Titta närmare

Ett av husen i sydvästra delen av byn

I nordväst står det enda tvåplanshuset

Väster om byn ligger dammarna

Utsikt mot Allhuset

Fotbollsplanen väntar på spelare

Minireningsverket gömmer sig bakom allhusets buskar

Rensning av buskar sker varje arbetsdag

Allhuset med solpanel och veranda

Makaonfjärilen besöker trädgården

Aroma är snart färdigt att plockas

Fruktlunden i vintervila