boeken

35.   De Bijbel 3: Nevie'iem of profeten

36.   De Bijbel 4: Ketoeviem of Geschriften

37.   De Bijbel 5: 2° Ketoeviem of Messiaanse Geschriften

38.   De Bijbel 6: Opdrachtgever en Schrijvers

39.   De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze

40.   De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen

41.   De Bijbel 9: Geheel nuttig

42.   Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God

43.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

44.   Bijbelstudie

45.   Wat te vinden in de Bijbel

46.   Niet zeker dat er een God is

47.   Als er een God bestaat is het mogelijk om een relatie met Hem op te bouwen

48.   Vinden komt pas na goed zoeken

49.   De Schepper God wil gevonden worden

50.   De Weg naar God

51.   Rond God de Allerhoogste

52.   Eigenheden aan God toegeschreven

53.   Geloof in slechts één God

54.   Jehovah wiens Naam heilig is

55.   Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht

56.   Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper

57.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

58.   Geloof voor God aanvaardbaar

59.   Goddelijke redenen hoger dan de onze

60.   Omtrent geloof en gospel

61.   Bekommerende God

62.   God komt ons ten goede

63.   Beloften van God

64.   Gods beloften

65.   Plan van God

66.   Plan van God en wereldvrede

67.   Nieuw verbond

68.   Levenslessen

69.   Mensdom

70.   Goedheid en liefde openbaar gemaakt

71.   Redding

72.   Hoop op een man

73.   Jezus Christus is in het vlees gekomen

74.   Rond Jezus

75.   Onschuldig lam

76.   Lam van God

77.   Sleepnet

78.   Geloven en geloof

79.   Hoop voor de toekomst

80.   Hoop op leven

81.   Op wie hoop stellen

82.   Toegang met Christus

83.   Relatie tot Christus

84.   Relatie tot God

85.   Relatie tot medemens

86.   Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens

87.   Materie en tijdelijkheid

88.   Het levende, het verderfelijke en het gestorvene

89.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1

90.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2

91.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3

92.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4

93.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5

94.   Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

95.   Sterfelijkheid

96.   Goeden, slechten en het zichtbare en onzichtbare

97.   Teken van het verbond

98.   Werking van de hoop

99.   Uitzicht op de toekomst

100.                       Verwachtingen

101.                       Heerlijke einde

102.                       Koninkrijk Gods

103.                       Koninkrijk van God

104.                       Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

105.                       Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

106.                       Ontdopen gaat verder in België, een keerpunt om stil bij te staan

107.                       Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

108.                       Bedenkingen: Gods eigen Volk

109.                       Zoek en vind de Open Weg

110.                       Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

 
Comments