Norsk Oversettelse av 2083

3.153 Intervju med en Ridder Justitiarius Kommandør av PCCTS, Knights Templar

3.154 Anders Behring Breivik's Dagbok

Sammendrag av 2083 - En Europeisk Selvstendighetserklæring

Internasjonal

2083 - A European Declaration of Independence2083 - En Europeisk Uavhengighetserklæring

Et manifest av Anders Behring Breivik

Norge - 2011

Sammendrag av 2083 - En Europeisk Selvstendighetserklæring

Innledning


Om kompendiet - 2083

Breivik forklarer at han skrev 2083 fordi informasjonen som finnes der har blitt bevisst skjult for det europeiske folk av deres regjeringer og det politisk korrekte mainstream media. Kompendiet er ment for de som er bekymret for Europas fremtid. Breivik brukte mer enn tre år på å skrive og kompilere 2083, som omfatter leveranser av avanserte ideologiske, praktiske, taktiske, organisatoriske og retoriske løsninger og strategier for alle patriotisk-tenkende individer/bevegelser. Tilleggsopplysninger er demografiske studier, historiske statistikker, prognoser og innsikt om ulike emner relatert til den pågående og fremtidige kamp i Europa.

Distribuering av boken

Et avsnitt om lovligheten av å distribuere kompendiet: den intellektuelle eiendom av dette kompendiet tilhører alle europeere og kan bli distribuert og oversatt uten begrensninger, fordi "lovlig disclaimer" i "Bok 3" vil tillate alle å distribuere innholdet uten å krenke noen europeiske lover. Den delen forklarer også distribusjon via filtyper, opp-og nedlastingsalternativer, redigeringsalternativer, etc.

En melding fra forfatteren/skaperen av kompendiet

En bønn om å oversette kompendiet og distribuere det til så mange mennesker som mulig. Breivik:
"Vi har bare noen få tiår til å konsolidere et tilstrekkelig nivå av motstand før våre store byer er helt demografisk overveldet av muslimer. Å sikre vellykket distribusjon av dette kompendiet til så mange europeere som menneskelig mulig vil bidra vesentlig til vår suksess."

Innledning - Hva er "politisk korrekthet"

Inkluderer en beskrivelse av hvordan livet var før Kulturell Marxisme - en tid med ytringsfrihet og personlig sikkerhet. Det fortsetter med hvordan den kulturelle marxismen har formet samfunnet i tiårene av dens aktivitet. "Kulturell marxisme sier at historien er helt å forklares med hvilke grupper - definert av kjønn, rase, religion og seksuell normalitet eller unormalitet - har makt over hvilke andre grupper". Det søker deretter å "innføre en enhetlig tanke og oppførsel på alle europeere", at alle er like. Politisk korrekthet kan ses i for eksempel visse tale og atferdsmessige koder i media og offentlige institusjoner.

Hvordan det hele begynte - Politisk korrekthet er Kulturell Marxisme

Historen om Kulturell Marxisme - Det utviklet seg med Frankfurt Skolen i 1920, siden tok det over europeiske universiteter i 1960. Kulturell marxisme matcher dens forløper økonomisk marxisme på flere måter, og forsøk på å skape et samfunn som er utsatt for innføring av økonomisk marxisme - tvunget 'likestilling'.

Kulturelle marxistiske profiler

En oversikt over de viktigste aktørene i Kulturell Marxisme: Georg Lukacs, Antonio Gramsci, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Herbert Marcuse og Theodor Adorno. Oversikten omfatter deres bidrag som bøkene de har skrevet, etc.

Bevegelsen for Akademisk Reform

Kulturell Marxisme sivet inn i universitetene først, og vokste derfra. Diskusjonen omfatter kulturelle marxistiske restriksjoner på ytringsfriheten og for studenters rettigheter ved enkelte universiteter (bruk av innretninger). Deretter drøftes også opposisjonen av konservative og frihetlige studenter, med eksempler der journaliststudenter oppdaget at universitetene brukte sin støtte til andre formål enn angitt, og utbredelsen av multikulturalisme syntes å være den viktigste årsak.

Politisk korrekthet: Dekonstruksjon og litteratur

Hvordan kritisk teori og andre kulturelle marxistiske verktøy endret litteraturkritikk og litterær tanke. Deres "dekonstruksjon" fokuserer på å ikke finne betydningen av en tekst, men heller å nytolket det gjennom et kulturelt marxistisk verdensbilde, der fakta av teksten er mindre viktig enn den kulturelle marxistiske tolkning av moralsk karakter av forfatteren, for eksempel sjåvinistiske holdninger.

Radikal Feminisme og politisk korrekthet

Feminisme er beskrevet som det mest gjennomgripende aspekt av Kulturell marxisme. Dette stykket viser hvordan Kulturell Marxisme dyrket kvinner som en offer gruppe og dermed radikaliserte dem under den stille revolusjonen ved hjelp av en anti-europeisk ideologi med mål om å ødelegge tradisjonelle vestlige verdier: anti-nasjonalist, anti-konservative, anti-hereditarian, anti-maskulin.

Ytterligere lesning om Frankfurt skolen

Gjennomgang av en bok om Den kulturelle marxistiske bevegelsen: Martin Jay, Dialektisk Forestilling: En historie om Frankfurt skolen og Institutt for samfunnsforskning, 1932-1950 (University of California Press, Berkeley, CA, 1973 - ny utgave i 1996).

Andre arbeider om Frankfurt skolen

Anbefalt primære og sekundære kilder av kritikere og tilhengere av Den kulturelle marxistiske bevegelsen.BOK 1


1.1 Historisk revisjonisme (negasjonisme)

Breivik introduserer og forklarer begrepene revisjonisme og negasjonisme: "historisk revisjonisme er forsøket på å endre vanlig oppfattede ideer om fortiden" og "negasjonisme er fornektelse av historiske forbrytelser". Artikkelen diskuterer at disse verktøyene er anvendt i Europa for å tildekke historien om den islamske Jihad mot ikke-muslimer og Europa. Helt siden etableringen av islam i det 7. århundre og frem til i dag, har det islamske Jihad systematisk drept mer enn 300 millioner ikke-muslimer og torturert og slavet mer enn 500 millioner personer. Muslimer har gjort dette for å jobbe mot sine mål om et verdensomspennende islamsk samfunn - Ummah
Videre kunngjør Breivik de ulike spesifikke emner en vil dekke, slik som folkemord begått av muslimer i enkelte områder og forræderi begått av de europeiske elitene.

1.2 Generelle trekk ved Europeisk Islamsk negasjonisme

En liste over 10 måter Kulturelle marxister bruker for å tildekke sannheten om 1400 år med jihad og ni grunner til at kulturelle marxister fornekter og skjuler sannheten om 1400 år med Jihad. Metodene inkluderer head-on fornektelse ("Islam er tolerant"), ignorere og minimere fakta (for eksempel historiske registreringer av Jihad), hvitvasking fakta eller nekte motiv (for å finne unnskyldninger for jihad atferd), spille opp uten representativitet fakta (finne en positive punktet om islam og forstørrende det), mye kritikk frynser fenomener (skylde 'fundamentalister' snarere enn islam i seg selv), og angripe noen kritiker av islam som en fanatiker og "islamofobe". Årsakene til at negationism finner sted er blant annet uvitenhet stammer fra en mangel på dokumentasjon, Kirkens politikk, venstreorientert, liberal islam eller tilstedeværelse av tilsynelatende vennlige muslimer i ens nabolag.

1.3 Unnlatelse av vestlige universiteter

Fjordman om hvordan vestlige universiteter har mistet objektivitet og troverdighet på grunn av kulturelle marxister. Han påpeker i hovedsak hvordan muslimer kjøper innflytelse i vestlige informasjon huber som universiteter og mediebedrifter. Hans godt eksempel er at prins Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud, et medlem av den saudiarabiske kongefamilien og en internasjonal investor tiden rangert blant de ti rikeste personene i verden, har kjøpt 5,46% av stemmeberettigede aksjer i News Corp , den overordnede av Fox News, og donerte 20 millioner til Harvard University og Georgetown University for programmer på islam. Fjordman advarer leseren å identifisere trusselen om islamske nasjoner som ønsker å undertrykke Europa.

1.4 gjennomgang 1: Fredens religion? Islams krig mot verden - Islam 101

De grunnleggende prinsippene i Islam som ofte forblir ukjent for vestlige. Denne delen forklarer ritualer i islamske tro, islams hellige forelegg som Koranen og Hadith, og historien og læren av deres profet.

Islam i det 7. århundre da Mohammed, en selverklært profet, angivelig mottok syner fra Allah om den sanne Guds vilje. Mohammed proselytiserte i Mekka, hans hjemby, men var mislykket. Han flyttet til en by som heter Yatrib i 622, som han erobret og omdøpte Medina. Islam ble senere en politisk ideologi etter Mohammeds drøm om erobring og undertrykkelsen av andre samfunn.

Seksjon etter 1,6 (men ikke slutten av artikkelen startet i 1.4) forklarer at profeten Mohammed samlet et følge i sitt hjem i byen Mekka og deretter flyttet til Medina som en krigsherre. Den delen beskriver også en fare i dagens skildring av islam av Vesten.

1.5 Al-taqiyya - Religiøst/politisk bedrag

Al-taqiyya er islamsk bedrag. Avsnittet drøfter hvordan ulike primære tekster for muslimer oppfordrer muslimer til å skjule sine sanne intensjoner om Jihad ved å bruke et fredelig språk. Denne typen språk er mest brukt mot en "Kafr/gavur", arabisk for "en vantro", for å villede dem. Muslimer oppfordres spesielt på denne dag og alder om å nedtone Jihad og dens betydning.

1.6 Naskh - Koransk abrogasjon

Koransk abrogasjon er prosessen der de tidligere fredelige versene i Koranen mistet myndighet til senere voldelige seg. Den tidligere Koranens vers er fra Mekka, en by som profeten Mohammed ikke kontrollerte. Han forkynte dermed fred før han var i stand til å få sitt eget behold, byen Medina. Det var da proklamert at Medina vers, de mest voldelige som preker jihad mot alle vantro, annullerte de tidligere fredelige Mekka versene.

1.7 Omtale 2: Islam - Hva Vesten trenger å vite

Intervju med ulike eksperter om hvor mye Jihad er inngrodd i alle muslimer. Informantene beskriver ulike islamske dogmer: At det er ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans profet, at islam nødvendiggjør Jihad, jihad imperialisme, og arter av al-taqiyyah, at Islam er en militant politisk ideologi snarere enn religion, og hvordan islam ser ikke-islamske folk som vantro som burde bli konvertert eller kuet. Noen nye vilkår i dette kapitlet: forum • Ummah: Ummah, eller verdensomspennende islamsk samfunn, arbeider for å utvides gjennom Jihad, da formålet med Islam er å undertrykke verden under Allah for å oppnå 'fred' • dhimmi:. når muslimer erobre et folk gjennom krigføring, de gir jøder og kristne har et valg om å konvertere eller å leve som en dhimmi, en beskyttet person 'som aksepterer annenrangs statsborgerskap ved høy belastning islamsk styre i handelen for ikke å bli drept. Status som en dhimmi kalles dhimmitude forum • Jizya:. Avstemningen skatt som ikke-muslimer, ifølge Koranen, skal betale til muslimer som en hyllest og et tegn på sin underlegne status og underkastelse til islamsk styre (dhimmitude). Det kan sammenlignes med "beskyttelsespenger" betalt til maffia.

1.8 Europeiske slaver, arabiske mestere

Kort oversikt over islams lange historie med slaveri og hvilken rolle det tar i samfunnet. Slaveri var en viktig faktor i islamiseringen, med millioner av ikke-muslimer tatt til fange og gjort til slaver, og slaveri inkluderte også et fysisk nedverdigende slag - evnukker og harem slaveri. Slavene kom fra ulike deler av verden, inkludert Europa. Breivik nevnte tidligere, i 1.1, at islam har i løpet av sin historie slavet over 500 millioner personer.

1.9 Hindu Kush, det største folkemord i menneskets historie

Denne artikkelen forklarer historien bak navnet Hindu Kush: Hindu Killer. Hindu Kush-fjellkjeden tjente sitt navn mellom det 8. og 18. århundre da muslimene erobret 80 millioner hinduer, tok dem til slaver og førte dem over fjellovergangene. Millioner av hinduer døde under ildmarsjen, noe som gir fjellkjeden dens navn.

1.10 Ytterligere info - Hindu Kush

hinduistiske og muslimske regjeringer benekter fortsatt folkemordet som fant sted over Hindu Kush.

1.11 Hvordan korstogene virkelig var

Intervju med Thomas Madden om forholdene i Korsfarer ganger. Madden utdanker flere myter, som for eksempel: 1) korstogene var ikke krigene grunnet uprovosert aggresjon mot en fredelig muslimske verden, men en forsinket defensiv kampanje for å frigjøre invaderte kristne land og hindre spredningen av islam, 2) korsfarerne var ikke etter tyvegods eller land, fordi det var svært lite overskudd til å være et krigsherjet land så langt borte, 3) korsfarerne massakrerte ikke hele byer, men historiefortelling har håndlag med overdrivelser av tap, 4) korsfarerne var ikke anti-semittiske, ettersom de bare drev Islam ut av det hellige land.

1.12 Korstogene før og i dag

Dette intervjuet diskuterer dagens forvrengte syn på nødvendigheten av korstogene. Madden gjentar hensikten med korstogene som en defensiv krig for å frigjøre kristne land fra islamsk undertrykkelse. Han legger til at mange kristne i dag ser korstogene som skammelig fordi de ikke var en militær eller økonomisk suksess for de kristne, og deres formål har blitt undertrykt på grunn av skam.

1.13 Faktorene som førte til korstogene

Dette kapitlet detaljerer hvordan jihad angrep på kristne land nødvendiggjorde en reaksjon i form av korstogene. Disse landområdene inkluderte: Israel (Philistia), Jordan, Irak (Kaldea, Assyria), Syria, Libanon (Phoenicia), Tyrkia (Cappadocia, Cilicia, Galatia, Pontus, osv.), Trakia, Georgia, Aserbajdsjan, Spania, Portugal, Sør- Frankrike, Sør-Italia, Malta, Armenia, de tidligere romerske afrikanske områder i Libya (Libya, Tripolitania), Tunisia (Carthage), Algerie (Numidia), Marokko (Roman Mauretania), Egypt (kopterne), Sudan (Nubia), etc.

1.14 Moderne etterdønninger av korstogene

Robert Spencer forklarer at korstogene faktisk var en forsinket reaksjon på islamsk vold. Erobringen av Jerusalem i 638 sto i begynnelsen av århundrer med muslimsk aggresjon, og kristne i Det hellige land overfor en eskalerende spiral for forfølgelse. Tidlig i det niende århundre forfølgelsene ble så stor at et stort antall kristne flyktet for Konstantinopel og andre kristne byer. Korstogene som fulgte har blitt "en kardinal synd ikke bare for den katolske kirken, men også av den vestlige verden generelt", som muslimene nå hevder de ble angrepet uprovosert.

1.15 Historien om det Islamske osmanske tyrkiske imperiet I (1299-1876 )

Det osmanske riket begynte i 1299 da en leder som heter Osman erklærte seg selv som suveren hersker over et titalls seldsjuk Ghaziske fyrstedømmer. Han startet en kjede av ekspansjon i Asia og Europa. Det osmanske samfunnet bestod etter hvert av mange etniske grupper: Gresk, armensk, assyrisk, arabisk, jødisk, kurdisk, persisk, georgisk, bulgarsk, serbisk, ungarsk, kroatisk, rumensk, albansk, etc. "Sultanatet, statlig sektor, visirer, pashas, dommere, og det militære establishment måtte være tyrkisk og muslimsk". I 1683, ble nok en beleiring av det osmanske riket forpurret ved porten til Wien, og dette nederlaget rullet gradvis Imperiet tilbake fra Europa. Etter 1808 har det vært forsøk på reformer i det osmanske riket for å bedre behandlingen av kristne og jøder, men "lokale tyrkere, kurdere og andre muslimer behandlet sine kristne naboer som før". Fra 1875, ble 2 millioner armenske kristne ofret i det armenske folkemordet som fortsatt benektes av den tyrkiske regjeringen i dag. Artikkelen gir også en oppdatering på hvordan Tyrkia har opptrådt i det 20. århundre, og bemerker at landet ønsker å bli med i EU.

1.16 Jus Primae Noctis - Institusjonalisert voldtekt av kristne under det osmanske riket

Hvordan muslimske grunneiere hevdet "retten" til å ligge med en nygift kvinne fra deres land for å voldta og impregnere dem. Denne retten ble brukt på en brud av en føydal avhengig eller tjener, enhver dhimmi. De var kristne og retten ble ikke brukt på muslimske bruder.

1.17 Jihadistiske folkemord av kristne i det osmanske riket og Tyrkia - De armenske, greske og assyriske folkemord

Denne artikkelen beskriver hvordan det ottomanske og tyrkiske imperiet massakrerte 1,5 millioner armenske, 1,4 millioner greske og minst 0,5 millioner assyriske kristne. Det armenske folkemordet skjedde da to millioner armenere bosatt i Tyrkia ble eliminert fra deres historiske hjemland siden 3000 år gjennom tvungne deportasjoner og massakrer med start i 1875. I løpet av årene 1914-1923, mens det internasjonale samfunnet fokuserte på den første verdenskrig, ble de innfødte greske mindretall av det osmanske riket utsatt for en sentralt organisert, overlagt og systematisk politikk med utslettelse. Den assyriske befolkningen ble tvangsflyttet og massakrert av osmanske styrker mellom 1914 og 1920. Forskere har plassert antall assyriske ofre på 500.000 til 750.000 (75% av befolkningen).

1.18 Tyrkia: Tilbake til fremtiden

Andrew G. Bostom forklarer hvordan seldsjukkene og osmanerne kriget på nabolandets folk i et forsøk på å rense deres imperium fra kristen og jødisk innflytelse. De osmanske Jihad kampanjene ble ledet av "Ghazi" (fra ordet ghazwa eller "Razzia") bevegelser, "Warriors of the Faith", samlet under banneret av islam for å bekjempe vantro og vinne krigsbyttet. Jødene, slik som andre innbyggere i det bysantinske riket, led sterkt under de ottomanske Jihadistiske erobringer og retningslinjer for kolonisering og befokningsforflytting. Kristne innbyggere i de erobrede områdene som nektet å overvende seg til islam levde under det ottomanske Kanun-i-Rayah, ble drept, eller beskattet så tungt at de ofte vandret ut av nødvendighet. "Erdogan innsats for å ytterligere re-Islamisere Tyrkia er helt i tråd med en retur til Tyrkia ottomanske fortid som kjerneområdet for et imperium etablert av Jihad, og styrt av sharia".

1.19 Nedgangen av den kristne staten Libanon

I det 5. århundre var kristendommen den dominerende religionen i området Libanon. I det 7. århundre ble mange kristne samfunn langs kysten tvunget til å konvertere til islam ettersom islam begynte å bli mer aggressive i Midtøsten. Dette fortsatte i århundrer. Fra 1861 innvilget europeiske intervensjoner de kristne parlamentariske krefter, spesielt mens de var under fransk styre. Den libanesiske politiske situasjonen mellom 1943-1975 utholdt perioder med alvorlig intern belastning: 1958 borgerkrig, den arabisk-israelske konflikten, og tilstrømningen av palestinske flyktninger og PLOs ankomst i Libanon. Libanesisk nasjonalisme steg i løpet av denne tiden, og nye politiske partier som falanger partiet spiret. Borgerkrig brøt ut i 1975 på grunn av spenninger rundt islams demografiske overtakelse av Libanon. Den 30 september 1989, undertegnet kristne og muslimer Den arabiske liga plan, kalt Taif Accord, men dette traktat vanskeligstilte kristne politisk, slik som det har gjort frem til denne dag.

1.20 Slaget ved Poitiers (Battle of Tours) - Første islamske bølge - År 732

Hvordan Charles Martel stoppet den islamske invasjonen i 732 e.Kr. i slaget ved Poitiers-Tours. Denne artikkelen detaljerer både selve kampen og dens større betydning. De muslimske hærer hadde allerede tatt store deler av Lilleasia og Nord-Afrika før de marsjerte opp til Spania og Frankrike i begynnelsen av det åttende århundre. Charles Martel overrasket hæren av vakt nær Poitiers-Tours og angrep den fra en bratt bakke for strategisk fordel. Kampen ble avgjort tidlig, og muslimene trakk seg over natten. Med denne seieren, hadde Charles "The Hammer" Martel brutt en muslimsk beleiring som kunne ha erobret Vest-Europa hvis den forble uimotsagt.

1.21 Slaget ved Wien - Den andre islamsk bølge - År 1683

Hvordan Jon Sobieski III stoppet den islamske invasjonen i 1683 i slaget ved Wien. Denne artikkelen detaljerer både selve kampen og dens større betydning. Slaget ved Wien fant sted 11. og 12 september 1683, etter at Wien var blitt beleiret av det osmanske riket i to måneder. Det store slaget ble vunnet av polsk-østerriksk-tyske hjelpearbeider styrker ledet av kongen av Polen, John III Sobieski, som knuste den ottomanske hæren fra flanken mens sistnevnte forsøkte en gang å sparke byen Wien i sin to måneder beleiring. Resultatet av dette slaget satt i gang det ottomanske imperiets utvisning fra Øst-Europa og tillot Habsburgs å etablere et stabilt imperium der. Artikkelen nevner hvordan muslimer fortsatt husker dette tapet, da en ny bølge av Jihad ble startet den 11. september 2001.

1.22 Europeiske Korsfarer helter, vinnere, legender

Kort oversikt over modige europeere som tok et standpunkt mot islamske invasjoner i Europa. Oversikten omfatter legenden om Holger Danske og en liste over helter fra flere andre land, deriblant El Cid Campeador og Vlad "the Impaler" Tepes (hvis iscenesatte grusomhet gjorde at inntrengere tenkte seg om to ganger før de plyndret deres landområder).

