Förvaltning

Föreningens ekonomiska- och tekniska förvaltning sköts av Fastighetsägarna. Se tabell nedan för adressering av leverantörsfakturor, pantbrev och ersättning för utlägg.

LeverantörsfakturorPantbrev/pantsättningErsättning för utlägg (blankett)
Brf Smeden
Ref 03843
Fe236
838 73 Frösön
Marita Bouzaabia
Fastighetsägarna Service

Box 12871
112 98 Stockholm
Annette Hammerheim 
Fastighetsägarna Service, AO Ekonomi
Box 12871, Alströmergatan 14

112 98 Stockholm


Kundservice Fastighetsägarna
Tel: 08-617 76 00