VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSENHAGA!


Rosenhaga är ett bostadsområde lokaliserat till Rosenhagavägen i de norra delarna av Skövde. Området består av 13 hus som innehåller 189 lägenheter

Aktuellt

Måndagen 2020-02-03 kommer föreningen att börja med matavfallssorteringen. Samtliga boende behöver hämta ut ett startpaket som innehåller bruna papperspåsar som man lägger matavfallet i, samt en hållare till påsarna.
Startpaket hämtas i respektive trapphus.
Från den 2020-02-03 slängs all hushållsavfall i de nya sopstationerna. Övrigt avfall som wellpapp, glas etc. hänvisas till lokala sorteringsstationer.