1.23 Vestlig vs Islamsk vitenskap og religion

Fjordman mener at Vesten er i ferd med å gjøre den feilen å kjøpe inn myten om at arabere bidro sterkt til vitenskap. Han hevder at de fleste Midtøsten's tidligere bidrag til vitenskapen faktisk bare var kristne som bor i islamske territorier, da islam i seg selv ser vitenskap som unødvendig og selv blasfemisk. "I dette tilfellet har vi å gjøre med et eksempel der tre forskjellige sivilisasjoner, den islamske verdens, det kristne Østen (det bysantinske riket) og den kristne Vesten hadde tilgang til mye av det samme materialet, men hvor sluttresultatene var svært forskjellige".

1.24 Historisk - Bosnia er serbisk Land

Hvordan de kristne serbere ble drevet ut av muslimer og lokkes inn i krig. Kristne har bodd i Serbia siden det 7. århundre e.Kr., og islam har bare prøvd å erobre territorium siden det 12. århundre. Serberne bør derfor ha rett til å leve i sitt eget land, men muslimer har ført krig mot dem siden middelalderen. I mer enn fire århundrer, fra tidspunktet for erobringen i 1463-1878 når vestmaktene beordret dem til å gi avkall på Bosnia og Hercegovina og overlate det til det østerriksk-ungarske rikets kontroll, styrte tyrkerne Bosnia.

1.25 Hvem er "bosniakerene"?

Dette kapitlet drøfter historisk demografisk utvikling i Jugoslavia - en gang et kristent bolverk. Serberne er urbefolkningen i Bosnia. Faktisk var de den første slaviske stammen som bosatte seg der. Fra midten av 15-tallet led de serbiske og kroatiske kristne under tyrannisk styre for de neste fire århundrer. Ulike kilder bekrefter at osmanerne krevde jizya fra serberne og erstattet dem ved hjelp av devshirme system samt befolkningsvekst. Breivik hevder: Er ikke dette akkurat motsatt av dagens hevdinger som det vestlige media gjentatte ganger fremmer? Forteller ikke de oss at "islam er en tolerant religion?".

1.26 Historisk islamsk demografisk krigføring i Kosovo

Census data indikerer at det knapt var noen muslimer i Serbia i det 14. århundre, men de utbredde seg raskt i det 14., 15. og 16. århundre. I tillegg forårsaket den store tyrkiske krigen i 1683-1699 en betydelig del av den kosovo-serbiske befolkningen til å flykte - mellom osmanerne og Habsburgs, ca 60-70,000 serbiske flyktninger bosatt i Habsburg monarkiet. Mellom 1948 og 1981 økte andelen av muslimer med 68-77 prosent, mens andelen serbere falt med 27-14 prosent. Dette var på grunn av muslimsk demografisk krigføring.

1.27 Myter og politikk - Opprinnelsen eller myten om et Tolerant pluralistisk Islamsk Samfunn

En tale av Bat Ye'or som avslører myten om fredelig sameksistens i Andalusia, på Balkan og i Libanon. Ye'or: Merkelig, denne myten startet i Bosnia-Hercegovina på 19-tallet, og har blitt holdt i live av politikere for å ivareta deres maktbalanse i Europa. Myten hevder at tyrkisk herredømme over kristne i deres europeiske provinser var rettferdig og lovlig ... Ye'or hevder myten er alt annet enn sann: Kristne under ottomansk styre fikk ikke lov til å ri hester, eget land, bygge kirker, eller vitne i retten, men de var forventet å betale en tung skatt bare for å være kristne. Dessuten er devshirme systemet godt kjent. Det besto av en vanlig avgift på kristne barn fra den kristne befolkningen på Balkan. Disse ungdommene, i alderen 14-20, ble Islamisert og gjort til slaver for hæren.

1.28 Palestina for syrerne?

Et kort stykke av Daniel Pipes om hvordan Israel ble delvis kolonisert av syrere, og hva opphavet til begrepet "Palestina" er: "Historisk" refererer Syria "(Suriya eller Sham på arabisk) til et område langt større enn Syria i dag. [...] Det består av moderne Syria, Jordan, Israel og Libanon samt Vestbredden, Gazastripen, og vesentlige deler av sør- Øst-Tyrkia". Encyclopaedia Britannica (publisert i 1911) forklarer at Palestina "kan sies generelt å betegne den sørlige tredjedel av provinsen Syria". Dette, argumenterer Rør, er der Syrias hånd i "palestinske" saker kommer fra.

1.29 Oversikt - Historisk handlinger av høyforræderi av europeiske regjeringer

Breivik drøfter hvilke forbrytelser mot menneskeheten europeiske regjeringer har vært innblandet i eller igangsatt. Hans eksempler er Europas nekt til å hjelpe kristne protektorater i Midtøsten og tilfeller der ulike politiske ledere samarbeidet med muslimene mot andre europeere. En viktig sak er når Storbritannias Disraeli og østerrikerne insisterte på at et nytt traktat skulle utarbeides i juni 1878 på en maktkongress i Berlin, hvor Storbritannia i hemmelighet avtalte med det osmanske riket at det skulle beskytte det militært mot Russland i bytte mot Kypros.

1.30 Videre studier

To kilder til informasjon om Jihad og kommunisme forbrytelser. Inneholder også en forhåndsvisning på kilder om Knights Templar og viktige kristne steder.


BOK 2


2.1 - Eurabia-prosjektet (Eurabia Koden) - Dokumentere - bevisst strategi for å Islamisere Europa

Fjordman hevder at EU gjennomfører en bevisst strategi for å Islamisere Europa med sine tidligere og nåværende politiske mekanismer => prosjektet Eurabia. Bat Ye'or bidro de fleste av argumentene for forskning på Eurabia, som Fjordman har mot lyset før han undersøker og utdyper de mekanismene EU bruker for å implementere Eurabia. Bat Ye'or hevder at "Frankrikes president Charles de Gaulle, skuffet over tapet av de franske koloniene i Afrika og Midtøsten, så vel som med Frankrikes avtagende internasjonale innflytelse, besluttet i 1960 å skape en allianse med den arabiske og muslimske verden å konkurrere med USA og Sovjetunionen. [...] europeiske ledere i sin tur allierte seg med den arabiske verden, og det islamske syn mot USA og Israel". Som Bat Ye'or påpeker, er det meste av arbeidet om Eurabia skjult fra å synes for offentligheten. Hun påpeker at Eurokratene i EU skyggelegger deres handlemåte i vagt formulerte og uanmeldte traktater for å synkronisere den islamske verden og Europa på et politisk og kulturelt nivå (f.eks åpne grenser)
Fjordman nevner de viktigste aktørene bak Eurabisering: listen inkluderer den italienske Eurokraten Romano Prodi, spanske EUs utenrikspolitiske sjef Javier Solana, tidligere portugisiske statsminister Manuel Barroso og den tidligere franske president Giscard d'Estaing. De institusjonene og politikken de og andre Eurokrater har satt opp er sagt å maskere prosessen med Eurabisering i deres mål om å behandle islam som en tradisjonell, europeisk religion på linje med kristendommen og jødedommen, og behandle den islamske verden som en del av et multikulturelt Europa. Fjordman detaljerer i de siste sidene hvorfor Eurabia er en utopisk idé dømt til å mislykkes:.. "Multikulturalisme skiller folk inn i 'stammer' under nasjonalstatens nivå. Dette er nettopp den situasjonen vi hadde i Europa i middelalderen [...] Multikulturalisme er bare en middelaldersk ideologi, og vil generere middelalderske resultater".

2.2 Eurabia Koden - 2008 Oppdateringer

Fjordmans tillegg til 'Eurabia koden". Han hevder at siden 2006 har de europeiske lederne vært "stadig mer åpne om ideen om å utvide EU til å inkludere den arabiske verden, selv om de selvfølgelig ikke trenger å presentere dette som å overgi kontinentet til islam" mens de ødelegger etablerte nasjonale kulturer. Dette, sier han," utgjør den største organiserte svik i vestlig historie, kanskje i menneskets historie, men blir hyllet som en seier for "toleranse"".

2.3 Ti grunner til å bli kvitt EU

Fjordman presenterer ti grunner til at EU ødelegger Europa politisk, økonomisk og demografisk. Hans generelle argument mot EU er at det er udemokratisk og respektløst, ødeleggende for tradisjonelle europeiske verdier og måter, fremmer kriminalitet og urettferdighet, svekker Europas friheter og integritet, og forenkler islamisering. Fjordmans eksempler er: en
 • "Når franske, nederlandske og irske velgere avviste EU-grunnloven, fortsatte EU's eliter videre som om ingenting hadde skjedd."
 • EU krever en byråkratisk stab på rundt 62 026 mennesker, mens det virkelige lovarbeid som faktisk blir gjort skjer "i komiteer, bak lukkede dører og ute av det offentlige øye".
 • "Den europeiske union kan ikke være noe annet enn anti-frihet fordi det konsentrerer seg altfor mye makt i et sentralisert byråkratisk system som nesten er umulig for utenforstående å forstå."
 • "Gjennom sin meningsløse innvandringspolitikk, kan EU bli delvis ansvarlig for å utløse borgerkrig i flere europeiske land."
 • EU "ser stadig på media og skolevesenet som en forlenget arm av staten. Dette er kjennetegnet av en totalitær stat, som er hva EUSSR gradvis blir". EU, sier han, må derfor fjernes for å bevare Europa og innfødte europeere.

2.4 Hvorfor EU Må ødelegges, og snart

Fjordmans utboderinger om høyforræderi innen EU, og hvordan det vil ødelegge Europa. Fjordman utdyper politiske uhell som for eksempel Schumann-erklæringen av 1950 og flere avslørende sitater fra Eurokrater som viser at de akter å fortsette islamiseringsprosessen. EU, sier han, bør sees på som en "faktisk, slow-motion avskaffelse av europeisk demokrati, forkledd som noe annet". En av Fjordmans kilder, tidligere Sovjet agent Vladimir Bukovsky, legger til: "Folket har stemmerett ved folkeavstemninger. Inntil folket stemmer den måten som er ønsket så må de stoppe avstemning. Hvorfor stoppe. La oss fortsette å stemme [... ] Jo før vi avslutter EU jo bedre. Jo før det kollapser jo mindre skade vil det ha gjort for oss og for andre land".

2.5 Boikott FN!

Fjordman forklarer hvordan nasjoner i FN frir til den islamske stemmeberettigede blokken som har fått lov til å vokse. Han legger til at FN derfor ikke lenger er nyttig for Vesten, men til vesentlig nytte for sine fiender. Fjordmans eksempel er at FNs menneskerettighetsråd, som er dominert av muslimske land, vedtok en resolusjon som sier det er dypt bekymret for ærekrenkelse av religioner og oppfordret regjeringer til å forby det, og den eneste religionen som er angitt er islam. Kapitlet inkluderer en annen Fjordman artikkel "Anbefalinger for Vesten". Hans tips er å bli uavhengig av arabisk olje og endre våre lover for å sikre at muslimske borgere som forsvarer sharia, preker jihad, ulikheten av "vantro" og kvinner skal få sitt statsborgerskap tilbakekalt og bli deportert tilbake til hjemlandet.

2.6 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg er en kulturell marxistisk kontrollert politisk enhet

Om den kulturelle marxistiske skjevhet i EMD som virker mot kulturkonservative. EMD i Strasbourg er en internasjonal rettsinstans etablert i 1950 for å overvåke respekten for menneskerettighetene av stater. Men, det forplanter bare multikulturalisme og dekonstruksjon av europeiske kulturer og identiteter i dag. Et eksempel er krusifiks tilfelle i Italia i 2009. De beordret alle kors å bli fjernet fra alle offentlige klasserom fordi EMD hevdet at korset var et offensivt symbol.

2.7 Venter på Churchill eller Godot?

Fjordman har håp om at Europa skal våkne opp fra forhekselsen av den kulturelle marxismen, men lurer på om Europa noensinne vil ha sterke ledere som Churchill igjen til å lede oss ut av den kulturelle marxistiske tid. Fjordman: Den eneste vesteuropeiske leder i kraft med noe som likner en ryggrad er Anders Fogh Rasmussen i Danmark, men Danmark er for lite til å lede dette. Dette, sier han, er hovedsakelig fordi media angriper de ansvarlige ved første snev av feil.

2.8 Svikten i Vestlig Feminisme

Fjordman forklarer hvordan feminisme, en selvødeleggende ideologi, steg etter '68. Vestlige kvinner har vært utsatt for systematisk marxistisk indoktrinering og selv-identifiserer seg dermed som en offer gruppe. Han advarer om at enhver nasjon alltid skal være beskyttet mot ekstern aggresjon av menn, og det er derfor det er så farlig å feminisere og mangle respekt for menn gjennom feministisk politikk og propaganda: det ødelegger deres vilje og evne til å forsvare seg selv og sine familier.

2.9 Hvordan Feministers '"Krig mot Gutter" banet vei for Islam

Fjordman om hvordan feminismen har feminisert menn til å innby i stedet for å frastøte andre kulturer. Han legger til at vestlige feminister har fordret en kultur for offergrupper i Vesten, hvor man får politisk makt gjennom ens status i offerets hierarki, og at muslimer ivrig tapper seg inn i denne makten. Fjordman forklarer deretter hvordan menn og kvinner er forskjellige i sin tenkning, med begrepene "Det rastløse kjønn" for menn (behovet for å vise seg verdig) og "Det selvstendige kjønn" for kvinner (behovet for status quo). Han legger til at det er flere kvinnelige enn mannlige konvertitter til islam, noe som kan skyldes fiksering av utseende i vårt moderne samfunn og de tøffere levekår for kvinner, som er ment å ha en karriere i tillegg til å oppdra en familie. Fjordman konkluderer med at gjenopplivet maskulinitet kan hjelpe å utvise den islamske invasjonen.

2.10 Feminisme fører til undertrykkelse av kvinner

Fjordmans forklaring om hvordan feminismen har skadet oss ved å oppmuntre offentlig aksept for intellektuelt hykleri, som senere banet vei for islamsk infiltrasjon. Det offisielle mantra er at menn og kvinner ikke bare er like, men identiske, men samtidig at kvinner også er overordnet. Han hevder at feminisme kan oppmuntre kvinner til å søke en karriere utendørs i stedet for å være hjemmeværende, men det utrydder ikke den grunnleggende seksuelle tiltrekning mellom feminine kvinner og maskuline menn. Land med feminiserte menn er dermed i fare for å miste sine kvinner til utenlandske menn og miste sine nasjoner til fremmede inntrengere.

2.11 Hva er årsaken til lave fødselstall?

Fjordman hevder at feminisme fører til lave fødselstall ettersom den ber kvinner om å arbeide i stedet for å bli hustruer og mødre. Han legger til at i denne dag og alder er det for dyrt å få barn, og bare de få dypt religiøse samfunn blomstrer demografisk - som, dessverre, inkluderer muslimer så vel som kristne. Fjordman foreslår økonomiske insentiver for familier for å få flere barn. Disse insentivene vil inkludere skattelettelser eller statlig finansiert bolig.

2.12 Den Fedreløse Sivilisasjonen

Fjordman: "Velferdsstaten oppfordrer en infantilisasjon av samfunnet der folk tilbakeføres til barndommen ved å bli forsørget av andre [...] I vårt moderne samfunn, har en del av oppgaven med å betale for og oppdra barn blitt "outsourcet" til staten, noe som bidrar til å forklare hvorfor kvinner generelt gir uforholdsmessig støtte til høy beskatning og pro-velferdsstatlige partier "
Han konkluderer:" Dersom Vesten skal overleve, må vi re-etablere en sunn dose av mannlig autoritet. For å gjøre dette må vi rulle oss bort fra velferdsstaten."

2.13 Den vesteuropeiske kulturelle marxist/multikulturalistiske intellektuelle elite - hvem er de?

Dette kapitlet forklarer hvordan kulturelle marxister vier seg til de intellektuelle sysler som i det moderne samfunnet gir dem en avgjørende innflytelse på opinionen. Den gir en oversikt over de arketypiske Kulturelle marxistiske intellektuelle og hvilke felt de opererer i: individer fra ulike faggrupper (men ikke begrenset til): politikere, politiske rådgivere, ledere i ulike frivillige organisasjoner, journalister, lærere, universitetsprofessorer, diverse skole/universitet styremedlemmer, publikk, radio kommentatorer, forfattere av skjønnlitteratur, tegnere og kunstnere. Det inkluderer også mange enkeltpersoner fra yrkesgrupper som for eksempel:. Teknikere, forskere, leger og til og med kirkeledere.

2.14 Arbeiderpartiet ønsker masseinnvandring for å konstruere et flerkulturelt Storbritannia, sier Blair og Straw's tidligere rådgiver

Den tidligere regjeringsrådgiver Andrew Neather eksponerer Arbeiderpartiets plan for å opprettholde masseinnvandring. Blair og Straw ønsket å bygge et flerkulturelt Storbritannia og "gni Høyresidens nese i mangfold", ifølge Neather. Han har antydet at mellom 2000 og 2009, er rundt 2,3 millioner migranter tilføyd den britiske befolkningen.

2.15 Den opprørende sannhet glipper ut: Arbeiderpartiets kyniske plan om å transformere hele Storbritannias sammensetning uten å fortelle det til oss

Arbeiderpartiets komplott for å dekonstruere den britiske kulturen har blitt satt opp bak lukkede dører for å unngå opptøyer. Masseinnvandring har forårsaket kapasitetsproblemer i tjenestene vedr. utdanning, offentlig helse og bolig, men Arbeiderpartiet selv drar nytte av et bredere velgergrunnlag av innvandrere som stemmer Arbeiderpartiet.

2.16 Hvorfor sosiologi må fjernes helt fra akademia

Breivik finner sosiologi spesielt skadelig fordi sosiologi studenter blir indoktrinert ved å lære (fra et marxistisk synspunkt) hva som er galt i verden, og som sådan blir de forvandlet til akademiske marxistiske revolusjonære. Kapittelet inneholder et forslag til hvordan å reformere sosiologi pensum og en liste over ulike yrker utdannede sosiologer okkuperer, for eksempel folketellingsanalytikere, strafferettsplanleggere, demografer, mangfold-relaterte yrker, helse og familieplanlegging, journalister, rettshåndhevelsesoffiserer, analyseselskaper , meglere, militære, personalforvaltning, politikk, publisering -. redigering, forskning og salg, psykiatrisk sosionom, rekreasjonsarbeider, forsker, sosionom, lærer.

2.17 Psykologien til Kulturelle marxister

Breivik forklarer tankegangen til kulturelle marxister som en berettiget offer mentalitet kombinert med selvforakt. Mange kulturelle marxister identifiserer seg intenst med problemene til grupper som har et bilde av å være svake (kvinner), såkalt "undertrykte" minoriteter og andre grupper i "offer hierarkiet". De fleste kulturelle marxister er heterofile, etniske europeere fra middelklassefamilier. Breivik hevder at de har en tendens til å hate alt som har et bilde av å være sterkt, godt og vellykket fordi de selv føler seg mindreverdige og inkompetente. Kulturell marxisme er da sagt å eksternalisere skylden i den forstand at inkompetanse hos mennesker er samfunnets skyld (næring) og ikke den enkeltes egen skyld (natur).

2.18 Demokratiet og Medias vinkling

Fjordman hevder at media er udemokratisk grunnet partisk dekning i favør av Venstre, og politikerne er sammen med media for å opprettholde et hegemoni. Fjordman nevner at kritikere av etableringen, slik som Pim Fortuyn, har blitt demonisert av media og politikere, mens folk fortsatt blir servert ideologisk indoktrinering under illusjonen om at de er frie og at de blir servert balansert informasjon.

2.19 EUSSR/USASSR Media hegemoniet

Del 1 beskriver mediahegemoniets egne koder. Kodene som beskrives inkluderer tale koder (f.eks man skal ikke bruke ordet "rase"), de statlige kilder at mediene bruker (f.eks CBS), og avtaler om hva slags nyheter som bør gis oppmerksomhet (favorisering / forherligelse av multikulturalisme i stedet for problemer forårsaket av multikulturalisme).

Del 2 er en oversikt over hvilke norske medier som er subsidiert av regjeringen og som er boikottet. Denne oversikten inkluderer direkte tilskudd og indirekte subsidiering i form av skatterabatter: den marxistiske ekstremistiske avis Klassekampen mottar € 2.625.000 årlig i direkte tilskudd, og Norge største avis, VG, mottar € 26.875.000 i skatterabatter. Breivik hevder at mange medieselskaper følger Kulturell Marxisme av både ideologiske og økonomiske grunner, da de kan miste inntekter dersom næringslivet og offentlige investorer slutte å tilby støtte. Dette skjedde med den norske kristne konservative avisen Norge Idag, som mistet tilskuddet i 2008. Journalister bedriver derfor selv-sensur for å unngå å fornærme statens ideologi.

2.20 Pro-muslimske mediestrategier

Dette kapitlet forklarer at mediene mottar ordre fra regjeringen om å unngå visse nyhetssaker og unngå visse ord hvis det er historier de ikke kan å unngå. Breiviks kilde: "En åtte-siders Whitehall guide lister opp ord de ikke bør bruke når man snakker om terrorisme i det offentlige og gir politisk korrekte alternativer. De blir bedt om ikke å referere til muslimsk ekstremisme ettersom det lenker islam til vold, i stedet blir de oppfordret til ikke å snakke om terrorisme eller voldelig ekstremisme". Siden 100-200 innfødte europeere er enten myrdet, voldtatt, overfalt eller ranet av muslimer som bor i Europa hver dag, hevder Breivik at vesteuropeiske journalister, redaktører og utgivere er skyldig i å tilrettelegge muslimsk kriminalitet (Jihad) ved underrapportering av det.

2.21 Spørsmål og meningsmålinger din regjering og nyhetsbyråer har underkjent

Bitende spørsmål som regjeringen og media aldri har brydd seg med å spørre folket om. Disse spørsmålene er hvorvidt det offentlige er enig med nivået på innvandring, med prosjektet Eurabia, med utvisning av muslimer hvis det ble bevist at disse handlet hatsk mot og konspirerer mot ikke-muslimer. De siste spørsmålene utfordrer leseren til å tenke om de ville støtte væpnede motstandsgrupper hvis deres statlige aktører viste seg å ha konspirert mot folket.

