ดอกพลับพลึง

 

 

 แคฝอยข่อยเข็มข้า               ต้นกาลาน่าดอกบาน
งิ้วงับ พลับพลึง บาน                          นิ้วมือเรียนเปรียบเทียนกลึง
 

   (นิราศทองแดง พระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์)

 
 

ชื่อสามัญ              

ชื่อพฤกษาศาสตร์  

ชื่อวงศ์                

วรรณคดีที่กล่าวถึง     

การขยายพันธุ์   

สรรพคุณ      

 
 
 

ลักษณะ       

Crinum Lily, Veldlily

Crinum amabille.

AMARILLIDACEAE.

นิราศทองแดง

แยกหน่อ

ใบ - นำมาล้นไฟ พันแก้เคล็ด บวม ลดอากาศไข้ ปวดศีรษะ
หัว - ต้มกับน้ำทำเป็นยาบำรุง เป็นยาระบาย รักษาเกี่ยวกับน้ำดี และปัสสาวะ
ราก - ตำพอกแผล

เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน หัวกลม เนื้อในต้นขาวอ่อนนุ่ม มีกาบสีขาวหุ้มต้น เป็นคล้ายก้านใบและเปลือกของต้น ส่วนที่เป็นใบมีลักษณะแคบ เรียวยาว อ่อนนุ่ม สีเขียวสด ดอกออกเป็นช่อ มีก้านดอกยื่นออกมา    จากกอ ลักษณะคล้ายปากแตร มี 6 กลีบ สีแดงอมสีม่วงอ่อน ถ้าบานเต็มที่จะม้วนงอ มีกลิ่นหอมฉุน

Comments