พรรณไม้ในวรรณคดี

 

 
 
 " อัญชันเรียกอัญขัน                  ทาคิ้วมันกันเฉิดปลาย
     ชำเลืองเยื้องตาชาย                        ชายชมนักมักแลตาม
           อัญชันคนึงอ่าเจ้า                     โฉมฉาย
     คิ้วเคลือบมันกันปลาย                     เฉิดช้อย
     ชำเลืองเยื้องตาชาย                        เนืองนั่ง
     ชมเพลินเดิรคล้ายคล้อย                 บ่ายหน้าแลตาม "
                        (นิราศธารโศก เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์)
 
 กล้วยไม้ไต่ไม้ข้าง                      รัถยา
ส่งกลิ่นตระหลบมา                             เฟื่องฟุ้ง
 กลกลิ่นขนิษฐนา-                                รีรัตน์  เรียมเอย
หอมตระหลบอบมุ้ง                           รุ่งเช้ายังหอม ฯ
(โคลงนิราศท้าวสุภัติการภักดี พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5)
 

จะเห็นได้ว่านักกวีทั้งหลายได้แต่งโคลง กลอน ที่มีชื่อพรรณไม้หลายหลากชนิดอยู่ในคำประพันธ์

ก็เพื่อให้มีความไพเราะ และสามารถจินตนาการตามคำประพันธ์ได้

บ้างก็เปรียบกับหญิงที่รัก  บ้างก็เปรียบกับอารมณ์ของนักประพันธ์

 

วรรณคดีไทยที่กล่าวถึงพรรณไม้
1. บทละครเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑
2. รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑
3. เงาะป่า พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕
4. มหาชาติคำหลวง พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
5. นิราศทองแดง พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
6. นิราศธารโศก พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
7. ลิลิตตะเลงพ่าย พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
8. มันธนะพาธา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖
9. พระมาลัยคำหลวง พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖
10. กาพย์เห่เรือ บทประพันธ์ของนายฉันท์ ขำวิไล
11 .เรื่องสามกรุง พระราชนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
12.โคลงโลกนิติ สมเด็จ ฯ กรมพระยาเดชาดิศร
13.ขุนช้างขุนแผน สุนทรภู่
14. โคลงนิราศท้าวสุภัติการภักดี พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5
15. ลิลิตพระลอ
16. สมุทรโฆษคำฉันท์ของพระมหาราชครูสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        ฯลฯ

Comments