2.22 Å hanskes med journalister - å autorisere ditt eget karaktermord gjennom den multikulturalistiske PK - pressen

En advarsel om å være forsiktig når du hanskes med journalister, og tips om hvordan man skal håndtere dem. Kapittelet hevder at siden nesten alle journalister er kulturelle marxister, vil de prøve å demonisere politiske motstandere av deres ideologi, som betyr at en kulturkonservativ som godtar intervjuer betingelsesløst ville godkjenne sitt eget "karaktermord". Argumentet er at media vil kappe ethvert intervju og merke folk som rasist, fascist eller nazist. Hvis det ikke er noen koblinger til rasister, fascister eller nazister vil de opprette disse linkene. Kapittelet avsluttes med et forslag om å ta opp forholdene i et intervju, for eksempel at intervjuobjektet vil bare besvare fem forhåndsavtalte spørsmål.

2.23 Forstå fundamentene bak multikulturalisme; Fra Titaner Til Lømler: Europas selvmord

Artikkel om hvordan Europa drukner i politisk korrekthet og ettergivenhet. Breivik starter kapitlet med en kommentar om at det er noen ganger nødvendig å skrive om etniske grupper for å gi en helt ærlig vurdering og forstå de anti-europeiske eller "anti-hvite" aspekter av multikulturalisme. Artikkelen begynner med å forklare at den kulturelle marxismen forherliger "offer status". Selv om folk er av lik verdi, kan de aldri virkelig være like da det alltid er indre og ytre forskjeller mellom folk. Likevel forbyr Kulturell Marxisme en fra å konstaterer negative fakta om oppfattede offergrupper og positive fakta om grupper som den anser av det onde. Siste halvdel av artikkelen argumenterer mot myten om at alle er likeverdige og forklarer at Vesten blir dekonstruert av de som ikke klarer å se den naturlige loven om medfødt ulikhet. Artikkelen konkluderer med at fordi folk ikke er like, vil masseinnvandring fra den andre og tredje verden forandre Europa for alltid, og vil omforme det til et andre-verden kontinent.

2.24 Uvitenhet og Multikulturalisme må ødelegges

Denne artikkelen av DL Adams hevder at det er viktig at europeiske regjeringer forstår innholdet av islam for å hindre det fra å ødelegge Europa kulturelt og etnisk. Adams bemerker at "multikulturalister er forsettlig uvitende om kulturer som de forsvarer - for dem er alle kulturer (uansett hvor bunnløse de kan være) verdig til å forsvares rett og slett fordi de er" annerledes "- og islam ser at kulturene i Vesten ikke kan forsvare seg mot islam". Vi må lære læren om islam, hevder Adams, ettersom kunnskap om læren er som å ha "spillebok" av motstanderlaget i en sportslig kamp. Han konkluderer med at multikulturalisme er en fullstendig fiasko da det er brukt av våre fiender for å ødelegge oss.

2.25 Er kapitalismen alltid en kraft til frihet?

Man trenger ikke å være en sosialist for å se at de kortsiktige interessene til Big Business er ikke alltid identisk med de langsiktige interessene til nasjonen som en helhet, spesielt ikke når det gjelder innvandring og integrering. Fjordman er spesielt bekymret over de siste forsøk fra ulike vestlige selskaper til å berolige islamske krav om sharia sensur om de danske karikaturene og Wilders film i Holland. Selskaper som bare bryr seg om sine markedsandeler og ikke om de større sakene har sterkt fordømt disse forsøkene på å forsvare vestlige friheter. Store bedrifter kan lett bli presset av islamske og andre aksjonsgrupper, og deretter presse mediene som de sponser med sine annonser.

2.26 Store foretag, en drivende kraft bak Innvandring

John Laughland bekymrer seg over globale selskaper som driver innvandring ved å importere billig arbeidskraft uavhengig av konsekvensene. Han starter med å merke seg at House of Lords har rapportert at de økonomiske konsekvensene av innvandring er minimal, og har konkludert med at det burde begrenses ettersom den økonomiske fordelen av masseinnvandring er null. Hvorfor har det da vært slik en stabil lobby i favør av innvandring så lenge? Store selskaper, argumenterer Laughland, søker å "privatisere overskuddet, sosialisere tapene", og krever at politikk som øker deres inntekter blir fulgt og kostnadene ved inflasjon og mer press på offentlige tjenester overføres på skattyter og samfunnet for øvrig.

2.27 Migrasjon har brakt "null" økonomisk fordel

En rapport fra House of Lords angir "at de økonomiske fordelene av nettoinnvandringen til den fastboende befolkningen er liten og nær null i det lange løp". "Henvendelsen av komiteen, som inkluderer to tidligere chancellors og flere tidligere statsråder, er de første til å prøve å balansere kostnadene og fordelene ved storstilt innvandring". Den britiske regjeringen hevder at utenlandske arbeidstakere bidrar £ 6000000000 til den britiske økonomien per år, men "David Coleman, professor i demografi ved Oxford University, sa i vitnemålet hans til komiteen at regjeringen hadde ekskludert kostnader fra kriminalitet, sikkerhet, raserelasjonsprosessen, "helseturisme" og importerte plager som tuberkulose".

2.28 Hva koster muslimsk innvandring Europa?

Fjordman forklarer hvordan ukontrollert innvandring truer den innfødte befolkningen: "anslag tyder på at innvandring koster Sverige minst 40-50 milliarder svenske kroner hvert år (4-5 milliarder euro), trolig flere hundre milliarder". "Mer enn halvparten av trygdeytelser i Oslo kommune er brukt på ikke-vestlige innvandrere", legger han til. Fjordman lurer da på om mange muslimer ser velferdspenger som jizya (se 1.7). Også, sier han, "i 2005 ble det rapportert at 82 prosent av forbrytelsene i København ble begått av innvandrere eller etterkommere av innvandrere".

"Antall rapporterte voldtekter i Sverige er firedoblet i overkant tjue år. Voldtektssaker som involverer barn under 15 år er seks ganger så vanlig i dag som de var for en generasjon siden. [...] Advokat Ann Christine Hjelm, som har etterforsket voldelige forbrytelser i en domstol, fant at 85% av de dømte voldtektsmennene ble født på fremmed jord eller av utenlandske foreldre", hovedsakelig fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia. "I Sverige har det vært en kraftig økning i alle typer kriminalitet og vold samtidig med en enestående mengde innvandring til landet. Selvfølgelig ville svenske politikere aldri drømme om å koble dette". "Svenske politikere ønsker å fortsette muslimsk innvandring fordi ufaglærte billige arbeidere styrker økonomien på kort sikt, men bevisene så langt tyder på at det først og fremst øker antall gjengvoldtekter".

2.29 Nåværende og nylig jihad i Asia og Afrika

En oversikt over hvilke typer jihadistiske angrep som i dag skjer i Asia og Afrika. Muslimer har systematisk myrdet mer enn 300 millioner personer, 3/4 hinduistiske/buddhistiske eller animister/Paganere og 1/4 Kristne/jødiske/Zoroastrisk. Muslimer har også forslavet flere enn 300 millioner mennesker de siste 1400 årene. Disse forbrytelsene er ikke noe som tilhører fortiden, men som fortsetter også i dag. Breivik nevner moderne eksempler som Afghanistans etniske rensing i 1992 (titusenvis av hinduer/sikher), 1179 døde i Dagestan under et jihad angrep på landsbyer som beboddes av ikke-muslimske separatister, sporadiske greske ble brent levende, 52 kirker i Irak brant i 3,5 år mellom midten av 2004 og tidlig i 2008, Hindu kvinner i Bangladesh blir voldtatt hvis de nekter å forlate landet, 1,5 millioner offer for Jihad i Sudan siden 1980, mange svarte ofre for jihad i Mali og Mauritania (for ingen annen grunn enn å være svart).

2.30 Oversikt over jihadistiske terrorangrep

Statistikken fra http://www.thereligionofpeace.com forteller oss at islamske terrorister har utført mer enn 13 200 dødelige terrorangrep siden 9/11. Tabellen i dette kapitlet detaljerer 2 måneders rapportert jihad vold i Asia og Midtøsten, og de 344 angrepene over hele verden som dette området alene har dekket har etterlatt 1665 døde og 3156 skadet. Det etterlater en til å lure på hvor mange urapporterte ofre for Jihad andre steder det er hver dag bortsett fra de 80 ofrene i døgnet som denne listen inneholder.

2.31 Muslimsk forfølgelse av kristne

Denne artikkelen av Robert Spencer rapporter om ulike trender av Jihad mot kristne i Asia og Afrika.

Organisert Jihad er noen ganger begynt hvis en imam erklærer en viss gruppe mennesker "Kafr Harbi", militante vantro som Koranen foreskriver må henrettes. Ett slikt tilfelle i Indonesia i 2002 etterlot 10.000 kristne døde, tusenvis tvangskonvertert, og hundrevis av kirker revet
De angrep denne artikkelen rapporter om følger lignende trender:. Kristne prester blir myrdet, kristne kvinner blir rutinemessig voldtatt av menn, Kristne tilbedere blir drept mens de er i kirken, kirker blir ødelagt og ikoner knust eller stjålet for å bli solgt. Artikkelen konkluderer med at religiøs rensing av kristne i den muslimske verden ikke er overraskende, ettersom profeten Muhammed erklærte: "Jeg vil fordrive jødene og de kristne fra den arabiske halvøy, og vil ikke etterlate noen, kun muslimer". De som åpenlyst konverterer fra islam til kristendommen blir ofte drept, spesielt de som prøver å konvertere andre. Islam forakter kristendommen fordi den anerkjenner Jesus som forskjeftet siste profet av Gud, og ser Mohammed som den endelige og avgjørende profet. Kristne er dermed, ifølge islam, skyldige for ikke å anerkjenne Muhammed.

2.32 kristne i Midtøsten

Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert jihadistisk slaveri av afrikanske kristne, mellom 600.000 og en million svarte slaver fra Sudan, enten tatt til Nord-Sudan som hushjelp eller gårdslaver, eller solgt i Arabiske land.

kristne blir forfulgt av islamske regjeringer (Egypt, Iran, Libanon, Syria, Sudan) eller av organisasjoner (National Islamic Front i Sudan, Front Islamique de Salut, Hizbollah i Libanon, etc.).

Det er omtrent 4 millioner kristne igjen i Midtøsten, 6 millioner i Sudan, og 10-12 millioner i Egypt. Det finnes knapt noen igjen i vuggen av kristendommen, da forfølgelsen er intensivert med muslimsk befolkningsvekst.

2.33 Kampen for å overleve - En kristen utvandring fra den arabiske verden

Dette kapitlet drøfter hvordan de gjenværende kristne i Midtøsten ofte flykter fra området. I Øst-Jerusalem, som var 50% kristent frem til 1948 (den arabisk-israelske krig), består av mindre enn 5% kristne i dag. I nabolandet Jordan, ble tallet på kristne halvert mellom 1967 i seksdagerskrigen og 1990-tallet. Det var bare 500.000 kristne som fortsatt bodde i Irak inntil nylig, sammenlignet med 750.000 etter Golfkrigen i 1991. Mer enn 730 000 libanesere emigrerte under borgerkrigen 1975-1990, med påfølgende 100.000 som forlot landet på 2000-tallet. Demografien har akselerert denne utviklingen. Kristne, ofte bedre utdannet og mer velstående enn sine muslimske naboer, får færre barn og beveger seg ofte til slektninger i vestlige land. Presteskapet ser sin flokk forlate sitt land eller tro bak seg ettersom muligheter for trygg tilbedelse svinner.

2.34 Konvertitter i den muslimske verden

De fleste muslimske land forbyr konvertering til andre trossamfunn under trusler om dødsstraff: "Når en person som har nådd puberteten og er tilregnelig frivillig konveterer fra islam, fortjener han å bli drept." Koranen forbyr frafalne fra å konvertere andre muslimer, senere blir frafalne regelmessig feilaktig anklaget for å prøve å omvende andre, og blir derfor drept. Selv om rett til å drepe en frafallen er reservert i muslimsk lov til lederen av samfunnet og andre muslimer i teorien kan bli straffet for å gjøre dette selv, blir de sjelden det. Denne innkvarteringen er gjort fordi å drepe en frafallen "er å drepe noen som fortjener å dø". Islamske land rettferdiggjør dette ved å si for eksempel: "Religionen av staten av den islamske republikken Afghanistan er den hellige religionen Islam. Tilhengere av andre religioner står fritt til å utøve sin tro og utføre sine religiøse seremonier innenfor rammene av bestemmelsene av loven". Og sharia loven foreskriver døden for frafalne som åpent kritiserer islam.

2.35 Lærebok om Jihad i Egypt

Andrew Bostom forklarer hvordan Jihad gjennomsyrer selv egyptiske skolebøker for barn, og disse barna lærer at vantro må bekjempes i kamp og halshugges. Disse barna må også resitere et daglig vers:. "O Gud, ødelegg de vantro og polyteisterene, dine fiender, fiender av religionen O Gud, gjør deres barn foreldreløse, og besudle deres oppholdssteder, og før deres føtter til å skli, og gi dem og deres slektninger, og deres familier og deres kvinner og deres barn og deres relasjoner gjennom ekteskap og deres brødre og deres venner og deres eiendeler og deres rase og deres rikdom og deres landområder som krigsbytte til muslimene". Bostom avsluttes med en bønn om at Vesten må presse politiske og religiøse ledere til å kreve at slike krigerske, hatske "pedagogiske" metoder avskaffes i islamske nasjoner, under trussel om alvorlige, vidtfavnende økonomiske sanksjoner.

2.36 Det afghansk-bosniske Mujahideen Nettverk i Europa

Evan Kohlmann forklarer at noen av de viktigste faktorene bak den moderne radikalisering av europeisk muslimsk ungdom kan bli funnet i Bosnia-Hercegovina, der eliten arabiske mujahedin fra Afghanistan startet en krig og mobiliserte en ny generasjon av pan-islamske revolusjonære. I den bosniske krigen, bosatt bosniske muslimer under veiledning av afghanske Al-Qaida-medlemmer stasjonert der, brukte omfattende propaganda som skal vise ofrene og overbevise muslimer til å kjempe samt overbevise NATO å bombe de kristne serbere i stedet. Den rekrutterte europeisk mujahedin var angivelig ofte mer fanatisk enn arabiske muslimer. British mujahedin har selv opprettet en veldedighetsorganisasjon som heter Global Jihad Fund. Mange av de involverte i krigen reiste tilbake til vestlige land for å fortsette sin jihad innsats.

2.37 Begrunnelse for muslimske forbrytelse mot ikke-muslimer

Denne korte artikkelen sier at i henhold til salafistene, er ikke-muslimer mindreverdige folk, og at unge muslimer rettferdiggjør sin oppførsel mot kvinner som ikke bruker hodeplagg, muslim eller ikke-muslim, ved å henvise til den salafistiske lære som sier at disse kvinnene er horer, og bør behandles som sådan. Artikkelen påpeker at i det offentlige, når du snakker til Vesten, slik som media og myndigheter, fordømmer de muslimske kriminelle, men de fortsetter å spre ideene som de kriminelle bruker for å rettferdiggjøre sine handlinger.

2.38 De virkelige røtter til Muslimsk Hat

Dette kapitlet forklarer at muslimer i Midtøsten er lært å resitere hatefulle vers mot 'vantro' (se også 2.35). Muslimske barn, i generasjoner, har blitt lært opp til å tenke på de vantro som de "andre" uavhengig av hvor denne "andre" kan være fra. De har lært at tiltak mot ikke-muslimer og hva de har kjært (eksempel i dette tilfellet kan være hunder) kan forsvares gjennom det som oppfattes som den mindreverdige statusen til disse tingene. Dette hat, argumenterer artikkelen, har blitt undervist i institusjoner som saudiarabere har betalt for: "210 islamske sentre er helt eller delvis finansiert av Saudi-Arabia, mer enn 1500 moskeer og 2002 høyskoler og nesten 2000 skoler for utdanning av muslimske barn i ikke-islamske land i Europa, Nord-og Sør-Amerika, Australia og Asia".

2.39 Den pågående borgerkrigen i Europa - Muslimer vil ha autonomt territorium, ikke bedre integrasjon

Bloggere på Brussels Journal har diskutert årsakene bak muslimske opptøyer mot den vestlige etablering. De tilbyr følgende tanker:
"Radikale muslimer i flere av Frankrikes lokale banlieues skal føre en udeklarert 'intifada" mot politiet, med voldelige sammenstøt skade et gjennomsnitt på 14 offiserer hver dag. [...] Du ser ikke lenger to eller tre ungdommer stå overfor politiet, nå ser du hele høyhus som munner ut i gatene for å sette sine "kamerater" fri når de blir arrestert. "
" I motsetning til deres fedre som kom til Frankrike fra muslimske land, akseptere at de hadde kommet til å leve i et ikke-muslimsk land selv om de fortsatt var muslimer selv, så ser bråkmakerne Frankrike som sitt land. De ble født her. Dette landet er deres land. Og siden de er muslimer, er dette landet, eller i det minste en del av det, også muslimsk."

Krigen i Frankrike handler ikke om sosial urettferdighet, men om territorium.

2.40 Muslimske grusomheter begått mot vesteuropeere 1960-2010 (2020)


Breiviks rapport i dette kapitlet omfatter muslimske grusomheter begått mot innfødte Europeere 1960-2010. Det inneholder også anslag fram til 2020 basert på historiske tall. Det er slående hvordan disse overtredelser har økt gjennom årene.
Breivik legger til: ". Disse muslimske gjerningsmennene betrakter Europa som" dar-al-Harb "(krigens hus), som undervist i Koranen, er utnytting og plyndring av europeiske ressurser og folk den guddommelige rett til alle muslimer".
År Muslimer Mishandling
Ran
Voldtekt Mordbranner Mord
1960-1965 <100 000 5 000 1 000 500 50
1965-1970 <400 000 20 000 5 000 2 000 200
1970-1975 <800 000 40 000 10 000 4 000 400
1975-1980 <2 000 000 100 000 25 000 10 000 1 000
1980-1985 <4 000 000 200 000 50 000 20 000 2 000
1985-1990 <8 000 000 400 000 100 000 40 000 4 000
1990-1995 13 000 000 550 000 137 500 55 000 5 500
1995-2000 18 000 000 800 000 200 000 80 000 8 000
2000-2005 23 000 000 1 050 000 262 500 105 000 10 500
2005-2010 29 000 000 1 315 000 328 750 131 500 13 150
2010-2020 47 000 000 3 830 000 957 500 383 000 38 300

Totalt antall av grusomheter 8 310 000 2 070 000 831 000 83 100

2.41 Ulike former for Jihad

Dette kapittelet hevder at det finnes syv metoder for Jihad:
 • Politisk/Demokratisk/Unnskyldende Jihad (avslutte europeisk ytringsfrihet ved å erstatte den med beskyldninger om hatkriminalitet ; ta makt over parlamentet, utdanning og media; spre budskapet om at islam er fredelig)
 • Demografisk Jihad (masseinnvandring, inngifte og høye fødselsrater)
 • Økonomisk Jihad (direkte finansiering av Jihad; innsamling av "jizya" i form av velferdspenger)
 • PR og psykologisk Jihad (media)
 • Væpnet (militær) Jihad (nåværende Jihad i Sudan er et veldig godt eksempel ).
 • Jihad gjennom Dawah (konvertering i fengsler og skoler).
 • Kjemisk Jihad (selge narkotika til ikke-muslimer for å få penger og ødelegge vantro liv).

2.42 Islamiseringsprosessen i europeiske land

Dette kapitlet gir en oversikt over de stadier av islamiseringen et land vanligvis går gjennom. Etappene er:
 • Vestlige samfunn, få muslimer (Gjeldende eksempler: Finland, Baltikum).
 • Første fase, høy muslimsk fødselsrate + høy innvandring, muslimsk kriminalitetsbølge i f.eks voldtekt (USA, Sverige, Norge, Danmark)
 • Forberedelser til Jihad: no-go områder, høy kriminalitet, shariadomstoler spirer (Frankrike, begynner i England, Nederland, Sverige (Malmö))
 • Start av Jihad:. organisert landsomfattende islamistiske bevegelser (begynnelse i Frankrike)
 • Utvikling av Jihad: Hyppige drap på motstandere av Islam, fysiske skiller mellom innfødte og muslimer (Thailand).
 • Jihad: regulære militære kamper, nasjonale militser organisert for å beskytte urfolk (Filippinene)
 • Jihad til borgerkrig: Utbredte henrettelser, terror, grusomhet, kaos og store ødeleggelser i urbane områder. Definit skille mellom muslimer og ikke-muslimer fører til store bevegelser i befolkningen (Libanon på 70-tallet og slutten av 80-tallet).

Det er to mulige slutt resultater av en borgerkrig i Europa: Seier for europeiske styrker (A), eller seier for Islam (B). (A) innebærer total forvisning av tradisjonell islam fra et bestemt land + deportasjon av muslimer(B) håndtere landsdekkende ekspropriasjonene, slaveri av erobrede kvinner og fortsatt slakting av ikke-kristne og kristne kjent for menings motsetninger til islam.

2.43 Islamiseringsprosessen av vestlige land fra 1% til 100%

Dette kapitlet gir en oversikt over hva prosenter av muslimer ikke-europeiske land for tiden er på, og hvilke konsekvenser det har.
20-40%:. Lett utløste opptøyer, Jihad milits formasjoner, sporadiske drap, kirke og synagoge brenning (Etiopia)
40-60%: Utbredte massakrer, kroniske terroranslag og pågående milits krigføring (Bosnia, Tsjad, Libanon)
60-80%: forfølgelse av ikke-troende og andre religioner, sporadisk etnisk rensing, folkemord (Albania, Malaysia, Qatar, Sudan)
80-99%: Statsdrevet etnisk rensing og folkemord (Midtøsten)

Fred oppnås ikke på 100%, og dette skyldes Arabisering (mer uro mellom de fire rettsskolene i islam).

2.44 Liste over muslimske krav om sharia i Europa

Dette kapittelet er en oversikt over dagens "krav/forslag" laget av moderate muslimer som en måte å hindre "stigmatisering og diskriminering", som ifølge dem er roten av årsaker til islamsk terror:
 • Muslimske begravelsesritualer og separate områder
 • Muslimske offentlige bassenger atskilt for kjønnene
 • Halal forsikring - kjent som "Takaful" - inkluderer omsorgs og livsforsikringer
 • Halal mat (allerede tjenestegjort i mange europeiske fengsler)
 • Sharia-kompatibelt Gold Mastercard
 • Sharia banker og boliglån fordi islamsk lov forbyr betaling eller rentemottak (Riba)
 • Sharia kriminalitets domstoler (det er flere av disse i Storbritannia. Disse domstolene håndterer hovedsakelig skilsmisser, men slike avgjørelser er ikke rettmessige i britisk lov.

