Cytaty z brewiarzaBrewiarz jest na pewno skarbnicą modlitwy i mądrości. Jest przecież skomponowany głównie z tekstów biblijnych. Czasami warto do niektórych z tych tekstów wracać. Będę tutaj więc robił swoje podręczne wypiski z moditwy brewiarzowej.

Z godziny czytań 1 Tim 5:17-20

opublikowane: 10 paź 2010, 22:45 przez Cas Qbat


Presbyters who preside well deserve double honor, especially those who toil in preaching and teaching.
For the scripture says, "You shall not muzzle an ox when it is threshing," and, "A worker deserves his pay."
Do not accept an accusation against a presbyter unless it is supported by two or three witnesses.
Reprimand publicly those who do sin, so that the rest also will be afraid.

Psaume 118-19

opublikowane: 9 paź 2010, 11:31 przez Kazimierz Qubat

J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.

Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.

z Godziny Czytań na Wspomnienie N.M.P. Różancowej

opublikowane: 7 paź 2010, 21:16 przez Kazimierz Qubat   [ zaktualizowane 7 paź 2010, 21:22 ]

Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu; oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków. Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych. Siebie samego zachowaj czystym. 

1-3 of 3