Про академію

    Бродівська Мала академія наук учнівської молоді створена 1 лютого 2002 року згідно розпорядження відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації на базі Бродівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. Для організації занять з учнями у 2002 – 2003 навчальному році було відкрито 4 гуртки, в яких навчалося 90 учнів шкіл району. Поступово налагоджувалася співпраця із керівниками шкіл та вчителями міста Броди та Бродівського району. Популярність академії зростала з кожним роком, результатом чого стало відкриття нових гуртків у закладі. На сьогоднішній день у академії навчається 291 учень, функціонує 19 гуртків, працює 14 керівників гуртків.
    Бродівська Мала академія наук учнівської молоді – профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення учнів до науково-дослідницької, експериментальної та винахідницької роботи в різних галузях науки та техніки; а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої учнівської молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля.
    Навчально-виховний процес у Малій академії здійснюється за навчальними планами та програмами. Традиційними формами роботи з учнями є: лекторії, семінари, конференції, практичні, лабораторні та гурткові заняття, конкурси-захисти, індивідуальна науково - дослідна робота під керівництвом керівників секцій, дистанційне навчання. 
    Особливо важливою і перспективною у роботі Бродівської Малої академії наук учнівської молоді є індивідуальна робота учнів під керівництвом керівників гуртків. Організація науково-дослідницької діяльності школярів дає їм можливість самостійно та цілеспрямовано працювати, розвиває креативне мислення, вдосконалює систему теоретичних знань, практичних вмінь та навичок. Важливо, щоб робота відповідала інтересам учнів, їх віковим, індивідуальним та інтелектуальним можливостям. 
    Для досліджень обирають такі об’єкти та явища, які найбільш типово і яскраво відбивають суттєві сторони місцевих природних умов, доступні для систематичних і регулярних спостережень, є актуальними для сучасної науки, можуть бути використані в навчальному процесі для формування й розвитку в школярів наукових понять, логічного мислення, пізнавальних інтересів, вдосконалення практичних вмінь і навичок. Головним є те, що учні вчаться ретельно проводити дослідження, оволодівають складними методами обробки результатів і переконуються: справжня наука не може бути надуманою, а результати завжди ґрунтуються на дійсно доведених фактах. 
    Саме на заняттях в МАН дитина отримує важливу самоосвітню компетенцію, яка виховує внутрішню дисципліну, відсутність страху перед аудиторією, будь-якою роботою, вміння самоорганізуватися, планувати свою діяльність, обирати власні способи вирішення проблем і давати об’єктивну самооцінку своїм здобуткам. На навчальних заняттях відбувається і перше виявлення творчого потенціалу обдарованої дитини, з'являється зацікавленість предметом, що потім приведе її до відповідної наукової діяльності. Саме на заняттях та готуючись до них учні проводять перші міні-дослідження, набувають перші навички самоконтролю на основі введення керівником гуртка у структуру заняття ситуацій самооцінювання і взаємооцінювання. Та й індивідуалізовані домашні завдання стимулюють такого слухача до роботи з різними джерелами інформації. 
    
    Головними завданнями Малої академії наук є:
  • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницької діяльності вихованців;
  • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті, організації її оздоровлення;
  • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
  • формування у вихованців учнів національної самосвідомості, активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя.

    Місія Бродівської Малої академії наук учнівської молодї: розвиток творчих здібностей обдарованих школярів через залучення до науково-дослідницької діяльності та виховання особистості здатної до самовизначення та самореалізації.

    Сильні сторони: обдаровані талановиті школярі, творчі педагоги, інновації в навчально-виховному процесі, співпраця із ЗНЗ, наявність особливого духу та творчої атмосфери в закладі.

    Можливості: наявність широкого спектру профільних секцій та гуртків, участь вихованців у обласних, Всеукраїнських та інтелектуальних заходах, розвиток мережі платних послуг, участь педагогів закладу у Всеукраїнських та міжнародних освітніх проектах, наукових семінарах, конференціях.

    Пріорітети: створення можливостей для професійного самовизначення та самореалізації учнів.


    І ще декілька слів у презентації:Розвиток та формування компетентностей учнів у позашкільних закладах освіти в контексті Нової української школи.

Презентація.ppt