2.45 Saudi Arabia - Slangens hode

Breivik hevder at Saudi sjeiker har kjøpt global innflytelse med oljepenger og finansierer nå islamisering, men har en tendens til å finansiere forløpere til terror heller enn terror selv. "Saudi-midlene har blitt brukt til å bygge og opprettholde over 1500 moskeer, 202 skoler, 210 islamske sentre og nesten 2000 skoler for utdanning av muslimske barn i ikke-islamske land i Europa, Nord-og Sør-Amerika, Australia og Asia". I de siste 20 årene, har Saudi-Arabia brukt mer enn 87 milliarder USD til å spre Wahabism i utlandet. Det er fire "Retsskoler" i Islam: Hanafi, Shafi'i, Maliki og Hanbali. Et flertall av Wahhabists og andre salafister tilhører Hanbali skolen, som søker å vende tilbake til 7.-tallets røtter i islam og er mest fanatisk i Jihad vold. Breivik hevder at Wahabism, som saudiarabere propagandiserer, er den mest jihadistiske og radikale i naturen.

2.46 Hvor mange muslimer verden over støtter militant islam eller jihad Salafisme?

"Ifølge Daniel Pipes, støtter ca 10-15% av muslimer rundt om i verden aktivt militante islamister (vanligvis økonomisk støtte til Hamas, Hizbollah, Islamsk Jihad , al-Qaida eller andre terrororganisasjoner). Siden det er mer enn 1,2 milliarder muslimer verden over, som utgjør 120-180 millioner. Den passive støtte er mye høyere. Noen meningsmålinger viser at rundt 60-65% av muslimer støtter 'Islamsk Jihad' og lignende Midtøsten terrororganisasjoner."

De fire skolene i islam er alle intolerante og alle støtter Jihad i større grad, sier Rør. Rør legger til at "alle skoler i islam forkynner døden til homofile og frafalne (konvertitter fra islam)" og forplikter seg til det endelige målet med global islamsk overlegenhet".

2.47 Europas Wahhabi Lobby

Stephen Schwartz rapporter hva som skjedde da Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE), et internasjonalt organ som består av 55 nasjoner, ble innkalt i 2005 for å diskutere "intoleranse og diskriminering av muslimer". Schwartz bemerker at ulike komiteer av islamske interesser påkaller media til å unngå å koble islam og terrorisme, og de insisterte på at å kalle 9/11 terroristiske muslimer ble offensivt fordomsfullt og ikke noe annet enn en "finger-peker" på islam. Noen konferansepamfletter hevdet at selv "fundamentalist", "ghetto", og "etniske gjenger" er hat-termer og bør ikke brukes i medier. Schwartz legger til at representanter for kanadiske muslimer "klaget på effekten av den amerikanske Patriot Act på sitt land". OSSE, syntes det som, har få svar på utfordringen med radikal islam - bortsett fra deres bemerkninger om opplevd diskriminering.

2.48 Å forlate Islam - intervju med en eks-muslim

Et intervju med Mohammad Asghar, en eks-muslim som forkastet islam etter å ha oppdaget dens sanne lære. Asghar ble født i en praktiserende muslimsk familie i Bangladesh og lærte å lese Koranen uten å forstå den
Asghar:. "Ifølge noen ubekreftede rapporter, er det over 1565 millioner muslimer i verden, og bare om lag 300 millioner forstår arabisk". Muslimer trenger dermed mullaer til å forklare Koranen.

For 25 år siden, fikk han sitt livs sjokk da en muslimsk prest nektet å la ham begrave sin mor da den innfødtes tradisjonelle kjole han hadde på seg på den tiden var ikke islamsk. "Det fikk meg til å finne ut hva islam egentlig står for, og hva Koranen faktisk lærer".

"Hva jeg leste i, og oppdaget fra Koranen var, og er fremdeles, uforståelig for meg". Han gir som eksempel at muslimske menn kan fritt voldta sine koner.

"Jeg kan ikke lenger abonnere på Islams lære og doktriner, ettersom jeg anser dem ytterst ubehagelige, og dermed uegnet for gode mennesker. [... ] muslimene selv er ofre for islam [...] Islam har gjort dem til roboter; de fleste muslimer gjør bare det de tror Allah ba dem om å gjøre".

2.49 Moderate muslimer og islamisering av Europa

Europeere blir lurt til å tro at det finnes "moderate" muslimer og bare er fredelige vers i Koranen, men dette kapittelet argumenterer annerledes. Selv den "fredelige" delen av Koranen skapt av Muhammed i Mekka er generelt ikke fredelig, da om lag 2/3 av den delen " handler om å fordømme de vantro til helvete bare for å være uenig med Muhammed". Også er det "forskjellen mellom hva en muslim anser som moderat og hva europeere eller amerikanere tror begrepet står for". Såkalte moderate muslimer i Vesten kan ikke velge og vrake deler av læren som de liker, fordi det er et forbud mot personlige tolkninger av islam. Mange muslimer i Vesten må midlertidig akseptere å følge vestlige lover fordi de fortsatt er et mindretall der, men til slutt søker de å implementere sharia her også. "Moderate tror at hvis muslimer ikke er i makt, er det ingen spesiell religiøs plikt å kjempe direkte for å nå overlegenhet (med mindre en Jihad har vært lovlig forkynt)".

2.50 Hvorfor vi ikke kan stole på Moderate muslimer

Fjordman forklarer at såkalte "moderate" muslimer begår taqiyyah for å skjule sine intensjoner/tilhørighet. CAIR, Rådet for amerikansk-islamske relasjoner, besitter noen av de farligste støttespillere for islamisering. Man skulle tro at en organisasjon som har dømte terrorist støttespillere blant sine medlemmer og som ledende medlemmer har uttalt et ønske om å erstatte den amerikanske grunnloven med sharia ville bli utstøtt av vestlige medier og politiske representanter. Dessverre, det er ikke tilfelle. FBI-agenter i Kentucky har måttet ta "følsomhetstrening" fra CAIR, undersøke "vanlige stereotypier av islam og muslimer", og måter å bedre samhandling med det muslimske samfunnet. Så, hva har skjedd med de berømte "moderate muslimer" i alt dette? De begår al-taqiyyah, fra ordet ittaqu, som betyr å "smette unna trusselen". Politisk betyr det å simulere hva status du trenger for å vinne krigen mot fienden.

2.51 Er Islam kompatibel med demokrati?

Fjordmans bok om hvorfor islam aldri kan være demokratisk, da det er irrasjonelt, undertrykkende og fascistisk. Fjordman har ulike poeng som kan grupperes som følger:

1) Demokrati er et system som gir et forent folk, demoer, til å påvirke politikken i hjemlandet. For eksempel er EU ikke demokratisk fordi det fremmer uberegnelig byråkrati, og det styrer ingen forente folk. (se også 2.3 og 2.4).

2) Islam er en politisk ideologi snarere enn en religion. Dets lover er ikke kompatible med demokrati da disse lovene er basert på fundamental ulikhet mellom menn og kvinner, muslimer og ikke-muslimer, arabere og ikke-arabere. Islam er en kombinasjon av stat og kirke, og søker dermed å kontrollere begge deler.

3) Islam er et fascistisk konsept, argumenterer Fjordman;
 • Det er preget av sentralisering av myndighet etter en øverste leder opptjent med guddommelig innflytelse.
 • Det har streng sosio-økonomisk kontroll over sine undersåtter uavhengig av deres tro.
 • Det undertrykker opposisjon gjennom terror og sensur.
 • Det har en politikk for religiøs apartheid og er krigførende mot ikke-troende.
 • Det forakter resonnement.
 • Det er imperialistisk og sier tydelig at det søker verdensherredømme.
Ex-muslimske Ali Sina hevder at "Islam er politisk, og politisk islam er fascisme".

4) Muslimske propagandister hevder at demokrati allerede er innebygd i Islam, men sekulære lover anses å være riddah (frafall) i islam. Derfor kan demokrati ikke være mulig i islam, ettersom å bare følge religiøs lov utgjør teokrati.

5) Fjordman hevder at islam allerede har vist at det ikke er forenlig med demokrati ettersom muslimske krav om spesielle rettigheter langt fra er riktig gitt deres tall i Europa. De prøver også å sabotere dagens vestlige politiske og rettslige systemer ved å betale muslimer til å videreføre den islamske agenda.

6) Fjordman konkluderer med at islam er for fascistisk til å være kompatibel med demokrati. Han hevder at muslimske land ikke skal få lov til å eksportere muslimer til de vestlige demokratier, ei heller bør demokratier forsøke å eksportere demokrati til de muslimske landene: "Hvis betydningen av" demokrati "utvides til å omfatte konstitusjonell regjering, sekulær rettsvitenskap, regelen om lov og likhet for loven, og fremfor alt ytringsfrihet - konstitusjonelt demokrati kan ikke forenes med islam. Det er en sløsing med tid og penger å gjøre et forsøk".

2.52 Demografi og islamiseringen av EuropaEn oversikt over den raske veksten av muslimsk befolkning gjennom tid, og ekstrapolering for fremtidige prosenter.

Innvandring i Europa: I 1960 og tidlig 1970-tallet, var gjestearbeidere brakt over av mange europeiske regjeringer. Når disse landene satt et innvandrings forbud, skiftet type innvandring til familiegjenforening og å ta utenlandske ektefeller.

Flere land går nå langt for å skjule størrelsen av deres muslimske befolkning, først og fremst fordi de ikke ønsker høyreorienterte organisasjoner til å gjøre en sak ut av det.

Fakta er: nesten 85% av Europas samlede befolkningsvekst i 2005 skyldes innvandring generelt. Breivik hevder at realistisk kan muslimer bli et flertall etter 2075 (2083), men i verste fall kan de bli et flertall allerede i 2060. Vi har sett krigen som fulgte fra islamisering på Balkan - Kosovo var tapt og Jihad vellykket. Dette må unngås i resten av Europa, eller det vil ende opp som Libanon og Jugoslavia.

I dette kapitlet gir Breivik ytterligere data fra demografisk krigføring i Midtøsten, Asia og Afrika. Det forteller hvordan Jerusalem og Betlehem, Anatolia, Syria, Pakistan, Bangladesh og India Islamiseres mens kristne fordrives eller fødes i mindretall, og det advarer mot en islamsk befolkningseksplosjon i Afrika.

Muslimer i Europa

Land 2009 2030 2050 2070

Island 1% 6% 12% 24%
Malta 1% 7% 14% 28%
Portugal 3% 8% 16% 32%
Hellas 3% 8% 16% 32%
Finland 3% 8% 16% 32%
Luxembourg 5% 10% 20% 38%
Norge 5% 10% 20% 38%
UK 5% 10% 20% 38%
Danmark 6% 12% 24% 40%
Italia 6% 12% 24% 40%
Sverige 7% 14% 28% 46%
Sveits 7% 14% 28% 46%
Tyskland 8% 16% 32% 50%
Belgia 8% 16% 32% 50%
Nederland 10% 20% 40% 55%
Frankrike 13% 25% 50% 70%
Russland 18% 28% 54% 72%

2.53 Statistikk og islamiseringen av Europa

The University of Maryland spurte 4384 muslimer fra Marokko, Egypt, Pakistan og Indonesia om deres synspunkter. Nesten 2/3, knapt en "liten minoritet" - ønsket "å forene alle islamske land til en islamsk stat eller kalifat" og å se en "streng anvendelse av sharia lov i alle islamske land". 40% av nederlandske muslimer tror de ikke trenger å tilpasse seg, 60% følge islam strengt. 33% av britiske muslimer sympatiserer med 7/7 bombingen og drømmen om det britiske å bli en islamsk stat. . Også, nesten 2/3 av iranere støtter midler til muslimske ekstremister og 1/2 ønsker for Iran å utvikle et kjernefysisk arsenal
Målinger blant innfødte europeere indikerer: 62% av russisk ungdom ønsker å deportere muslimske innvandrere. 63% av nederlenderne og 66% av svenske respondentene mener islam er uforenlig med moderne europeisk liv. 70% av tyskerne og 76% briter sier det er for mange innvandrere i landet.
Ytterligere statistikk:. I gjennomsnitt om lag 30-60% av de innsatte i Europa er muslimer. Dette tallet kan være så høyt som 70% i Frankrike og Spania.

2.54 Europas nedgang - Hurra! Vi kapitulerer!

Fjordman forklarer at dårlig lederskap i Europa nekter å motstå islamsk invasjon og sharia. EU-kommisjonen har varslet at "muslimer som bor i EU-land vil i fremtiden være i stand til å skille seg i henhold til sharialoven". Dette vil være en fot i døren for å gjøre sharia inntvunget i Europa. Fjordman: "sharia er ikke i det hele tatt en" religiøs lov", men en blanding av politisk teori og strafferett som er avhengig for å straffe overtredere på sverdet til staten", og ifølge muslimer, "ikke-muslimer er å bli dømt av lovene i Islam i alt, "enten de liker det eller ikke, om de kommer til oss eller ikke"."

2.55 Jihad Ødelegger den svenske Modell

Fjordman: Sverige pleide å bli betraktet som en samfunnsmodell, men hvis den flerkulturelle utviklingen ikke stoppes, vil den svenske nasjonen rett og slett opphøre å eksistere. Den såkalte Integrasjons lov av 1997 proklamerte at "Sverige er et flerkulturelt samfunn". Merknader til loven uttalte også at "Siden en stor gruppe mennesker har sin opprinnelse i et annet land, mangler den svenske befolkningen en felles historie". Innfødte svensker har dermed blitt redusert til bare en annen etnisk gruppe i Sverige, med ikke mer krav til landet enn kurderne eller somaliere som kom dit sist torsdag. Svenske politikere forventer at svenskene vil bli en minoritet i sitt eget land, ennå gjør de ikke noe for å stoppe dette ... Jihad er å ødelegge landet fordi muslimer er gjennomsyret av en islamsk tradisjon basert på muslimsk overlegenhet, og ser svenskene som svake og verdig ødeleggelse.

2.56 iIslamisering og feighet i Skandinavia

Fjordman forklarer at skandinavere har vært naive å stole på fremmede kulturer, og kan ikke lenger stå opp til dem. I 2008, ropte mer enn 200 muslimske lovgivere "Død over islams fiender" under en sint demonstrasjon utenfor det afghanske parlamentet, protesterer mot opptrykk av Muhammed-karikaturene i Danmark og utgivelsen av den islamkritiske film Fitna av den nederlandske politikeren Wilders. "Blasfemi" mot islam fører til dødsstraff i henhold til sharialoven, som er grunnen til at folk som den danske tegneren Westergaard mottar drapstrusler. Mainstream media i de andre skandinaviske landene har siden vært unnskyldende mot muslimer, og gir etter for deres krav. Denne politiske feighet fremmer bare islamiseringen ettersom muslimer føler seg mer berettiget med den politiske innlevering og oppreisning betalt av de skandinaviske landene.

2.57 Vårt støtende Nasjonale Flagg

Fjordman om hvor latterlig det er at muslimer blir fornærmet av nasjonale flagg på grunn av antatte historiske forbrytelser. Dette korte kapitlet inneholder en britisk patriot artikkel om trusler:. "Hvis du sier du er en patriot, vil menn med skjegg og sandaler komme rundt til huset ditt i natt og klatte BNP slagord på ytterdøren. Dette er det eneste landet i verden der det nasjonale flagget anses støtende". Merk:. BNP, British National Party, har utholdt overdreven demonisering som et neo-nazi parti.

2.58 Vil Nederland overleve det 21. århundre?

Fjordman hevder at Nederland blir like totalitært som andre vestlige land. Mens mediene fremstiller innvandrere så positivt som de kan, innvandrere grupper forårsake opptøyer og brannstiftelse, angripe nederlandske tjenester som offentlig transport ansatte og nødhjelp. De fleste politikere gjøre lite om disse problemene som innvandrere gir et stort velgergrunnlag. Politikeren Geert Wilders gir stemme til bekymringer om innvandrere:. "De godtar lykkelig våre goder, hus og leger, men ikke våre regler og verdier [...] Det er folk som må betale regningen og blir ranet og truet av islamske gate terrorister". Mediene er notorisk partisk i sin tro på at Wilders er et onde, så også med maverick politikeren Pim Fortuyn (som ble myrdet av en venstreorientert ekstremist). Tegneren Gregorius Nekschot ble den aller første tegneserieskaper som ble arrestert i det moderne Vesten for "rasisme" i hans tegneserier. Nederlandske nettsteder har også blitt tiltalt for ikke å fjerne 'rasistiske kommentarer av gjester, mens hatefulle islamske nettsteder er fri til å gjøre nettopp det. Så, sier Fjordman, "europeiske politiske eliter gjennomføre dagsorden til våre fiender og ignorerer interessene til sitt eget folk. De er dermed kollaboratører og forrædere, og bør behandles deretter. [...] Innfødte nederlendere vil enten være nødt til å kjempe tilbake eller forlate sitt land og se det dø på avstand, som et betydelig antall av dem allerede har gjort".

2.59 Spanjolere og portugisere - den gang og fremtidige dhimmier?

Fjordman: "I mai 2008 uttalte president i Europakommisjonen, José Manuel Barroso, at islam er en integrert del av Europa og fordømte begrepet om et sammenstøt mellom sivilisasjoner". Det portugisiske og det spanske kjenner Islam på grunn av "århundrer med islamsk okkupasjon og harde kamper for å gjenvinne kontrollen over sine landområder, noe som gjør deres ettergivenhet overfor islam enda mer vanskelig å forstå". Spania deler ut spansk (og dermed europeisk) dokumentasjon til ulovlige innvandrere, som bare oppmuntrer til mer ulovlig innvandring hvis Spania er en inngangsport til Europa. Blant disse innvandrerne er åtte jihadister ... Muslimer vurderer likevel Spania som del av den islamske verden, og vil iverksette tiltak for å re-invadere det. Så "med mindre vi er forberedt på å akseptere konvertering eller dhimmi-status, må vi kjempe. De spanske og portugisiske visste det en gang. Man kan bare håpe at de vil huske det igjen".

2.60 Samarbeid mellom den britiske regjeringen og muslimske terrorister

Islamsk innflytelse sprer seg inn i vårt kulturliv ettersom muslimer kjøper vestlige institusjoner. Saudi Wahhabism søker å erobre Vesten gjennom en knipetangsmanøver bestående av vold på den ene siden og kulturell infiltrasjon på den andre, og den britiske statsministeren er i ledtog med dem. "Professor Anthony Glees har avslørt at åtte universiteter - inkludert Oxford og Cambridge - har akseptert mer enn £ 233 500 000 fra Saudi og muslimske kilder siden 1995", penger som skal investeres i å skape islamske sentre", og dermed sprer radikalisme og oppretter to separate identiteter og sett med troskap". Fjordman markerer Gordon Brown som en forræder fordi han sitter passivt og ser på til tross for å være godt klar over at "siden 2001, har over 1200 terrormistenkte blitt arrestert, over 140 siktet og mer enn 45 dømt for terrorisme lovbrudd. Det er også anslått at det finnes 200 terrorist nettverk i Storbritannia i dag som er involvert i minst 30 tomter".

2.61 Kosovo - Bare enda et skritt i islamiseringen av Europa

Kosovo har ensidig erklært uavhengighet, noe som er farlig fordi det åpenlyst trosser internasjonale avtaler. Det er også farlig for den kulturelle og sosiale integritet i Europa - albanske kriminelle gjenger. Krigen i Kosovo har spilt en stor rolle for popularisering av albanske kriminelle klaner i hele Europa. Siden det femtende århundre har disse klanene brukt et system av regler som kalles "Kanun". De kontrollerer territoriet, og handelen der. Det er hvordan de kapret kosovo krigssonen som handelsrute for heroin, og senere bosatte seg over hele Europa gjennom asylsøknader.

2.62 Den norske inkvisisjonen - Solnedgang i midnattsolens land

Fjordman forklarer at den norske regjeringen forfølger kritikere av islam og multikulturalisme:
"Stortinget, det norske parlamentet, vedtok en ny diskrimineringslov i april 2005. Loven sier i ganske klare ord at i tilfeller av mistanke om direkte eller indirekte diskriminering på grunn av religion eller etnisitet, er nordmenn skyldige inntil det motsatte er bevist. [...] Er det ikke en fundamental del av all internasjonal lov at en person skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist? "
" Omvendt bevisbyrde er også kombinert med erstatningsansvar, noe som betyr at uskyldige personer risikere å måtte betale store summer for ting de ikke har gjort. [ ...] Hvorfor skal folk som kommer fra noen av de mest avanserte landene på planeten krype for de som kommer fra de mest tilbakeliggende land?".

2.63 Den Antirasistiske Heksejakt

I 2007 var to hvite norske ambulanse sjåfører i Oslo involvert i det som ble et massivt hypet tilfelle som angivelig involverer "hvit rasisme". Ambulansen skulle plukke opp en somalisk, Ali Farah, som ble skadet i en gjeng kamp. Når ambulansen kom, trakk Farah ned buksene og urinerte på sjåførene, som mente dette var en klar provokasjon og lot politiet ta Farah til klinikken. På svake mistanker om "rasisme" lanserte massemedia, ledende intellektuelle og politikere en heksejakt mot de to ambulanse sjåførene, som straks fikk sparken og saksøkt før det endelig ble ryddet opp i måneder etter. "Mange innfødte har fått sine liv ødelagt av angrep fra ikke-innfødte, men anti-hvit rasisme blir sjelden nevnt som et problem av mainstream media". Begrepet "rasist" er lik "kjetter" for inkvisisjonen eller "klasse forræder" for kommunismen. Bare anklagen er kraftig nok til å ødelegge liv.

