Betrouwbare woord

Door de eeuwen heen hebben heel wat mensen hun woorden opgetekend. Meerdere denkers mochten hun woorden 'vereeuwigd' zien door dat mensen over de tijden heen aandacht aan hun woorden schonken.

Meerdere Griekse en Romeinse denkers konden de basis leggen voor gedachten die mensen tot in de 21ste eeuw mee droegen. Heel wat mensen hechten zeer veel belang aan de filosofische gedachten.

Heel wat mensen hebben pogingen ondernomen om hun menselijke wijsheid of levensbeschouwing met anderen te delen. In de "liefde voor wijsheid" gingen vele mensen in zichzelf graven om antwoorden te vinden. Volgens Aristoteles was filosofie en 'filosoferen' de meest verheven en meest goddelijke activiteit voor de mens, die ze van nature voltooit en die een bron van vreugde is. In zijn "Uitnodiging tot de filosofie" lezen wij:

"...want intelligentie is de god in ons..."

en

"Het stoffelijke leven heeft een goddelijk gedeelte",

en nog:

"Zodoende is de mens verplicht te filosoferen of anders afscheid te nemen van het leven; want alle andere activiteiten zijn slechts prullen in verhouding tot het filosoferen".

Maar bij velen heeft dat filosoferen hen niet dichter gebracht bij de Goddelijke Schepper. Alsook kunnen wij vaststellen dat die menselijke wijsheden altijd hier en daar gebreken vertoonden, die mensen zelfs in moeilijkheden konden brengen.

Opvallend is echter ook dat niemand van die menselijke denkers kan tippen aan woorden die verzameld zijn in een bundel van 66 boeken. Dat Boek der boeken de Bijbel is met recht en rede een bestseller aller tijden.

In dat bijzonder werk is de doctrine van inspiratie de leer dat God letterlijk de woorden van de Schriften heeft 'ingeblazen'. Doorheen de werken kan men zien hoe de 'auteurs' of wereldse schrijvers van die boeken zich erg feilbaar opstellen en laten toegeven dat het hun woorden niet zijn die zij brengen maar de Woorden van een Hoger Macht die alle machten van de aarde overstijgt en die boven alle goden staat die vele mensen aanbidden.

In het tweede grote blok, of de Messiaanse Geschriften verteld de devote Paulus ons dat
"de hele Schrift wordt gegeven door inspiratie van God." (2 Timoteüs 3:16)

De term voor "inspiratie" hier is de Griekse term theopneustos (letterlijk: "God-geademd"), en dat is vrij
anders dan we denken als we eraan denken om vandaag geïnspireerd te worden.

De schrijvers van de Schriften werden op een heel andere manier geïnspireerd dan een songwriter zich misschien geïnspireerd zou voelen of een auteur die zich vandaag misschien geïnspireerd voelt om zijn novelle of roman te schrijven. Als het gaat om de Schriften, ademde God feitelijk Zijn woorden door die schrijvers.

Sommige mensen vragen zich dan af hoe dat werkt. Als de Bijbel bestaat uit woorden die van God zijn gekomen, waarom zijn de geschriften van die 40 verschillende auteurs van de verschillende boeken van de Bijbel anders in hun stijl, benadering, woordenschat en perspectief?

Om ons hier meer inzicht in te geven, vinden wij het nuttig om te denken dat de schrijvers van de Schrift functioneren als een soort "doos met krijtjes" waarmee God de afbeeldingen "gekleurd" heeft gerelateerd aan hun eigen specifieke boeken. God is de echte kunstenaar, maar voor elk boek maakt hij gebruik van dat specifieke doosje kleurpotloden voor die schrijver. Deze doos met kleurpotloden vertegenwoordigt het vocabulaire, de persoonlijkheid, ervaringen, herinneringen, enz. van elke schrijver.

Als we in deze termen denken, zien we zo bijvoorbeeld dat de apostel Petrus een nogal kleine 'doos' had. Hij was niet zo goed opgeleid, wat hem beperkte tot het schrijven met een kleinere, eenvoudiger woordenschat. De apostel Paulus had daarentegen een grotere "doos" vanwege het feit dat zijn opleiding en achtergrond zo rijk en vol was.

Toen God door de hand van Petrus schreef, gebruikte Hij het vocabulaire, de ervaringen, de achtergrond, enz. van Petrus om Zijn Goddelijke boodschap over te brengen. Toen Hij door de hand van Paulus schreef, gebruikte Hij meer verfijnde taal gebaseerd op Paulus 'grotere "doos met krijtjes."

In beide gevallen gebruikte God de schrijvers om te schrijven vanuit hun eigen achtergrond en ervaringen. Hun geschriften waren echter uiteindelijk nog steeds het Woord van God omdat God precies koos wat uit de 'doos' van elke schrijver moest worden geschreven.

Ook hing het af voor welke groep van mensen men trachtte te benaderen.

Laten we ons, met dit in ons achterhoofd, verwonderen over het wonderlijke wonder van God Die ons de Schriften heeft geven. En laten we ernaar streven om Zijn Woord elke dag beter te leren kennen!

Het grote idee van vandaag is dat God de Heilige Schrift
voor ons persoonlijk heeft gemaakt, dus we moeten grote moeite doen om Zijn Woorden grondig te bestuderen en toe te passen op ons leven.

