Föreningslokalen

Föreningslokalen ligger belägen i källaren på gaveln i hus 10 C.Lokalen lånas ut till medlemmar i föreningen. Barn och ungdomar under 18 år lånar lokalen genom målsman som är medlem i föreningen. Målsman skall även vistas i lokalen den tid då lokalen utlånas till barn eller unga. Observera att eftersom lokalen ligger direkt under lägenheter, så skall husfrid råda, precis som i i hela området mellan 22:00 och 06:00.
Vill du låna lokalen kontaktar du Kathrin Strand, e-post: vargen2009@hotmail.comFöreningslokalens ordningsregler hittar du nedan. Avtalet som ska skrivas under vid uthyrning av lokalen hittar du här >>
Ordningsregler
  • Föreningslokalen får endast lånas av myndig medlem/medlemmar i bostadsrättsföreningen Rosenhaga.
  • Medlem som lånar föreningslokalen godkänner skriftligt avtal (se ovan) och dessa ordningsregler som finns upprättade för föreningslokalen. Detta sker genom underskrift av avtal samt genomläsning av ovanstående nämnda dokument vid utlåningstillfället, då även nycklar ges ut.
  • Föreningslokalen lånas dygnsvis, från klockan 12:00 – 12:00.
  • Tänk alltid på grannarna. Det ska vara tyst efter klockan 22:00 i föreningslokalen. Klockan 24:00 ska all verksamhet i föreningslokalen ha upphört.
  • Max antal personer samtidigt i lokalen är 40 st.
  • Tiden före 12:00 är reserverad för städning, för den som använt lokalen kvällen innan. Tänk på att städa noggrant efter er.
  • Städning ska godkännas av värdinnan vid återlämnande av nyckel.
  • Rökning i lokalen är förbjuden.
  • Enbart ytterdörren användas för in och ut- passage i lokalen. Branddörren ska endast användas vid nödsituationer.
  • Lämna lokalen i det skick ni vill finna den i.