2.64 Diskriminering og trakassering mot kulturkonservative

Fjordman: kulturkonservative blir diskriminert på jobb og i sitt sosiale liv. Det ene svenske parti som gir stemmer til de fleste svenskenes bekymringer om deres lands innvandring og integrering politikk, Sverige Demokratene, er under ild fra media og anti-fascistiske mobber. "Etappevise 'folke protester' av medlemmer av de" unge divisjonenes av andre partier har forårsaket at noen av Sverige Demokratenes medlemmer har blitt sparket fra jobbene sine. [...] Ved flere anledninger har kjeltringer lojale til de regjerende partiene brutt opp SD-møter og banket opp partiledere". Et slikt angrep fant sted på en privat fest for SD-medlemmer, der "anti-fascister" angrep med kniver, økser, jernstenger og tåregass. Venstreorienterte har en tendens til å komme unna med slik vold fordi det har vært rettet mot demoniserte høyre-vinger.

2.65 Antifa/Arbeiderparti Jugend - statsstøttede marxistiske lynsjemobber

Fjordman forklarer om de statlige midlene venstreorienterte ekstremister mottar tross sin overdrevne vold: "I byen Köln (Köln), Tyskland, ble en planlagt anti-islamisering demonstrasjon avbrutt av en allianse av Eurabia flerkulturelle eliter og 40.000 ekstreme venstreorienterte 'anti-fascister'", hvorav sistnevnte brukte fysisk vold mot unge og gamle, sammen med beskyldninger om at anti-Islam demonstrantene var" nazistene "( selv jøder i publikum som kunne bli anerkjent som sådan). Antifa blokkerte gatene, kastet steiner, murstein og malings bomber og ødela demonstranters eiendom. Politiet blokkerte gatene sammen med antifa. Fjordman rapporterer at ulike grupper som antifa har fått statlig støtte for sine aktiviteter. Som gjør dem til statsstøttete marxistiske lynsje mobber.

2.66 Den eneste engelske veldedige organisasjonen er stemplet som rasistisk, mens 215 somaliske organisasjoner er velkommen

"Den eneste veldedig organisasjon som arbeider for interessen til engelske folk er hånet og forfulgt, og blir stemplet som rasistisk organisasjon", mens 15.500 utelukkende rasemessige eller etniske organisasjoner (inkl. 215 arbeider for interesse av somaliere, 92 for pakistanere, selv 144 for svartes interesse) "aldri blir kritisert på grunn av læresetningene kjent som politisk korrekthet/kulturell marxisme/multikulturalisme". En talskvinne for den eneste veldedighet for briter, Den standhaftige Trust, hevder: "diskrimineringen handler om at den etniske gruppen i England ikke er tillatt en veldedighet for sitt eget folk, noe som resulterer i at vi er massivt underrepresentert".

2.67 Hvordan mangfoldet industri/etniske bransjer/subkulturer som Hip-Hop i kombinasjon med frie mediers rettigheter bidrar til å ødelegge samfunnet

Hip-hop og annen etnisk ungdomskultur ødelegger sosiale normer og verdier. Hard kantet rap forkynner bein-dyp motvilje mot autoritet - som en vedvarende soundtracket til antisosial atferd som sprer seg blant hovedsakelig etnisk ungdom. Rap forsinker svart suksess ettersom det lærer ungdommene at kriminell atferd er akseptabelt og ønskelig mot den antatte dehumanisering og fattigdom påført av et "rasistisk" samfunn. Men trenger vi virkelig tro at det signaliserer fremgang når svarte barn skrangler av voldelig, sexistisk, nihilistiske tekster? Hvordan er det progressivt å beskrive livet som ingenting annet enn "bitches og penger"? "I dag, selv om TV og filmer skildrer svarte på alle nivå av suksess, sender hip-hop budskapet om at svarte er ... usiviliserte".

2.68 Hvordan vesten tapte den kalde krigen

Fjordman forklarer at Vesten tapte den kalde krigen fordi det ikke luket ut marxismen, og lot det spire undertrykkende kulturell marxisme. De nye kommunister er like voldelige som de gamle: "AFA har produsert en håndbok om hvordan å bruke vold for å paralysere og såre sine motstandere, og de oppfordrer sine medlemmer til å studere den nøye". Videre syntes vestlige politikere å ha bestemt at måten å gjenvinne og opprettholde makt er å importere velgere, så hevder de at muslimer støtter velferdsstaten, og kan dermed gjøre felles sak med sosialistene. De tidlige svenske sosialdemokratene hadde sterke bånd til de tyske nasjonale sosialister, som tok sosialismen svært alvorlig. "Det muslimske brorskap var også fans av de europeiske fascistiske og nazistiske bevegelser på 1930-tallet, som de er av velferdsstaten Sosialisme nå". Sosialisme er fortsatt i live i Europa og farlig da det fortsetter som ennå uprøvd.

2.69 Lukking av sivilisasjon i Europa

Fjordman om hvordan Europas gullalder har kommet og gått, og Europa er på vei mot flere kriser. Europa undergravde røttene av sin egen jødisk-kristne kultur og har dermed skapt et religiøst og kulturelt vakuum i hjertet av sivilisasjonen sin. "Sammenbruddet av tro på egne verdier har, ikke overraskende, ført til en demografisk kollaps fordi en sivilisasjon som ikke lenger tror på sin egen fremtid og også avviser forplantning". En sekulariserte post-kristen kultur står nå overfor en gripende muslimsk. Det kommende tiåret vil være vitne til krigen mellom verdiene av islam og sekulære "verdier" av det dekadente, hedonistiske postmarxistiske Venstre. "Vi har sett drapene på Pim Fortuyn og Theo van Gogh, urbane opptøyer som opptakten til en fransk borgerkrig, den danske tegnefilm saken. Dette er bare begynnelsen ..."

2.70 Gi Nobels fredspris til Ayaan Hirsi Ali

Fjordman: Nobels fredspris "har blitt sett av mange som noe av en spøk etter at den ble tildelt jihadisten Yasser Arafat og tilhengere av Jihad som Jimmy Carter. [...] Hvis de vil at Nobels fredspris skal være en global kjendis Award for fremragende prestasjoner i politisk korrekthet, kan de gi den neste til Bono av rockegruppen U2. Eller, de kan gjøre noe meningsfylt, noe som faktisk vil fremme fredens sak og menneskelig frihet rundt om i verden, og tildele Nobels fredspris for 2008 til Ayaan Hirsi Ali", en somalisk ex-muslim som snakker sant om den farlig voldelige naturen av islam. Fjordman nevner flere andre navn verdig nominasjonen:. Forfatterne Robert Spencer, Bat Ye'or, Ibn Warraq, Ali Sina og Wafa Sultan, eller politikeren Geert Wilders.

2.71 Nobels fredspris Tildelt tilhengere av jihad ... igjen

Fjordman: "Gi årets Nobels fredspris til den finske diplomat Martti Ahtisaari, kjent for sin rolle i å etablere en jihadist stat i Kosovo, gjør Fredsprisen til enda mer av en spøk enn den allerede var. "
" Som Chief FNs forhandlingsleder for Kosovo, forårsaket Ahtisaari sinne i Serbia da han uttalte at "serberne er skyldig som folk ', som innebærer at de ville må betale for det, eventuelt ved å miste Kosovo. [...] Hvis noen på Balkan kan kalles skyldig som et folk, er det tyrkerne, ikke serberne. Tyrkerne har etterlatt seg en sti av blod over store deler av Europa , Lilleasia, og Middelhavet i århundrer, som kulminerte i det armenske folkemordet i det 20. århundre, som Tyrkia fortsatt nekter å erkjenne, enn si beklage".

2.72 Grønt er det nye Rødt - Stopp Miljø-kommunismen!

Mange venstreorienterte ekstremister holder seg til den grønne bevegelsen og har blitt militante miljøaktivister. De "hevder de ønsker å redde verden fra global oppvarming, men deres sanne agenda er å bidra til å skape en verdensregjering ledet av FN eller på andre måter øke overføring av ressurser (omfordele ressurser) fra den utviklede vestlige verden til den tredje verden". Marxismens ultimate mål er å omfordele rikdom fra vellykkede nasjoner til mislykkede nasjoner (som kan føre til en overføring av nesten € 100 000 000 000 per år i 2020) i stedet for faktisk å prøve å fikse disse ødelagte nasjoner.

2.73 Konsolidere de moderate kulturkonservative krefter i Europa

Breivik: "Vi, de moderate kulturkonservative i Europa, må opprette en konsensus (en politisk ideologi) som må appellere til minst 20-35% av vesteuropeisk befolkning. Det er verdt å merke seg at ca. 70% av europeiske patriotiske konservative er mannlige mens bare 30% er kvinner".

Det må være inkluderende nok til at nok europeere støtter det (kristne, anti-Eurabia, nasjonalister og andre typer kulturkonservative), og også løse de nåværende svakheter i de vesteuropeiske landene
Breivik:. "Jeg tror Europa bør strebe etter en kulturelt konservativ tilnærming der monokulturalisme, moral, kjernefamilien, en fritt marked, støtte til Israel og våre kristne fettere i øst, lov og orden og kristenheten i seg selv må være sentrale aspekter (i motsetning til nå). Islam må re-klassifiseres som en politisk ideologi og Koranen og Hadith utestengt som de folkemord politiske verktøyene de er."

2.74 Organisatorisk strategi for fase 1; Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom kultur- konservative grupper

Breivik: "En sivilisasjon er født på rasjonalisme og beseiret på emosjonalitet [Kulturell Marxisme er følelsesmenneske] Vårt mål er å hindre at vår sivilisasjon fra å være døende ved utgangspunktet 'tilbakestiller' gjeldende verdier ved å erstatte dem med vår gamle kjerne, rasjonelle og kulturelle konservative verdier". "Vi må erkjenne dette og fokusere på å selge det kulturkonservative verdensbilde via alle mulige kanaler". "Vårt største problem vil trolig være at det offentlige (etter tiår med kulturelle marxist/multikulturalistisk hjernevask) rett og slett ikke stoler på oss til å lede. Så vi må fokusere på å fikse den oppfatningen, en prosess som kan ta flere tiår". Det første skrittet til en sunn bevegelse er å aktivt koble ulike grupper - koble store tenkere med et bredt nettverk av dyktige aktivister. Breivik advarer om at folk har undervurdert fienden for lenge og må gjøre ofre, og oppfordrer folk til å holde seg "aktivt engasjert med arbeid som fremmer våre ideer i det fiendtlige klimaet i dagens kulturelle marxist/multikulturalistiske Europa".

2.75 Kopiering av marxistiske organisatoriske strategier og nettverk - lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Det norske marxistiske mikroparti Rødt har, blant sine 1700 medlemmer, noen av de mest voldelige marxistiske støttespillere og gjør en bemerkelsesverdig jobb ved å få og utøve politisk innflytelse i ulike fronter. Rødt ledere skaper aggressivt "foran organisasjoner" overalt. En gjennomsnittlig Rødt aktivist er medlem av 10-15 andre slike marxistiske organisasjoner med ulike formål (f.eks feminisme). Dette er hvordan de klarer å konvertere en enkelt stemme til noe ti ganger så kraftig (en form for kraft multiplikasjon), til å påvirke nasjonal politikk og få støtte til å gjennomføre en agenda som flertallet av folket er imot. Denne strategien kan bli kopiert av kulturkonservative:
 • rekrutt i universiteter
 • registrere medlemmer i flere relevante foran organisasjoner
 • motta offentlig støtte
 • trening politisk innflytelse
Problemet med denne planen er at mange kulturkonservative ikke jobber gratis ennå -. de vil måtte bli mobilisert ut av ideologisk overbevisning.

2.76 Offentlig motstand mot islamisering oversatt til suksess for politiske partier

offentlig motstand mot islamisering finnes i overflod i Europa, men det er få partier som representerer opinionen riktig. Breivik forklarer: det er ikke selve meldingen, men heller troverdigheten til den skuespilleren som leverer det som gjør den avgjørende forskjellen. Dersom en part har en troverdig plattform som kan avlede demonisering, da vil partiet oppnå mer suksess. For eksempel vil et parti som har en arv som et Bondeparti kunne bruke det før fokus som et rykte skjold dersom det også begynner å argumentere for å begrense innvandringspolitikken. Velgere og partimedlemmer kan deretter begrunne sine valg ved å vektlegge ikke den nye radikale politikk, men partiets fokus på agrar politikk. Det norske Fremskrittspartiet (FrP) er kjent for å ville kutte skatter, og tok opp innvandringsspørsmål senere, noe som gir dem et god skjold.

2.77 Kulturkonservative/nasjonalistiske retoriske strategier

Nøkkelen til suksess er å bevare omdømme skjold med strategisk retorikk. Ordene "rase", "rase krig", "hvite mennesker", "svarte mennesker", "jøder" (i samme setning som rase for eksempel), "etniske" (i samme setning som jøder) eller "nasjonalist" bør aldri brukes i moderne debatter med motstandere eller enkeltpersoner som kan ha vært utsatt for alvorlig indoktrinering. "I en verden der den absolutte synd er å være nazist, må ord som er forbundet med nazismen unngås for enhver pris, uavhengig av begrunnelsen for å assosiere dem med gitt ideologi". Breivik legger spissen til ikke snakke om anti-immigrant, men anti-islamisering, ikke om rase kamper, men om muslimsk vold. Store pan-europeiske organisasjoner med store ambisjoner gjør klokt i å tenke langsiktig og trå mykt, mens personer som debatterer en-mot-en eller med et lite publikum kan bruke mer "kraftig og direkte retorikk".

2.78 Amerikanske og europeiske nasjonalistiske retoriske forskjeller

USA og Europa har ulike hovedspørsmål (rase versus religiøs konflikt) og bør holde debattene atskilt i stedet for å bruke lignende argumenter når man diskuterer de to kamper. Våre forræder ledere har oversvømmet oss med 25-30 millioner konservative og relativt dårlig utdannede muslimer de siste fem tiårene, så for Europa, vil den beste retoriske tilnærming for det meste involvere kulturelle forsvar knyttet til islamiseringen. Amerikanske konservative snakker ofte om rasemessig konflikt, men hvis du bruker "hvit nasjonalist" retorikk i Europa er du umiddelbart å plasseres i samme kategori som Hitler. Retorikk knyttet til "urfolks rettigheter" er en uutnyttet gullgruve som har i dag blitt villedet og avsporet på grunn av "retorisk forurensning" fra USA. Men selv mainstream media vil ha problemer med å finne juridiske og moralske begrunnelser for å stemple oss som terrorister hvis vi kjemper for våre urfolks rettigheter (i motsetning til de islamske terrorister, som kjemper for verdensherredømme - et globalt kalifat basert på sharia-loven).

2.79 Utdanne europeiske patrioter som mangler ideologisk tillit

Det er mange "skap nasjonalister" som ennå ikke er guidet mot ideologisk tillit. Så hva er en ikke-trygg nasjonalist og hvordan nærmer jeg meg ham? Breivik: "Du må huske på at de fleste mennesker i Vest-Europa har vært systematisk indoktrinert de siste 4-5 tiårene". Så når du finner en patriotisk tenkende person, "ikke gjør denne krigen til rase eller etnisk opprinnelse. [...] Du må forstå sin smerte og bekymringer i hverdagen. Frykten for islamisering er den mest presserende bekymring for de fleste europeere og Islam er ikke en rase. [...] Omtrent 70% av vesteuropeiske menn ville ofre sine liv for å hindre Europa fra å bli erobret av islam mens mindre enn 10% ville ofre sitt liv for sin rase. Så unngå å snakke om rase". Han gjentar at dette er en kulturell krig, ikke en rase krig.

2.80 3-punkts guide til å konvertere ditt høyreorienterte blog/nettsted til en avis/magasin med nasjonal distribusjon

Breivik: "mange vil hevde: 'papir distribusjonen er død, internett er fremtiden" Selv om dette sikkert synes å være i hvilken retning vi er på vei, kan man ikke og bør ikke undervurdere/ignore papir distribusjon ennå. Opprette en 'papir' tilstedeværelse vil være avgjørende for å nå et større antall europeiske patrioter". Breivik skisserer en guide til å konvertere en elektronisk avis eller et blad til en papirversjon:
 • begynne å samle 500-1000 abonnenter på nettstedet ditt
 • forberede en utskriftsvennlig versjon av den første utgaven fra din egen eller diverse andre internett bidragsytere
 • forhandle frem en testperiode med kiosk eller magasin kjeder -> vektlegger lønnsomhet
 • få magasinet profesjonelt trykt og distribuert

2.81 Strategien til Vestlige Overlevere

"Vi hadde ikke offentlige forsøk mot tilhengere av marxismen som vi gjorde mot nazismen". Det, sier Fjordman, var en alvorlig feil, og "hvis eller når EU kollapser og multikulturalisme er beseiret i hele den vestlige verden, trenger vi å iscenesette offentlige forsøk mot skaperne av Eurabia og løgnene kontinuerlig fortalt av våre media og akademia" . Han påpeker hvor mange tidligere marxister som nå lidenskapelig støtter multikulturalisme og masseinnvandring. De trenger å bli avslørt som onde. "Målet med vestlige overlevere - og det er det vi er - bør ikke være å" fikse systemet", men å være mentalt og fysisk forberedt på sin kollaps, og å utvikle helhetlige svar på hva som gikk galt og forberede seg til å gjennomføre nødvendige tiltak når den tid kommer."

2.82 Kristendom, Fordeler og ulemper

Fjordman veier de sosiale fordelene ved kristendommen mot konsekvensene av humanisme: "Noe av kritikken av kristendommen, eller i det minste slik mange vestlige kristne oppfører seg nå, er legitim". Kristne gjør noen ganger felles sak med muslimer på grunnlag av "felles Abrahamisk monoteisme '. Kritikk som at kristendommen selv er for pasifistisk eller for militant er imidlertid ubegrunnet. Fjordman gjør en observasjon: "middelaldersk kristendom hadde ingen betenkeligheter med å motsette seg inntrengere, men middelalderens kristne (som protestanter elsker å påpeke) hadde forfalsket sin tro med hedensk tro i løpet av de siste hundre årene har kristendommen strippet seg med sine hedenske avleiringer. I prosessen har det blitt like mye en trussel mot oss selv og våre kjære som marxismen pleide å være, om ikke mer."

2.83 Kirken - en del av problemet eller en del av løsningen?

Fjordman forklarer at Kirken er i ferd med å berolige Islam på grunn av 'delt Abrahams monoteisme", og at åpningen av våre grenser for fattige, nødlidende muslimer" er den kristne tingen å gjøre". I mellomtiden, rapporter Fjordman, vises at tingen for indonesiske muslimer å gjøre er å hyppig forfølge kristne og rasere deres kirker. Muslimer i Israel har forfulgt kristne og jøder i århundrer. Hvorfor denne aggressive reaksjon? Ifølge islamsk lov, kan kristne og jøder (ikke andre religiøse grupper) bo i et område dominert av muslimer, men bare hvis de aksepterer sin status som annenrangs borgere, dhimmier. Fjordman konkluderer: "Kristne må forstå at det kan ikke bli fred eller forståelse med den islamske verden, de ønsker å undertrykke oss, rett og slett." Så lenge kirken ikke klarer å stå opp til muslimene for deres vold mot kristne og jøder rundt om i verden, er kirken en del av problemet med islamisering.

2.84 Du skal hate kristendommen og jødedommen

Fjordman om den nåværende trenden i multikulturalisme å latterliggjøre kristendommen og jødedommen i media. BBC, for eksempel, "er dominert av venstreorienterte liberalere som er anti-amerikanske og forutinntatt mot kristendommen, men følsomme for følelser av muslimer". Moderne samfunn har blitt blottet for formålet, det virker som sekularisering tar bort følelsen av fellesskap og religiøs plikt. Fjordman er enig med Harris og Dalrymple: "Så lenge det er skille mellom religion og stat, bør de av oss som ikke har noen religiøs tro foretrekke religioner som har en tendens til å skape fornuftige og velstående samfunn. Våre tradisjonelle jødisk-kristne religioner har vist denne evnen. Islam har aldri, og vil sannsynligvis aldri det".

2.85 En fremtidig kristen identitet for Europa?

Denne artikkelen ved Kyle Spotswood forklarer realiteten av kristen politikk. Spotswood: "Ettersom kristendommen er en livsstil, og livet innebærer maktforhold, er kristendommen samtidig en politisk levemåte [...] Innen kristen politisk tenkning har det tradisjonelt vært et skille, om ikke en separasjon, av institusjon av staten og institusjonen av kirken". Det har historisk vært flere former for kristen regjeringen, for eksempel når kirke og stat er forskjellige felt med varierende grad av innflytelse over hverandre (konkordat for separate felt eller symfoniorkestre for semi-separate), eller kirken styrer staten (erastianism), eller statsoverhode styrer kirken (Caesero-Papism). I disse moderne tider, staten mer eller mindre styrer kirken: "kristne trenger å skape en mer robust kristne kulturen og samfunnet, heller enn å la seg bli assimilert inn i verden rundt dem".

2.86 Konfliktunngåelse og hvordan du kan unngå det

Breivik lagt dette kapitlet som en demonstrasjon av hvor mange folk som unngår å takle de problemene som multikulturalisme bringer, og hvor destruktiv deres uaktsomhet er: Brett Stevens hevder at ekstrem likhet (ekstrem likestilling) forråtner et samfunn innenfra. I moderne tid har Vesten gått fra "konfliktløsning" til "konfliktunnvikende", som betyr at "vi ikke lenger søker å jobbe for løsninger, men forsøker bare å stoppe kampene. Vi antar at kampene er kilden til uenighet, og ikke omvendt". Mennesker er skapt ulike, men når vi ikke kan gjenkjenne vår ulikhet i frykt for konflikt, er vi styrt av vår frykt. "I sin tur skaper vi et samfunn som, fordi det orienterer seg rundt å unngå denne frykten, sublimerer sin frykt. [...] Det er en reversering av utviklingen å fri til det svakeste leddet i kjeden bare for å syntes hyggelig".

2.87 "Vestlige" moderne land som aldri har vedtatt multikulturalisme - Japan , Sør-Korea og Taiwan

Vestlig kritikk av de landene som nektet multikulturalisme har ikke påvirket Japan, Sør-Korea og Taiwan, som har blomstret mens de lever monokulturelt. Breivik drøfter disse som modell samfunn. For eksempel:
"Japan aksepterte bare 16 flyktninger i 1999, mens USA tok imot 85010 i henhold til UNHRC [...] De fleste koreanere har en tendens til å likestille nasjonalitet eller statsborgerskap med medlemskap i en enkelt, homogen etnisk gruppe som deler samme "blod" og historie. "
" Europeiske kulturelle marxister/multikulturalister hevder ofte direkte eller indirekte at de som opponerer multikulturalisme er rasister, fascister og nazister. Så ifølge deres logikk er Kina, Afrika og den islamske verden alle nazistiske regimer ettersom de aldri har gjennomført multikulturalisme."

