ต้นยี่โถ

ต้นยี่โถ

             ราก เปลือก และเมล็ด มีสารพิษ nerin, oleandrin และ folinerin
ซึ่งเป็นพิษต่อหัวใจ มีฤทธิ์กดการหายใจ  ใบทำให้คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศรีษะ
ส่วนที่เป็นพิษคือ  น้ำยางจากทุกส่วนของต้น ราก เปลือก และเมล็ด
อาการ
- โดยการสัมผัส ทำให้เกิดผื่นคัน หรือกัดผิวหนังเป็นแผลพุพอง
- โดย การกิน ทำให้ปวดเกร็งช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด
เวียนศรีษะ ง่วงนอน ม่านตาขยาย เป็นพิษต่อหัวใจ ชีพจรเต้นช้า ชัก และอาจเสียชีวิตได้
Comments