De Broeders in Christus wensen u meer informatie te geven over dat Woord wel ons vertrouwen verdient. Buiten onze artikelen op onze verschillende sites hebben wij ook nog enkele specifiek publicaties die meer toelichting geven rond dat Woord van God. Zo raden wij u aan het 180 pagina's tellende boekje van broeders Arthur Hale en Harry Tennant eens te lezen. U bent welkom om "Het betrouwbare woord" bij ons te bestellen.

Het betrouwbare woord

Boek Het betrouwbare Woord

In deze tijd vragen vele stemmen in de wereld onze aandacht. Kranten, tijdschriften, boeken, radio, televisie, film en internet brengen de wereld met al haar aantrekkelijkheden en problemen steeds sneller, vaker en verder onze woningen binnen. Daarom is het zo verleidelijk zelden of nooit te luisteren naar een heel andere Stem die onze aandacht vraagt. De Stem die ons vertelt wat er achter de horizon ligt: een nieuwe wereld, een heel andere samenleving dan die wij nu kennen.

Die Stem is de Bijbel. En als die de waarheid spreekt, zijn we op weg naar het allergrootste keerpunt in de geschiedenis: het moment dat de koninkrijken van deze wereld plaats zullen maken voor Gods Koninkrijk op aarde, onder de ene heerschappij van Christus Jezus.

Maar is de Bijbel waar en zijn boodschap betrouwbaar? Horen we inderdaad de gezaghebbende stem van de Schepper van alle dingen, wanneer we lezen: Zo zegt de Here Here?

In het boek Het betrouwbare woord zetten de schrijvers uiteen waarom we volledig op de Bijbel mogen vertrouwen. Ze vertellen wat de schrijvers van de Bijbelboeken zelf over de oorsprong van hun geschriften zeiden. Daarnaast geven zij enkele toetsen van buitenaf, die het bewijs kunnen leveren van de waarheid van hun aanspraken Gods woordvoerders te zijn.

Dit boek is een ware ontdekkingstocht door de gehele Bijbel. De schrijvers laten duidelijk hun liefde voor God en zijn woord blijken. Zij vertellen vanuit die liefde enthousiast en op boeiende wijze over de schatten die in de Bijbel te vinden zijn, en waaraan zij een onwrikbaar geloof hechten. Zij brengen ons daarmee diep onder de indruk van de vele bewijzen en aanwijzingen, dat wij er volledig op kunnen vertrouwen dat de Bijbel het woord van God is. Voor toen, voor nu en voor de toekomst.

 

Inhoud: 180 pagina’s A5

Bestel het boeiende boek hier.


+


Aanvullende lectuur


1.       Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

2.       Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God

3.       Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

4.       Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten

5.       Op zoek naar een God boven alle goden

6.       Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën

7.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

8.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

9.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5

10.   Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

11.   In de hand #4 Angst voor de wereld

12.   Bron(nen) van kwaad

13.   Keuze van levende zielen tot de dood

14.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

15.   Woord van God

16.   Blog van God opgetekend in een Boek

17.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

18.   Bijbel op de eerste plaats #1/3

19.   Bijbel op de eerste plaats #3/3

20.   Het universum makende Woord van God

21.   Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs

22.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

23.   Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

24.   El Shaddai Die verscheen voor Abraham

25.   Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen

26.   Kennis en wijsheid door een Oud Boek

27.   De Bijbel als instructieboek

28.   Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

29.   Ongelezen bestseller

30.   Belangrijkheid van de Heilige Schrift

31.   Leren kennen van Hem die het hart kent

32.   Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

33.   Missionaire hermeneutiek 2/5

34.   Missionaire hermeneutiek 3/5

35.   Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal

36.   Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie

37.   Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren

38.   Gods vergeten Woord 16 Geopenbaarde Woord 1 Zoeken naar een god

39.   Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

40.   Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing

41.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

42.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

43.   Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest

44.   Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme

45.   Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David

46.   Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

47.   Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

48.   Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

49.   Stichter van een beweging

50.   Messiaans, Joods of Christen

51.   Vrijmoedig risico’s nemen

52.   Doemdenken en onze toekomst

53.   Eer uw eigen woorden alsof zij een belangrijk contract zijn

54.   Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend

55.   Niet in de schijnwerpers staan maar anderen verlichten

56.   Alleen ogen die geweend hebben kunnen helder zien

57.   Wonden omzetten tot wijsheid

58.   Geen afscheid nemen maar vieren van samenzijn

59.   Dr. Shankar

60.   De ware grootsheid ligt in het vriendelijk zijn

61.   Het grote ideaal van deze tijd

62.   Wijsheid ligt diep

63.   Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken

64.   Gebed geen excuus zijn om niets te doen

65.   Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid

66.   Openstellen om Nog veel te leren

67.   Maak ons onervarenen wijs

68.   Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren

69.   Geestelijke vorming tot heiligheid #1

70.   Gehoorzaamheid beter dan offers

71.   De heilige geest zal alle dingen welke gezegd zijn in herinnering terugbrengen

72.   Onder de Geest blijven

73.   God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

74.   Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered

75.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

76.   Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet

77.   Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken

78.   De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen

79.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus

80.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten

81.   Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten

82.   Broeders in Christus 2016 jaaroverzicht

83.   Opstaan in het leven om zelf verandering aan te brengen

84.   Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie

85.   Hellenistische invloeden

86.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde

87.   Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders

88.   Laat me je tong zien

89.   Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer

 

Comments