Likevel brukes fascistiske/nazistiske beskyldninger kun til å lamme alle forsøk på motstand i europeiske land og mot patriotiske grupper og enkeltpersoner.

2.88 Demokrati fungerer ikke

Fjordman hevder at demokrati ikke bør være et mål i seg selv, men snarere et middel til å styre et forent folk. Han mener at det demokratiske systemet "for tiden ikke fungerer i noe vestlig land. Det er mer eller mindre dødt i Vest-Europa, der det meste av den reelle makten er overført til uvalgte organer i EU, uansett. Nesten alle vestlige land har mistet kontrollen over sine grenser. Dette er ikke en bærekraftig situasjon".

"Det demokratiske systemet har betydelige svakheter, men det fungerte til en viss grad så lenge det bar følelsen av å være en demo, et folk med en felles identitet og felles interesser". I vestlige land i dag, vil ikke demokrati alltid sikre vår frihet eller velstand, og i mange tilfeller fungerer det så dårlig at det truer vår overlevelse.

2.89 Voldtekten av Europa - utvandring av innfødte Europeere

Fjordman forklarer at mange lyse europeere allerede flykter kontinentet, og masseflukt kan følge. Den tyske forfatteren Henryk M. Broder fortalte den nederlandske avisen De Volkskrant 6 oktober at "den dominerende etos er perfekt spilt av den dumme blonde kvinnelige forfatter som jeg nylig debatterte. Hun sa at det noen ganger er bedre å la deg bli voldtatt enn å risikere alvorlige skader mens man gjør motstand. Hun sa at det er noen ganger bedre å unngå å slåss enn å risikere døden". Dette, sier Fjordman, er et tegn på den felles mentalitet i Europa i dag fordi mange foretrekker å "nyte" frihet heller enn å arbeide og kjempe for noe større, og vil dermed flykte fra Europa.

2.90 Forslag til fremtiden

Fjordman en oversikt over endringer han ønsker implementert i samfunnet for å sikre bærekraft:
 • "Europeerne bør vedta lovgivning som ligner på den første og andre endringer i den amerikanske Bill of Rights, sikre retten til fri tale og eierskap av skytevåpen."
 • Kjempe for nasjonal suverenitet og rett til å bevare vår kultur og gi det videre til kommende generasjoner. Gjenvinne stolthet i vår kulturarv og lære dette stolte av vår utdanningssystemer.
 • Avskaffe velferdsstaten, da det raser en passivitet som er svært farlig i vår kamp for å overleve.
 • Globalisme, en utopisk ideologi som prøver å slette alle nasjonale kulturer og stater (spesielt vestlige), bør ødelegges.
 • Knuse gjennom politisk korrekthet og opplyse folk om den sanne naturen til islam. Muslimer kan nyte det beste av begge verdener, etter det syvende århundrets religiøse lover og samtidig nyte fruktene av det 21. århundrets sivilisasjon. La oss se hva den islamske verden i sin vugge inneholder av opprinnelse økonomisk og territorielt, og ta bort deres kjernefysiske arsenal.
 • La oss avslutte støtten til palestinerne som Eurabianere har oppmuntret, og la oss begynne å støtte vår kulturelle fetter Israel.

2.91 Hva kjemper vi for?

Fjordman berømmer typiske trekk ved den vestlige sivilisasjon: forlate rommet for individuell oppfyllelse, et ikke-fatalistisk syn på verden, lineær tenkning versus sirkulær tenkning, verdsetter rasjonalitet versus emosjonalitet og sist men ikke minst nysgjerrighet (vitenskapelige undersøkelser, noe som islam undertrykker). Men ettersom det selvforaktende kulturelle marxistiske system krøp videre, forlot vi rasjonalitet og objektivitet, og vi har nå flyttet fra `Age of Reason` til `Age of Deconstruction`.

Hva kjemper vi for?
 • "Vi kjemper for tankefrihet og for ytringsfrihet, for retten til å kritisere ikke bare vår regjering, men alle doktriner, politisk og religiøst."
 • "Vi kjemper for sekulære lover i våre nasjoner , gitt med samtykke av folket, ikke sharia eller transnasjonal lovgivning utarbeidet av byråkrater og teknokrater uavhengig til folket."
 • " Vi kjemper for likhet for loven. Hatkriminalitet lovgivning har svekket dette, etter å behandle mennesker som medlemmer av en gruppe, gay-straight, mann-kvinne, svart-hvitt etc."

2.92 Hvem er vi, hvem er våre fiender - Prisen for Historisk Amnesia

Fjordman om hvordan historisk revisjonisme har gjort folk blinde for trusselen om Jihad. For eksempel, i 1786 måtte Thomas Jefferson forhandle frem en fredsavtale med en muslimsk ambassadør for å stoppe jihad, drap og slaveri fra de såkalte Barbar Stater (Marokko, Algerie, Tunisia og Libya). Dette startet i Europa i det 7. århundre, og fanget millioner slaver fra hele Europa, selv Island. Dessuten bruker Islam nå Balkan som en utskytningsrampe for jihad mot resten av Europa og Vesten (se 2.36). Grunnen til at vi hører så lite om islams grusomheter og planer er at våre regjeringer holder tilbake denne informasjonen, både frivillig og under utenlandsk press. Land som har opplevd effekten av Jihad, som Russland, bør boikotte den islamske verden og konsolidere med Europa. Muslimene hevder å ha pint under kolonisering av Europa, men de ransaket Europa i 1300 år, fra 600-tallet til 1900-tallet. Arabere og maurerne er mest bitre grunnet antatt kolonialisme og ydmykelse av europeere, men det bør være motsatt.

2.93 En Europeisk uavhengighetserklæring

Harme mot muslimske innvandrere, men minst like mye mot nasjonale myndigheter, har en brygging blant de innfødte over hele Vest-Europa. Med god grunn, også:
 • "EUs politikk lider til en alarmerende grad av mangel på demokrati og en de facto suspensjon av maktfordeling". EU-kommisjonens president Barroso uttrykte uro med utsikter til folkeavstemningene å spørre folk om de vil ha en europeisk grunnlov:". Folkeavstemninger gjøre prosessen med godkjenning av europeiske traktater mye mer komplisert og mindre forutsigbar", sa han
 • I mellomtiden lider europeere som er stemmeløse under lav intensitet Jihad. Fjordman: "Så mye av oppførselen til Muhammed selv og de tidlige muslimene kunne anses kriminell at det er vanskelig å vite nøyaktig hvor kriminalitet slutter og Jihad begynner". Voldtektsbølgen i Sverige er en indikasjon på dette. "Det er også neppe tilfeldig at mens muslimer utgjør ca 10% av befolkningen i Frankrike, gjør de opp anslagsvis 70% av franske innsatte".
Staten klarer ikke å beskytte sine borgeres liv og eiendom, som setter deres legitimitet i fare. Fjordman: "Vi skulle iscenesette en Million Man March til Brussel, for eksempel den 11. september i år, for å kreve at det pan-europeiske diktatur kalt EU blir demontert". Han foreslår at vi erklærer vår egen uavhengighet:.

En Europeisk Uavhengighetserklæring

Vi, borgere av de Europeiske land, krever at følgende trinn blir tatt med en gang:

 • Nasjonale myndigheter bør umiddelbart og uten forsinkelse trekke sine land ut av EU og arbeide for å demontere EU
 • Vi krever at alle dokumentene på Euro. -arabisk dialog og Eurabia nettverk for "Euro-Mediterranean samarbeid" blir publisert og forklart i sin fulle betydning for allmennheten. De som er hovedsakelig ansvarlig for dette bør stilles for retten og Eurabiserings prosessen skal reverseres.
 • Vi krever at all økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetene skal opphøre umiddelbart fordi disse pengene har blitt brukt til å finansiere jihad terrorisme.
 • Vi krever at ideologien til multikulturalisme bør umiddelbart bli fjernet fra all regjeringspolitikk og skolepensum, og at staten vedtar en politikk som støtter videreføring av kulturarv og tradisjoner av den innfødte befolkningen.
 • Vi krever at all muslimsk innvandring uansett form umiddelbart og helt blir stanset. Vi vil ikke akseptere noen beskyldninger om "rasisme".

Vi er lei følelsen av å vre fremmede i vårt eget land, av å bli ranet, voldtatt, knivstukket, trakassert og til og med drept av voldelige gjenger av muslimske kjeltringer, og likevel bli beskyldt for "rasisme og fremmedfrykt" av våre medier.

Vi blir utsatt for en utenlandsk invasjon, og medvirkning til en utenlandsk invasjon på ehver måte utgjør forræderi. Derfor, hvis disse kravene ikke er fullt ut implementert, har vi, Europas folk, ingen andre valg enn å konkludere med at våre myndigheter har sviktet oss, og vil ta de nødvendige tiltak for å beskytte vår egen sikkerhet og sikre vår nasjonale overlevelse.


2.94 Konservative diskuterer fremtidige løsninger for Europa

Breivik: "Mange moderate kulturkonservative har antydet at forbud mot Sharia vil løse alle våre problemer og tvinge muslimer til å integreres. Dessverre er islam mye mer motstandskraftig enn folk flest kan fatte. [...] Å fjere Sharia (og alle politiske aspekter) fra Islam er rett og slett ikke mulig."

Å unnlate å iverksette tiltak nå, og deportere muslimene vil resultere i et scenario der muslimene vil bli et flertall. Breivik spår at ett av disse fire scenariene vil ramme Vest-Europa:
 1. Islam vil reformeres til en sekulær "islamsk protestantisme" uten Sharia. Dette er lite sannsynlig.
 2. Vestlige land vil bli muslimske land.
 3. Et mini-Pakistan dukker opp i hvert land (separatisme på grunn av borgerkrig som i Jugoslavia).
 4. Alle muslimer som ikke konverterer til en ikke-politisk religion vil bli deportert.
Borgerkrig er uunngåelig i to, tre og fire.

2.95 Islamiseringen av Europa - mulige utfall

Daniel Pipes teorier om fremdriften i den europeiske borgerkrigen: "Det er påfallende å se at standard antagelse av de fleste europeere er at det europeisk-muslimsk forholdet vil fungere. [...] Barn av innvandrere er mer fiendtlig mot eksisterende europeisk sivilisasjon enn innvandrerne selv. På den europeiske siden, finner en økende bekymring, uro, frykt for den muslimske tilstedeværelse. Så håpet om at alle vil komme overens virker ikke basert på virkeligheten. Jeg tror det er en luke på fem, ti, femten år. Fremtiden kan jeg ikke spå, men det kan være noe sånt som de franske opptøyene i 2005, men langt mer voldelig - ikke brennende biler, men drap av mennesker."

2.96 Fra Multikulturalismens død

Fjordman om muligheten til å deportere muslimer og om hvordan Europa vil seire:
"Et flerkulturelt samfunn er bare midlertidig. Før eller senere vil vi gå tilbake til et nytt monokulturellt samfunn. [...] Kanskje fremtidige historikere vil døpe dette `Den Flerkulturelle verdenskrig`. Dette er et mer nøyaktig begrep enn "Den islamske verdenskrig 'fordi hva som forårsaker denne verdenskrig er Vestlig kulturell svakhet, ikke så mye islamsk styrke ".

"Sannheten er at Europa har fått seg inn i en dårlig løsning, igjen, og vil ha noen turbulente og smertefulle tiår fremover. Valget står mellom noen smerte der i alle fall deler av Europa råder og smerte der Europa opphører ganske enkelt å eksistere som en vestlig kulturell enhet. Den mest siviliserte ting vi kan gjøre for å redde oss selv, men også for å begrense tap av liv både blant muslimer og ikke-muslimer, er at Vesten og faktisk vantro generelt implementerer en politikk for oppsamling av den islamske verden."

2.97 Europa på vei mot borgerkrig

Fjordman forklarer det er tre sannsynlige scenarier for borgerkrigen: Eurabia, Krig, eller Europeisk gjenfødsel. Han gir noen eksempler på tegn: Rundt 70% av franske fanger er muslimer. "Ifølge noen er ett av tre barn født i Frankrike nå en muslim. Hundrevis av muslimske ghettoer er allerede de facto Sharia følgere". "Noen tror at Frankrike vil i stillhet bli et muslimsk land, andre tror på borgerkrig i nær fremtid. [...] Hvis muslimsk innvandring fortsetter, kan den forestående nedgangen til Frankrike markere startpunktet for Balkanisering av store deler av Europa, kanskje senere selv Nord Amerika". Det er noe poetisk rettferdig i det faktum at landet som startet og har ledet etableringen av Eurabia vil bli fortært av sin egen Frankensteinske skapelse, men vi skal ikke hovere over dette. Hva skjer med deres atombomber og militære ressurser? Akkurat som 1.verdenskrig var forårsaket av imperialismen, WW2 av fascismen og den kalde krigen med kommunismen, vil dette være en flerkulturell verdenskrig. Eurabia er et mulig utfall, Europa Islamises stille gjennom demografisk krigføring. Deretter er sjansen for fullverdig krig eller en vekkelse akkurat i tide for å stoppe denne krigen. "Europa er kanskje ikke ferdig ennå, men hun vil oppleve en smertefull overgangsperiode selv om hun går gjennom en gjenfødelse".

2.98 Er alle Europeiske menn svaktenkende feiginger eller er de bare hjernevasket?

Hvorfor står ikke det europeiske moderne mennesket "opp mot de multikulturalistiske elitene og i det minste forsøke å påføre noen skade eller bidra til å gripe makten på vegne av seg selv, sin familie og sitt folk? " Breivik: "Hitlers galskap, folkemord og imperialistiske doktriner har resultert i etterkrigstidens situasjon der nasjonalistiske doktriner ble stemplet som fullstendig onde". Frykt for å bli stemplet som onde, rasistiske og lignende gjennomsyrer det europeiske samfunnet i dag. Nasjonalisme er gradvis, men sakte på vei oppover igjen i Europa, først og fremst på grunn av islamiseringen, men det er fortsatt systematisk demonisert av det nåværende EUSSR + US kulturelle hegemoni. "Europeerne må forstå at det ikke er håp om å løse våre problemer gjennom våre folkevalgte parlamentarikere", sier Breivik, og legger til: "Et økende antall europeere vil lære i de neste to tiårene at den eneste realistiske tilnærmingen til å redde våre identiteter, kulturer, tradisjoner og til og med nasjoner vil være å bidra på ulike måter i de fremvoksende europeiske motstandsbevegelser."

2.99 De Forente Staters selv-nederlag

Fjordman hevder at USA ikke lenger er i stand til å hjelpe seg selv eller andre. Obama har gjort flere bemerkninger som viser til verden at USA har kastrert seg selv: nedskjæring av USAs kjernefysiske arsenal, vraket mye av USAs rakettforsvars programmer og avmaskulinisert den amerikanske marinen, forbereder en åpen konfrontasjon med Israel og takker islam for sitt flotte bidrag til amerikansk historie. Obamas marxistiske økonomiske politikk og hans bøyelighet for den saudiarabiske kongen er urovekkende, sier Fjordman: "Amerikanerne vil snart ha hendene fulle med sine egne problemer og vil være ute av stand til å hjelpe noen, selv om de ønsket"
.

2.100 Fortsatt diskusjon om USA-Europeiske relasjoner

Det er en sterk anti-europeisk mentalitet i USA. Årsaken er "at amerikanske konservative er ikke i det hele tatt konservative, men liberalere til kjernen: franske revolusjon av likestilling og PK narkomane med frykt for" rasisme "etc". Breivik: "I den amerikanske mytologien, som er grunnlaget for vårt nåværende sivilisasjons paradigme, er den gamle pre-første verdenskrig Europa den verste av onder, mye verre enn kommunismen eller fascismen". Europeerne kan og bør opprettholde gode relasjoner og samarbeide med vanlige nordamerikanske borgere, men både amerikanere og europeere har mye å lære. For eksempel, så lenge det er dette høye militære nærværet av amerikanske soldater i Tyskland, er Tyskland redd for å gjøre det som er nødvendig og må late som om det er et vennskapelig forhold. Kanskje islamiseringen vil støte Europa og USA tilbake i god samhandling.

2.101 Beholde eller erstatte de Europeiske monarkier?

Fjordman forklarer at monarker er bedre egnet til å styre enn valgte ledere fordi det førstnevnte behøver å opprettholde en livslang regjeringstid. "De fleste av de stabile og velstående demokratier i verden i dag er konstitusjonelle monarkier. På den annen side, er de fleste av de ustabile land i den moderne verden republikker, hvorav mange har styrtet sine monarkier". Monarker bør være oppmerksomme for å avvise multikulturalisme, skjønt, fordi hvis multikulturalisme får lov til å råde vil selvfølgelig alt Europeisk sakte erodere, monarkiet inkludert. Dronning Margrethe II av Danmark har hatt mot til å snakke ut mot islamiseringen av Europa, og fortjener dermed sin rolle, men kongelige familier som frivillig og selv gjerne støtter den europeiske hat ideologi som kalles multikulturalisme vil bli erstattet etterhvert som de kulturkonservative griper makten.

2.102 Ikke en krig mellom kapitalisme og sosialisme, men en kulturell krig mellom nasjonalisme og internasjonalisme

Breivik forklarer at de to leirene til dagens krig er ikke økonomisk, men kulturelt orientert: ikke om økonomisk politikk, men demografi. "Multikulturalisme vil alltid resultere i ødeleggelsen av noe velferdssystem fordi flertallet vil til slutt forby overdreven beskatning for å subsidiere tusenvis eller millioner av fattige mennesker med parallelle og helt ærlig dårligere kulturer og etikk", legger han til. Han bemerker også at "det er svært få flerkulturelle land som faktisk har strenge opptakskrav for politikk og vil tillate enhver og alle kandidater uavhengig av om disse har hatt høyere utdanning eller ikke". Dette er ikke bærekraftig, og det er derfor internasjonalisme må fjernes.

2.103 Demokratiet trenger en reformasjon

Artikkel av Ohmyrus om hvorfor demokrati mislykkes:..
 1. Det produserer velferdsstater
 2. Det gir kortsiktig tenkning
 3. Det har en tendens til å splitte folk.
"én mann, én stemme" systemet gir folk like mye å si om hvordan et land skal styres. Men selvsagt, borgere bidrar ulikt til samfunnet: noen skader samfunnet eller lever på trygd. Gitt det skjeve bidrag, hvorfor skal alle gis lik rett til å velge sine ledere?
Under dagens system sanker politikere stemmer gjennom å love en velferdsstat. Dette etterlater lite insentiv til å arbeide og reprodusere (folk stolte en gang på sine barn i deres alderdom). For å bli sittende ved makten selger politikerne politikk som er populær på kort sikt, men katastrofal langsiktig. Politikerne vil også sikte på å tilfredsstille den som kan stemme dem til makt, hvilket deler landet. . Vi ser rik satt opp mot fattig, liberale mot konservative og rasistiske grupper mot hverandre
Ohmyrus hevder at til tross for alle sine feil, er demokratiet fortsatt den beste styreform, så la oss ikke ødelegge det, men reformere det: la bare de som bidrar til samfunnet stemme, og oppnevne Senatorer for livet og presidenter for en 8-års periode for å unngå kortsiktig tenkning.

2.104 Fremtidige deportasjoner av muslimer fra Europa

Breivik bemerker at få forfattere i 2083 har antydet å deportere muslimer, da det anses for ekstremt. Historiske eksempler for å deportere muslimer omfatter gresk og israelsk problemet. I 1944 samarbeidet greske muslimer med Wehrmacht om å sende 2000 jøder i døden, og disse muslimene ble deportert. 44% av israelerne går god for å deportere palestinere å forhindre flere angrep på israelere
Breivik lister opp andre eksempler på deportasjonen:..
 • Deportasjoner av "anti-sovjetiske" kategorier av befolkningen mellom 1920 og 1951
 • Planlagt deportasjon av muslimske albanere.
 • Deportasjon av tyskere fra Tsjekkoslovakia (1940-1945) for å fjerne 3,5 millioner mennesker som var en farlig femtekolonne uten noen lojalitet til staten.
 • Baragan deportasjoner under 1950, ledet av den rumenske kommunistregimets for å etnisk rense landet.

2.105 Endring av investering/utdanningsmentalitet i de kommende tiårene

Jordbruk er en solid investering for revolusjonen siden demografi spår matmangel i fremtiden. Skift din investerings mentalitet fra aksjer/valuta/obligasjoner/fast eiendom mv til handelsvare. Eiendom vil devaluere raskt med borgerkrig og deportasjoner
Alternative investeringer for fremtiden (elementer som har liten verdi i dag, men vil øke i verdi).
 • Våpen - rifler, ammunisjon, granater, miner etc.
 • Rustninger
 • Forsterkede landlige forbindelser med store rasjoner av mat/vann
 • Overlevelses utstyr - inkludert overlevelse bøker , kits, fiskeredskaper, grunnleggende oppdrett utstyr
 • Gårder med fokus på høy-kalori produkter
 • Biler med begrensede høyteknologisk elektronikk (standard dieselmotorer)
med Jobber for fremtiden
 • Landbruk
 • utdanning med praktisk gjennomføring - snekker, bilmekaniker, medisin, våpensmed etc.
 • Militær/politi/sikkerhets utdanninger

2.106 Den ideologiske reise - fra indoktrinert multikulturalistisk fanatiker til kulturkonservativ revolusjonær

Breivik utdyper prosessen med radikalisering og en beslutning om å engasjere seg i motstanden.

"Jeg har alltid vært livredd for utsiktene av å bli stemplet som rasist, i en slik grad at jeg har satt betydelige restriksjoner på meg selv, ikke bare verbalt, men i alle aspekter av mitt sosiale image. [...] Jeg fant ut gjennom år med forskning og studier at alt henger sammen . Vår nåværende situasjonen er et direkte resultat av 2. verdenskrig og den kalde krigen, av den såkalte Frankfurt skolen og fremveksten av kulturell marxisme/multikulturalisme og politisk korrekthet. "
" Sannheten må komme ut. Vi er i begynnelsen av en svært blodig kulturell krig, en krig mellom nasjonalisme og internasjonalisme, og vi akter å vinne den. [...] Å spre sannheten på en effektiv måte vil fremskynde den ideologiske reise (den ideologiske modenhetsprosess/ideologiske tillitsnivå) for vanlige europeere. Folk må lære å overvinne sin frykt og stå opp for sin tro. Vår overlevelse avhenger av det."

