Kirken

Vielsen finder sted i Vadum Kirke, Brorholtvej 15, 9430 Vadum, www.vadumkirke.dk. Vi er glade for at kunne blive gift i netop denne kirke, da den allerede er kommet til at betyde meget for os. Vi kan se, og ikke mindst høre, kirken fra hjemmet. Herudover har Brit og Asger haft en masse gode stunder til babysalmesang i kirken.


Vadum Kirkevej