Stadgar och ekonomi

Föreningens styrelse arbetar alltid för en god och sund ekonomi. Tillsammans med Riksbyggens förvaltare renoverar och investerar styrelsen långsiktigt i fastigheterna.

För att läsa mer om ekonomin se de senaste årsredovisningarna nedan. Även föreningens stadgar finns nedan.