2.107 Videre studier

Videre studier inkludert anbefalt litteratur og videoer. Breivik lister opp en video serien "Obsession - radikale islams krig mot Vesten" og Fjordmans boktips:
 • Alt skrevet av Robert Spencer
 • Alt skrevet av Bat Ye'or
 • The Legacy of Jihad av Andrew Bostom
 • Ibn Warraq bok Defending the West
 • Understanding Muhammad av den iranske eks-muslimske Ali Sina
 • Defeating Jihad av Serge Trifkovic
 • The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West av Toby E. Huff
Ytterligere tips er:
 • serien "islamiseringen av Europa og retningslinjer for å hindre det" fra Islam Watch blogg
 • "The Origins of Political Correctness"
 • "Political Correctness - The Revenge of Marxism"
 • "George Orwell - pacifism and the war"
Og Fjordmans tips om vestlige bidrag til vitenskapen:
 • "A History of Medicine in the islamic world"
 • "A History of Optics"
 • "A History of the Calendar"BOK 3


FRASKRIVNINGSKLAUSUL

Distribuering av kompendiet er en lovlig handling fordi alle visninger i den er kun et uttrykk for en ny skrivestil. Bok 3, "En erklæring om forebyggende krig" og enkelte kapitler i bok 2 i dette kompendiet, med tittelen 2083, og alle relaterte forsknings-filer, beskriver et hypotetisk svar på en oppfattet trussel (såkalt kulturelle marxist/multikulturalistiske grusomheter og trusselen om islamisering). Som sådan er det en fiktiv beskrivelse om hvordan det kunne være om islam skulle bli dominerende i Europa. Konseptet med historien/plottet er basert på hva som kunne skje om visse kristne/konservative/nasjonalistiske motstandsgrupper/enkeltpersoner valgte å motsette seg disse såkalte oppfattede trusler og fiender. Motivasjonen for denne "fiktive forfatter tilnærming" er å bidra til å skape en ny type innovativ skrivestil. Denne juridiske ansvarsfraskrivelse ble opprettet for å fjerne enhver tvil om at forfatteren eller noen som velger å distribuere boken 2083 har noen fiendtlige motiver eller hensikter.

3.1 Dialogens fase har kommet til en slutt (1955 - 1999)

Det har vært hundrevis av forsøk på å klage på vegne av urfolkene i Europa til vesteuropeiske kulturelle marxistiske regjeringer, politiske partier og media organisasjoner siden 1955. Tiden for demokratiske løsninger er avsluttet fordi politikerne ikke vil tillate politisk opposisjon, og heller ikke dialog eller kritikk gjennom fri presse. Fjordmans European Declaration of Independence (se 2.93) har blitt videresendt til mange politiske partier i den såkalte "multikulturalistiske Alliance" (MA100 politiske partier) og mange "kulturelle marxistiske/multikulturalistiske media organisasjoner i 2007. Som forventet, gidder ingen noensinne å kommentere kravene og det ble kategorisert som "høyreekstremt tull", og kategorisk ignorert.

3.2 Anklagene mot alle kulturelle marxist/multikulturalistiske eliter i Europa (kategori A-og B-forrædere)

Breivik hevder at kategori A og B forrædere har begått en rekke forbrytelser mot Europa og dets innbyggere, og vil bli holdt individuelt ansvarlig. Tiltalen inkluderer politikere, journalister, lærere, publister, kunstnere, selv forskere og presteskap osv. Tiltalen er følgende:
 1. Medvirkning til kulturelt folkemord mot urfolk i Europa, og den utenlandske invasjonen/kolonisering av Europa gjennom islamsk demografisk krigføring.
 2. Bidra til bevisst å hindre Europas urfolk fra å utøve retten til å motstå punkt 1 av institusjonalisert forfølgelse og marxistiske sosiale strukturer.
 3. Bidra til bevisst og systematisk å hindre Europas urfolk fra å utøve retten til selvbestemmelse gjennom voksende islamsk velgergrunnlag.
 4. Bidra til bevisst å overgi europeere til den fascistiske, voldelige, diskriminerende og folkemorderiske politiske ideologi som kalles islam.
 5. Deltakelse i indirekte overgrep mot europeere som overgrep, drap, voldtekt og brannstiftelse. (Se 2.40)
 6. Deltakelse i krigsforbrytelser mot kroatere og serbere med NATO-bombingen i 1999.
 7. Indirekte eller direkte støtte/bidra til etablering/markedsføring/implementering av multikulturalisme samt hjernevasking av urfolkene i Vest-Europa gjennom feilinformasjon om islam og jihad.
 8. Støtte og medhjelp til fienden, den Globalske islamske Ummah, i deres Jihad mot europeiske, asiatiske og afrikanske kristne.

3.3 Den Europeiske motstandsbevegelsen/Indigenous Rights Movement - PCCTS, Knights Templar tilbyr en full benådning til de vesteuropeiske multikulturalistiske regimene, MA 100 alliansen (politiske partier) og alle kategori A og B individuelle forrædere hvis de kapitulerer for våre militære styrker innen 1 januar 2020

Breivik: "Vi, de nasjonale motstandsbevegelser i Vest-Europa, gir dere herved sjansen til å renvaske dere selv hvis følgende krav blir oppfylt. Følgende krav blir videresendt til alle vesteuropeiske regimer kontrollert av MA 100 alliansen (topp 100 kulturelle marxistiske/multikulturalistiske politiske partier), tilknyttet frivillige organisasjoner og enkelte kategori A og B forrædere". Kravene er å "tillate oss å lage en tribunal av 20 kulturkonservative politiske ledere per land", som vil sette opp en væpnet nasjonal vakt og sikre nasjonal overlevelse gjennom å fjerne skadelig politikk og gjeninnføre en politikk som er godartet for samfunnet. Den nasjonale vakt vil overvåke fremtidige deportasjoner av muslimer, blant annet.

Disse kravene er nødvendig fordi, sier Breivik, vi hevder rett til å opprettholde våre egne majoriteter og våre egne kulturer i vårt eget land uten å bli beskyldt for rasisme.

3.4 Hvorfor væpnet motstand mot de kulturelle marxist/multikulturalistiske regimene i Vest Europa er den eneste rasjonelle tilnærming

Breivik hevder at væpnet motstand er å bruke som en siste utvei når dialog har vist seg ineffektivt. Begrunnelsen for bruk av væpnet motstand mot de europeiske kulturelle marxistiske systemer er knyttet til utsiktene for kulturkonservativ politisk suksess. Er det eksternt mulig i dag, spør han, at et konservativ politisk parti vil få nok politisk innflytelse til å reversere multikulturalisme? Et økende antall europeere forstår at den demokratiske kampen gjennom dialog har gått tapt. "Det er mot sin hensikt, selv dødelig å kaste bort ytterligere fem tiår på meningsløs dialog mens vi kontinuerlig miste vår demografiske fordel", som betyr å miste den til hurtig-avl av utenlandsfødte grupper. De flerkulturelle eliter begår fortsatt forbrytelser nevnt under 3.2, og må stoppes
Breivik:. "Vi er underlagt kulturell marxistisk ideologisk tvang og hjernevask gjennom statlige institusjoner og media [...] Det er ikke mulig å konkurrere demokratisk med regimer som importerer millioner av velgere. Høyreorienterte politiske partier [...] skal innrømme for alle og kunngjøre offentlig at demokratisk kamp er tapt og at alle kulturkonservative bør iverksette væpnet motstand mot den kulturelle marxistiske/multikulturalistiske etablering."

3.5 En ny æra har kommet - tiden for dialog er nå over

Fasen med dialogen har kommet til en slutt nå da media og politikere nekter å forholde seg til konservative. Breivik:
"Den mest grunnleggende menneskerettighet er å forsvare seg mot bevisste kulturelle angrep eller et institusjonalisert kulturelt folkemord av enestående historiske proporsjoner. Det er ikke bare en rett, men en plikt for alle europeere å forsvare seg mot slike grusomheter gjennom væpnet motstand. Vi kaller på dere, europeere. [...] Vi, de frie urfolk i Europa, erklærer herved en forebyggende krig mot alle kulturelle marxistiske/multikulturalistiske eliter i Vest-Europa."

3.6 Forklaring av Europeisk borgerkrig - fase 1, 2 og 3

Europeisk borgerkrig, Fase 1 - 1999-2030

 • Islam 2-30%, avhengig av land
 • Ledelsesløs krigføring, militære sjokkangrep fra hemmelige celle systemer
 • Ytterligere styrking av konservative krefter

Europeisk Innbyrdeskrig, Fase 2 - 2030-2070

 • Islam 15-40%, avhengig av land
 • Større og mer hierarkiske motstandsgrupper, mer avanserte former for motstandsgrupper.
 • Forberedelse for pan-europeisk coup d'États (statskupp)

Europeisk Innbyrdeskrig, fase 3 - 2070-2083

 • Islam 30-50%, avhengig av land
 • Pan-Europeisk statskupp. Kulturell marxisme beseiret i det første europeiske landet etterfulgt av resten.
 • Gjennomføringen av en kulturkonservativ politisk agenda begynner.
 • Dødsstraff gjeninnsatt, studier av kulturelle marxist/multikulturalistiske kategori A og B forrædere igangsatt.
 • Deportasjon av muslimer igangsatt.

3.7 Det er fire mulige utfall av fase 2 og 3

 1. MA100 kan forsøke å lage flere "mini-Pakistan "innenfor Europa (tildele muslimer territorium). Dette må stoppes for enhver pris.
 2. Reformasjon av islam som resulterer i en sekularisert og kraftløs versjon som avviser større deler av sharia-lovene naskh, Al-taqiyya, Jihad og hver "intolerant" sura og hadith. Svært usannsynlig
 3. Kupp -. Europeiske motstandsbevegelser styrter de kulturelle marxistiske regimene i Vest-Europa. Muslimske deportasjoner med relativt små tap. Dette scenariet er det foretrukne utfall.
 4. Borgerkrig (kulturkonservative versus kulturelle marxister og muslimske krefter).
En av de ovennevnte scenarier vil trolig skje før slutten av fase 2 (2030-2070) eller i fase tre.

3.8 Skille mellom og håndteringen av kategori A, B og C forrædere : hardcore marxister, kulturelle marxister, suicidale humanister/karriere kynikere og kapitalistiske globalister

Breivik: "Mer eller mindre hver humanist/sosialdemokrat etc. er en multikulturalist som de støtter liberale politiske mekanismer som familiegjenforening og asyl ordninger som igjen letter islamsk demografisk krigføring. Noen av disse personene er sanne humanister og bare ekstremt naive, men andre bare gjemmer seg bak humanistisk retorikk og ønsker virkelig å ødelegge europeisk kultur, tradisjoner , identitet, kristendommen og nasjonal suverenitet "
 • Hardcore marxister:. 10% (hatefulle intensjoner)
 • Kulturelle marxister: 20 % (semi-hatefulle intensjoner)
 • Suicidal humanister/karriere kynikere: 65% (selvmorderisk naiv/egoistisk)
 • kapitalistiske globalister: 5% (grådighet)
Alle de ovennevnte støtter og forplanter multikulturalisme.

3.9 Krav/ønsker/bønn til våre nasjonale militære kommandoer

Motstandsbevegelsen ber militære styrker om å handle i tråd med folkets beste interesse, bli med i motstandsbevegelsen eller se en annen vei. Breivik: "De europeiske nasjonale militære kommandoer har et ansvar for å tjene og beskytte sitt folk". De bør umiddelbart og uten å nøle erklære unntakstilstand, suspendere grunnloven, sikre landegrensene, arrestere og tiltale alle kategori A og B forrædere og gjennomføre de kulturkonservative regler og forskrifter som er angitt i dette dokumentet.

"Den eneste pragmatiske tilnærming er å begynne å gjøre forberedelser og å handle så snart som mulig! Inntil den dagen du bestemmer deg for å handle vil vi, de frie folk i Vest-Europa, ikke ha noe annet valg enn å ta saken i egne hender og handle deretter. PCCTS, Knights Templar er en manifestasjon av denne første kampen, fase 1 av vesteuropeisk borgerkrig."

3.10 Assimileringspolitikk/krav/tilbud for muslimske individer som lever i Europa (dette tilbudet utløper den 1 januar 2020)

Breivik antyder et tilbud som må bli akseptert av alle muslimer som for tiden bor på europeisk jord og ønsker å fortsette å leve i Europa. Fristen er 1 januar , 2020.
 1. Konverter til kristendommen
 2. Navneendring
 3. Ikke lov til å praktisere "morsmål "eller arabisk
 4. Alle moskeer og islamske sentre vil bli revet eller ombygd
 5. All islamsk og/eller arabisk stil eller tilsvarende bygninger/kunstverk skal rives eller endres
 6. Forsøk på å feire islamske helligdager, utøve eller portrettere sharia/islamske koder/markører er strengt forbudt
 7. Tiltak mot forsøk på demografisk krigføring
 8. Korrespondanse med andre muslimer i utlandet er strengt forbudt
 9. Alle reiser til muslimske land/territorier eller i land der muslimer utgjør mer enn 20% av befolkningen er strengt forbudt
Muslimer har frist frem til 1 januar 2020 til å overholde foreslåtte europeiske standarder, ellers vil de bli deportert.

3.11 Historien om Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (Knights Templar)

Breivik: "Knights Templar, hvis offisielle navn var: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS) (Norsk: Fattige Medsoldater av Kristus og av Salomos tempel), var blant de mest kjente av de vestlige kristne militære ordre. Organisasjonen ble grunnlagt i 1119 for å beskytte kristne pilegrimer som besøkte Det hellige land etter at korsfarerne gjenerobret Jerusalem fra muslimene i 1099". Ordenen tok sitt navn fra Salomos tempel som ble bygget på Tempelhøyden i Jerusalem. Nye medlemmer måtte frivillig overgi alt av sin rikdom og varer til ordenen og gi løfter om fattigdom, kyskhet, fromhet, og lydighet. Det røde korset Templar Knights hadde på seg på sine kapper, St George Cross, var et symbol på martyrdom. I 1312, oppløste pave Clement ordenen under stadig press fra kong Filip.

3.12 Re-grunnleggelsen av Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici - PCCTS, Knights Templar

Breivik forklarer hvorfor PCCTS ble dannet:
"PCCTS, Knights Templar, (den fattige mannen - Soldat av Kristus og av Salomos tempel), ble regrunnlagt i London i 2002 av representanter fra åtte europeiske land, i den hensikt å tjene interessene til det frie urfolk i Europa, og for å kjempe mot den pågående europeiske Jihad (referert til som "det tredje Jihad "). Knights Templar ble regrunnlagt som en pan-europeisk nasjonalistisk militær orden og en militær/kriminell domstol med to hovedmål. Ordren er ment til å tjene som en væpnet Innfødtes Rettigheters Organisasjon og som en korsfarer Bevegelse (anti-Jihad bevegelsen) ".

"Jurisdiksjonen til orden og tribunal inkluderer (men er ikke begrenset til) alle vesteuropeiske land og Balkan. Den Europeiske Militærordenen og Kriminaltribunalen (PCCTS - Knights Templar) har funnet alle europeiske kategori A, B og C forrædere skyldig i en rekke forbrytelser mot europeere (anklagelser 1-8). Alle europeiske kategori A-og B-forrædere har blitt dømt til døden. Straff ventes gjennomført av Ridder Justitiarius."

3.13 Grunnprinsipper for Ordenen/Tribunalen

Formålet med ordren/tribunalen PCCTS er å konsolidere europeere og skape og utvikle en betydelig væpnet defensiv kraft gjennom "open-source krig" (lederløs motstand), gjennom markedsføring av den utviklete desentralisert plattform med selvorganiserende funksjoner. Alle frie europeere har rett og plikt til å bli "Justiciar Knights" for ordren/domstolen med følgende formål:
 • Motarbeide alle hat ideologier: kommunisme (anti-individualistisk) , kulturell marxisme/multikulturalisme (anti-europeisk), islam (religiøs ekspansjonisme) og nasjonal sosialisme (rasemessig ekspansjonisme).
 • Gripe politisk makt i vesteuropeiske land for å bringe frihet og kulturell/demografisk bærekraft til alle europeere..
 • Forhindre dekonstruksjon av Europas kristne identitet
 • Forhindre ytterligere islamsk demografisk krigføring -. forby den muslimske invasjonen/kolonisering av Europa og deportere muslimer
 • Frigjøring av Midtøstens kristne og jøder fra islamsk styre.

3.14 PCCTS, Knight Templars rangordninger - Fase 1

Det er for tiden to forskjellige grader: militære grader og sivile grader.
Militære grader
Ridder Justitiarius Kommandør eller Ridder Justitiarius Operativ.
Justiciar Knight er den høyeste rang i PCCTS, Knights Templar i fase 1, og holdes av cellens leder. De som arbeider under en Kommandør kalles Operativ.

Nasjonal Grand Master Ridder Kommandør
Fremtidig militær leder i fase 2/3

Pan-Europeisk Grand Master Ridder Kommandør
Fremtidig internasjonal militær leder i fase 2/3.
med Sivile gradene
Tilsynsmann
Ikke-militær operativ under kommando av Master Tilsynsmann.

Master Tilsynsmann
ikke-militær leder under myndighet av Grand Master Tilsynsmann (fremtidig rang).

Grand Master Tilsynsmann
Ikke-militær administrator for PCCTS, Knights Templar (fremtidig rang).

3.15 Hva er en "Justiciar Knight", og hvordan oppnår jeg rang?

Kvalifikasjonene og ansvaret til en Justiciar Knight er å beskytte og tjene Europa. PCCTS, gir Knights Templar "alle europeere, uansett hudfarge, muligheten til å bli en Justiciar Knight så lenge den enkelte er enten en kristen, kristen agnostiker eller en kristen ateist" (ateist som ønsker å bevare kristen innflytelse i europeisk kultur) . Enhver europeer kan delta ved å fylle ut Initiation Rite.

En selvutnevnt Justiciar Knight har fått myndighet etter PCCTS på vegne av:
 1. De frie urfolk i Europa
 2. Europeerne som ennå ikke er født
 3. Arven etter våre forfedre og falne martyrer
å opptre som dommer, jury og bøddel inntil de frie urfolk i Europa ikke lenger er truet av kulturelt folkemord, marxistisk/islamsk tyranni, og territoriell/demografisk krigføring.

3.16 PCCTS - Formål og målsettinger for re-etableringen

Oversikt over målene i PCCTS løpet av de tre fasene av borgerkrigen.
 1. Utdanne de europeiske folk om den pågående politiske, sosiale og demografiske utvikling. Breivik: "Drive informasjonskampanjer og skape bevissthet ved å bruke alle nødvendige midler, herunder utdeling av våre meldinger ved å bruke dødelige sjokkangrep mot konsentrasjoner av klasse A og B forrædere [...] Sjokkangrep vil ha styrke til å trenge gjennom det strenge sensur regimet bestående av de kulturelle marxister/multikulturalister".
 2. Presse Nasjonale Militær kommandoer i Vest-Europa (senior og junior offiserer) til å begynne å handle i interessen til sine folk i stedet for å tjene de korrupte og suicidale kulturelle marxistiske/multikulturalistiske regjeringer.
 3. Konsolidering av "Europeisk rett" under en "uoffisiell" banner (varierer fra moderat til ekstrem).
 4. Lage referansepunkter som vil bidra til å eskalere den europeiske borgerkrigen raskere.

3.17 Justiciar Knights oppgaver og krav

Breivik: "Det vi gjør i dag og hva vi vil fortsette å gjøre for de kommende tiårene handler om å sette våre folk fri. Vi må frigjøre alle europeere fra kulturell marxisme og lenkene av politisk korrekthet". En Justiciar Knight, sier Breivik, jobber helst alene for å unngå å bli oppdaget, og planlegger et oppdrag på forhånd for å ha kontroll over målet, miljøet og få element av overraskelse.

"Justiciar Knight må vite veien i detalj , og, på denne måten, må gå gjennom planen på forhånd som en trening, for å unngå å angi smågater som ikke har noen exit. [...] Justiciar Knight må vie all sin innsats for å være helt forberedt før du utfører handlinger, for i dette kan han ikke begå den minste feil."

3.18 "Open-source" krigføring - hemmelige cellesystemer - det mest effektive krigførings metoden i fase 1

Open-source krigføring er en type lederløs motstand med et hemmelig celle system. Cellene arbeider ofte alene, noe som gjør det vanskelig for etterretningsorganisasjoner å oppdage og stoppe dem. Breivik hevder at PCCTS nettverket er "open-source 'fordi deres sentrale prinsipper, som inkluderer væpnet motstand mot de kulturelle marxister/multikulturalister, blir gjort tilgjengelig på nettet for offentlig samarbeid. Han advarer mot én svakhet: "et heller overdrevent hemmelighold og desentralisert konsept av vår kommandostruktur kan bidra til en reduksjon eller forvrengning av informasjon om våre mål og idealer".

3.19 Cellestruktur - Celle kommandør

En Justiciar Knight Kommandør er en frivillig og vil ofte arbeide alene. Han må finansiere driften, planlegge og forberede, simulere driften og gjennomføre det - med minimal hjelp. Det er derfor viktig at den enkelte er kreativ, ressurssterk, ideologisk selvsikker og har evnen til å opprettholde høy moral.

3.20 PCCTS, Knights Templar - Organisatorisk oversikt

Breivik lister opp egenskapene til PCCTS. Disse inkluderer:

Offisielt navn: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS), (den fattige mannen-Soldater av Kristus og Solomons tempel)

Kallenavn: Knights Templar

Type: Europeisk Kristen militær ordre/tribunal

Rolle: Forsvarer av Europa, forsvarer av europeisk kristendom, ødelegger av marxismen, Reconquista

Trohet: Det frie urfolk i Europa og den europeiske katolske, protestantiske og ortodokse kirke

Størrelse: N/A, anslaget varierer 15-80 Justiciar Knights i Vest-Europa (2008 estimat), ukjent hvor mange sivile medlemmer

Motto: Martyrdom før dhimmitude

Organisatorisk mål: organisatorisk mål er todelt ettersom vi er både en Innfødtes Rettigheters Bevegelse og en pan-europeisk Korsfarer Bevegelse.

20-70 års plan: Gripe politisk og militær makt i alle vesteuropeiske land. Ødelegge og diskreditere politisk marxisme/kulturell marxisme (multikulturalisme) som politiske begreper i Europa og drive ut islam for tredje gang.

Krav:. må være en kristen, kristen agnostiker eller en kristen ateist. Selv om PCCTS, Knights Templar er en Innfødtes Rettigheters Organisasjon har vi ikke noen rasistiske krav i ordren for at en privatperson skal kunne bli en Justiciar Knight.


3.21 7 Dødelige feil som må unngås

Breivik lister opp syv dødelige feil som må unngås i planleggingsfasen for en operasjon:
 1. Typiske feil kan være tilknytninger med individer på regjeringens lister, hvis du legger folk fra gruppen på Facebook etc.
 2. Uerfarenhet: Forutsatt at fienden er dum, underslår fiendens etterretning, tenker alt er enkelt og, som et resultat, og etterlater bevis som kan føre til pågripelse
 3. velger "et overveldende beskyttet individ som et mål for snikmord".
 4. Skryt av de handlingene du har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre.
 5. overvurdere partneren din styrke/overbevisning og til å foreta handlinger som du, som ennå mangler tilstrekkelig utstyr eller kompetanse.
 6. Utslett handling. Du mister tålmodigheten, lider et angrep av nerver, ikke vente på noe, og heftig kaste deg inn i handlingen, noe som resulterer i en mislykket operasjon.
 7. Sviktende å planlegge ting godt, og til å handle spontant.

3.22 Bruk av terror som metode for å vekke opp massene - mange av våre folk vil hate oss for det

Breivik hevder at terror er en metode for å sjokkere massene ut av koma som kulturell marxisme induserer gjennom hjernevasking.

"For å vekke opp massene, vil den eneste rasjonelle tilnærmingen være å sørge for at dagens system imploderes. Dette vil føre til mye kortsiktig smerte:. kutt i velferd utbetalinger, økt arbeidsledighet, selv sult i ekstreme tilfeller. [...] Men dette er den eneste måten vi kan skape en situasjon der folk faktisk vil stå opp for sine meninger."

3.23 Den grusomme natur i våre operasjoner

Breivik hevder at terror er grusomt, men nødvendig som et middel til et større formål:
"Husk at disse regimene vi kjemper har begått, og fortsetter å begå folkemord mot urfolket i Europa ved å utsette dem for mer enn 25 millioner muslimer. [...] Som en Justiciar Knight opererer du som dommer, jury og bøddel på vegne av alle frie europeere. [...] Det finnes situasjoner der grusomhet er nødvendig, og å nekte å bruke nødvendig grusomhet er et svik mot personer som du ønsker å beskytte."

3.24 Proporsjonalitetsprinsippet

prinsippet om forholdsmessighet sier at man ikke bør gjøre flere ofre enn det har blitt gjort av fienden. Breivik hevder at PCCTS bør "under normale (optimale) omstendigheter (per 2010) ikke overstige ca. 45 000 døde og 1 million sårede kulturelle marxister/multikulturalister i Vest-Europa".

3.25 Finansiering av virksomheten

Breivik råder håpefulle motstandsfolk å finansiere sin drift gjennom sparing og kredittkort. "10 000-20 000 Euro vil være tilstrekkelig for drap/henrettelser av nøkkel kategori A eller B forrædere", sier han, og legger til at 20 000-100 000 € en kan få gjennom kredittkort bør være tilstrekkelig for alle lav-skala til middels-skala operasjoner.

3.26 Unngå mistanker fra slektninger, naboer og venner

Breivik anbefaler motstandsfolk å presentere et "troverdig prosjekt/alibi" til venner, kolleger og familie, et "prosjekt" som kan i det minste delvis rettferdiggjøre "nye mønster av aktiviteter "(isolasjon/reise), mens en er i planleggingsfasen for en operasjon. Eksempler:
 • "Si du spiller WoW (World of Warcraft) eller et annet MMO spill og har utviklet en avhengighet. Si at du kommer til å spille hardcore for resten av året, og det er ingen vits å prøve å overbevise deg om noe annet."
 • " Si du tror at du er homofil og er i ferd med å oppdage ditt nye selv, og at du ikke ønsker å snakke mer om dette problemet."
Hans siste tips:". Fortell dem at du er skamfull over det, og du ønsker ikke å snakke noe mer om det. Få dem til å sverge å ikke fortelle det til noen!".

3.27 Unngå å havne på overvåkningslister

Breiviks tips for å unngå å havne på intelligens overvåkningslister:
 • Bruk aliaser når du korresponderer mens du gjør forskning
 • Bruk en programvare som maskerer din IP-adresse og annen teknologi mens du forsker via internett.
 • Vær ekstra forsiktig når du forsker på bombe ingredienser (gjødsel bomber) hvor mange begreper vil utløse elektroniske varsler.
 • Kjøp en anonym laptop og surf gratis fra din lokale McDonalds etc.
 • Bruk programvare for å fjerne spyware, cookies etc.
 • Ingen e-post korrespondanse, telefon aktivitet som kan avsløre deg eller avsløre noen opplysninger som har relevans.

3.28 Anti-overvåkingsrutiner

8 rutiner for å holde seg unna watch list/radar:
 • Mobiltelefon. Slå den av eller din posisjon kan spores hvor som helst.
 • Surfing/e-post. Behandle det som om du vet det vil bli overvåket
 • Facebook:. Behandle denne kanalen som om du vet det vil bli overvåket
 • Europeiske bomstasjoner. Mange europeiske land/byer har bomstasjoner, og noen av disse vil filme/fotografere biler og til og med sjåfør.
 • Reiser. Sørg for å ha en troverdig grunn for å reise (huske detaljer om kongresser, museer, navnene på enkelte institusjoner etc.) eller bringe brosjyrer som du skriver ut fra nettet.
 • aldri bruke kredittkort på reise i utlandet, alltid bruke kontanter.
 • Du vil øke din sjanse for å bli pågrepet med 100% for hver person du involverer. Ikke stol på noen med mindre du absolutt må.
 • Divide noen "oppkjøpet fase" for et oppdrag i subphases og skape troverdige dekker for kjøpene dine.

3.29 Hvordan holde seg motivert over lengre perioder - utføre en daglig mental sjekk

Å forbli motivert for lengre perioder krever daglig meditasjon, og motiverende musikk hjelper for folk flest. Breivik foreslår å bruke verk av Saga, en nasjonalistisk popsanger fra Sverige, og flere neoklassiske verk. Han omfatter ulike tekster til Saga sanger i kompendiet. Han antyder også at folk søke uansett stimuli fungerer for dem så lenge de ikke imperil oppdraget.

3.30 Spre risiko ved å dele driften i fire faser

Breivik om hvordan du kan redusere risikoen for å bli tatt før en operasjon gjennom smart inndeling av faser og klargjøring av dekker:
Forsknings fasen
Forskning av informasjon som er nødvendig for operasjonen og lagre det på en USB-pinne slik at eventuelle ulovlige dokumenter kan være skjult til fase 3.

Logistikk fase
tilegne seg de nødvendige våpen, ammunisjon, rustning og eksplosiver. Da "shopping fasen" kan vare i opptil 12 måneder bør du dele den totale listen i fire grupper.

Oppsamlings fase
Grav opp informasjon som er lagret under fase en. Sørg for at oppsamlings fasen ikke varer lenger enn den burde (7 dager maksimum).

Gjennomføring/utførelse av operasjonen
Du er nå klar til å starte på det siste oppdrag. Lykke til og gi dem helvete!

3.31 Utstyr - våpen/ammo/rustning osv.

En quicklist av rustning og våpen for å utføre en skyte-basert operasjon. Breivik antyder:
Offensive/defensive våpen
Assault rifle med "Redpoint" optikk, pistol med lyddemper og laser (2-4 ekstra lange klipp), 3 skinne granater, 1-2 sjokk granat, 2 x defensive arm enheter (kniver), gassmaske.

Rustninger
Ballistic nakkebeskyttelse, hjelm og vest, vurdere å bruke bein rustning og andre rustninger hvis det ikke hindrer mobilitet.

Defensive skuddsikre skjold
50 x 50 til 70 x 70 cm, vekten bør ikke overstige 5 kilo.

Armour-piercing runder
Vil lett trenge de mest slitte beskyttende vester.

Melee våpen
Bruk en normal kamp kniv og montere en bajonett på ditt primære våpen (assault våpen).

3.32 Utrustningsfasen - KT guide til ballistisk rustning

EUSSR myndigheter gjør det vanskelig for sivilbefolkningen å kjøpe kvalitet varer som tilbys til nasjonale politistyrker og nasjonale militære. Breivik skisserer skjemaer for og egenskapene til et hjemmelaget sett av ballistisk rustning. Han gir også informasjon om hvor mye rustning veier og hva bæreevne er best for soldater, hvordan man kan trene for å bli vant til rustningens vekt og hvilke kilder man kan ta kontakt med for å kjøpe utstyr.

3.33 Relatert taktisk utstyr og diverse

Oversikt over diverse taktisk utstyr. Breivik anbefaler:
Base lag
Base lag inkluderer støvler, hansker, boksere, sokker og komprimering av klær du vil ønske å bruke under rustningen

Defensive pigger
Breivik forklarer sin idé om å lage en defensiv pigg kalt Tepes Revenge

Caltrops
Caltrops er hul pigger du kaster på veien til punktering selvlukkende gummidekk på kjøretøy (biler etc).

LED politi lys og bil magneter
Lys og bil magneter med logoer for å etterligne politiets biler
Røyk granater (signal røyk)
Brukes når du trenger å unnslippe en plassering eller brukes som distraksjon.

Kamera
En liten lett enhet med kamera for å dokumentere operasjonen

Gass maske
Til bruk dersom SWAT-teamet bruker tåregass.

Blanke patcher - svart
Brukes til å skrive ut emblemer eller andre logoer (for eksempel for å etterligne politiet)

Rifle lasersikte, rifle omfang
Kalibrer våpen syn uten å avfyre ​​din pistol.

Passende førerkort
Hvis lasten overstiger 1,2 tonn per kjøretøy, må du kanskje få en ekstra lisens.

3.34 Våpenfasen

Breivik forklarer hvordan å skaffe våpen gjennom juridisk eller ulovlige midler, og hvordan å trene. "Generelt er shopping av våpen på svarte markedet i Øst-Europa ikke som å surfe etter juridiske pistol butikker. Browsing anses upassende, og du må være forberedt på å kjøpe når pistol tilkobling er oppfylt". Andre kilder til våpen i Europa får en lovlig ved å bli med i en pistol klubb og kjøpe riktig utstyr, eller få "reparert" våpen som en gang ble deaktivert krig trofeer handlet om av samlere. Det finnes områder i Tsjekkia og Afrika som gir mulighet for (semi-) automatisk ild under tilsyn.

3.35 Fysisk trening, pakking av utstyr og kjøre simuleringer før operasjonen

Om hvordan man forbereder seg fysisk for en operasjon, gjennom trening, en diett, steroider og andre sentralstimulerende midler. Breivik anbefaler spinning og jogging med vekter, treffsikker trening, noen erfaring med kontaktsport, et proteinrikt kosthold med kosttilskudd og steroid sykluser. Han foreslår også å bruke ECA stack (efedrin, koffein og aspirin). Som for pakking av utstyr, bemerker han en lighter, bind + tape, liten flash-lys, iPod med din favoritt spilleliste for moralen, cyanid kapsel, vann (Camelbak) og to adrenalin skudd.

3.36 Sikker lagring av utstyr i avsidesliggende cacher (eliminering av bevis)

Breivik anbefaler å oppbevare våpen og annet utstyr i underjordiske cacher på øde steder. "Du skal aldri være i besittelse av inkriminerende informasjon, planer, skjemaer, etc". Anbefalte cacher er vanntette Pelican kasser
Våpen, ammunisjon og kropps rustning skjulestedene:.
Cache 1:. Primære og sekundære våpen, ammunisjon, granater
Cache 2: melee våpen, flammekaster (ikke tank), komplett sett med rustning inkludert en skuddsikker vest og en skuddsikker hjelm med visir
Eksplosive cacher (eventuelt):.

Cache 1: 1000-2500 kg
Cache 2:. 1000-2500 kg
detonatorer separat
Breivik anbefaler å gjøre en ekstra buffer med utstyr for "en bonus operasjon som består av drap på 3-5 primære kategori B forrædere/multikulturalister".

3.37 Bruk av utenlandske "svarte markeder" når en anskaffer utstyr

Breivik advarer om at svarte markeder er en risikabel virksomhet og gir tips:
 • Når du kjøper på det svarte markedet, kjøp i person, kjøp i utlandet og bruke en falsk ID der det er mulig.
 • Bruk en middelaldrende mann slik som en narkolanger å foreta transaksjoner.
 • separate transaksjoner for å spre risiko, og ikke oppgi din politiske overbevisning i tilfelle mellom mannen er en ideologisk motstander.

3.38 Tjenestene som tilbys av europeiske kriminelle syndikater/nettverk

europeiske kriminelle organisasjoner kan tilby våpen avtaler. "Kriminelle nettverk som letter oss eller andre nasjonale motstandsbevegelser vil trolig bli gitt spillerom under et fremtidig regime", mens, ifølge Breivik, vil de som er imot den nasjonalistiske saken bli utryddet.

Patriotiske motstandsbevegelser vil være positivt innstilt til europeiske nettverk: visse nettverk av den russiske mafiaen, et flertall av nettverk innenfor den italienske mafiaen, nasjonale nettverk og biker nettverk

Nettverk som bør unngås:. muslimske nettverk, albansk mafia (muslimske), ROM sigøyner nettverk (disse er allerede flagget for fremtidig terminering).

3.39 Sending av meldinger før en operasjon

Breivik foreslår å sende en ideologisk siste melding før en operasjon. "Vurder å bruke en bærbar PC som du vil koble til et eksternt nettverk" for eksempel LAN-soner/gratis wifi, og "sende melding bare sekunder før du setter i gang operasjonen". Også ta en USB-pinne sammen under oppdraget.

3.40 Bruk av villedende metoder i urban geriljakrig

De 16 måter å lure fienden i geriljakrig.
 1. alltid maskere dine virkelige mål.
 2. Kameleon, forkledning av deg selv og ditt utstyr, biler, etc.
 3. Når fienden er for sterk til å bli angrepet direkte, angrep noe han holder kjært.
 4. Lag en lyd i øst, deretter streik til i vest.
 5. Skjul en kniv bak et smil. Få fiendens tillit, deretter handle i hemmelighet
 6. Ofre på kort sikt før de langsiktige mål
 7. Benytt anledningen til å stjele en geit;.. Dra nytte når du kan.
 8. La sovende hunder ligge;.. unngå risiko for fengsling
 9. gjenopplive en institusjon eller metode fra fortiden, gi den et nytt formål
 10. La fienden tro han fortsatt har en sjanse for frihet.
 11. Unngå tjenere og gå for halsen av sine sjefer.
 12. Bli venn med en fjern mens angripe en nabo.
 13. forstyrre fiendens formasjoner, forstyrre deres metoder for driften.
 14. Tilegne seg lederskap i en situasjon hvor du er normalt underordnet. Infiltrere målet.
 15. Late til å være mindre farlig enn du er, streik deretter til.
 16. Hvis du mislykkes, dør du ærefullt i kamp.

3.41 Vesteuropeiske primære mål (Fase 1)

Breivik nevner flere prioriterte mål, men også hvilke du vil unngå
Prioriterte mål:
 • MA100 politiske partier - kulturelle marxist/multikulturalistiske politiske partier. Prioriterte mål inkluderer HQs eller årsmøter
 • Årlig medie konferanser (konsentrasjoner av journalister, 500 + journalister)
 • Kategori A-og B-forrædere (individuelle henrettelser/mord)
 • Major EU HQs (Brussel eller andre steder)
 • Offentlige bygninger med høye konsentrasjoner av kategori A og B forrædere
 • HQ av Media-kanal (kulturelle marxist/multikulturalistiske propaganda sentre)
 • mainstream multikulturalistiske media HQ (helst venstreorienterte)
 • Enkelte universitet/høyskole fakulteter:. journalistikk, sosiologi, statsvitenskap, "mangfold" eller Midtøsten studier
 • store muslimske mål (2000 + muslimer samlet).
 • moskeer og islamske kultursentre

Unngå FN-bygninger, historiske steder, kongelige slott og områder med en uakseptabelt ratio/antall sivile.

3.42 Vesteuropeiske primære mål - Prioritert liste


Breivik forklarer at de tre store, Frankrike/Tyskland/Storbritannia, er gradvis blitt mindre tilbedere av islam, men har fortsatt et stykke å gå for å bli like skeptisk til islam som Hellas, Kypros og Malta. Disse landene har lidd ubeskrivelige islamske grusomheter i fortiden, så de vet hva konsekvensene er.
En liste over landene og prosentandel av muslimer.
Land prosent muslimer Prioritet Stance
Frankrike 12-13% Veldig høy Extr. Hostile
Tyskland 7-10% Svært høy Extr. Hostile
Storbritannia 5-9% Svært høy Extr. Hostile
Belgia, Nederland 8-12% Svært høy Extr. Hostile
Sverige 7-10% Svært høy Extr. Hostile
Østerrike, Italia, Luxembourg, Norge, Sveits, Spania 5-7% Høy Extr. Hostile
Portugal, Danmark 5-7% Medel Hostile
Hellas, Irland 5-7% Lav Hostile
Kypros, Finland, Island, Malta 2-4% Lav Hostile

3.43 MA100 - politiske partier som støtter Multikulturalisme

MA100 er en forkortelse av "kulturelle marxistiske/multikulturalistiske Alliance 100". Begrepet beskriver dagens vesteuropeiske politiske etablissementet som består av 100 politiske partier som indirekte eller direkte støtter islamiseringen av Europa gjennom sin støtte til europeisk multikulturalisme. Det er verdt å merke seg at vanlige navn elementer i MA100 er: "Venstre", "Sosialistisk", "kommunist", "Arbeiderpartiet", "sosialdemokrat", "Liberal", "Grønt" og "Rødt"
.

3.44 Forræder - klassifiseringssystem - Kategori A, B og C forrædere

Breivik: "Enhver kategori A, B eller C forræder er en person som har bevisst brukt sin innflytelse på en måte som gjør ham eller henne indirekte eller direkte skyldig i anklagene som er angitt i dette dokumentet: 1-8". Han definerer enkeltpersoner og legger til kategori D:
Kategori A
Kategori A forrædere er vanligvis noen av de aktuelle statsoverhoder, ministre/senatorer, styremedlemmer og ledere av visse organisasjoner/styrer etc.

Kategori B
Kategori B forrædere er kulturelle marxist/multikulturalistiske politikere (MA 100) eller personer fra ulike yrkesgrupper (se 2.13 og 3.2 for detaljer).
Kategori C
Kategori C forrædere er mindre innflytelsesrike og lavere prioriterte mål.
Kategori D
Kategori D individer har liten eller ingen politisk innflytelse, men legger til rette for kategori B og C forrædere og/eller MA100 politiske partier/mediebedrifter gjennom ulike virkemidler.

3.45 Lagt eller redusert vekt på flagget mål

Breivik hevder at visse mål krever spesiell prioritet eller kan gis midlertidig immunitet. "Midlertidig immunitet" kan tildeles kulturelle marxistiske/multikulturalistiske politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner som har vist tegn til politisk dreining mot anti-islamisering prinsipper. "Fokus mål" er de som har implementert retningslinjer som bidrar til islamiseringen.

3.46 Drap av kvinner på slagmarken - direkte eller indirekte

Breivik:. "Å være en Justiciar Knight vil innebære å drepe våre mål, eller noen system beskytter som prøver å stoppe oss, ukritisk. Du vil møte kvinner i kamp og de vil ikke nøle med å drepe deg. For dem er du bare en annen væpnet kriminell nutcase". Å drepe kvinner på slagmarken, sier han, er et nødvendig onde til tider, og en ridder som ikke kan gjennomføre dette bør unngå skyte-baserte operasjoner.

3.47 unngåelse av pågripelse/arrestasjon og død

Breivik forklarer hvordan å plukke mål med den høyeste effekten og lavest mulig risiko: et angrep på en kategori A person ville bare gi en 10% sjanse til å unnslippe, mens dette ville være 30% for et angrep på et kategori B individ. Han hevder at Justiciar Knights ikke bør forvente å komme unna med noen oppdrag, skjønt, og bør heller godta at de ofrer seg selv for "å fungere som en soldat er ment å fungere: uten nåde, uten å nøle, uten medfølelse og uten anger".

3.48 Rask oppsummering - oversikt over planlegging og operasjonsfasen for din misjon

Breivik gir en tidsplan for en grunnleggende operasjon, med tidsstempel, handlingsplan og handlelister.

Den ideologiske Reise
Les kompendiet 2083 - En Europeisk Uavhengighetserklæring

Knights Templar Ed - Innvielses Ritual
Se 3.72 for mer informasjon

1. Finansiering fase
Arbeid heltid eller bruk sparepenger. Se 3.25 for mer informasjon.

2. Dekke tilegnelse fase
Lag og etablere troverdige og smarte dekker for å unngå mistanke fra slektninger etc.

3a. Fysisk trening og ulike simuleringer
Se 3.32 for mer informasjon.

3b. Forskning fasen
bruke tjenester som maskerer din PC/IP identitet, lagre alle oppdrag-relaterte data på separate USB.

3c. Våpen og rustning tilegnelse fase
Bestill våpen og rustninger så diskret som mulig, lage komponenter manuelt hvis mulig.

3d. Sprengstoff tilegnelsen fasen

3e. Kunstgjødselspreder tilegnelsen fasen

4. Montering fasen
Hente alle cacher og bygge/montere utstyret.

5. Hvis pågrepet ...
Utarbeide og iverksette plan B etter frifinnelsen.

6. Utførelse av operasjonen

7a. Pågripelse

7b. En rettssak tilbyr en scene til verden
Se 3,63, 3,64 og 3,57 til 3,60

7c. Bidra til konsolideringen fra innsiden
Etablere en nasjonal fengsel bevegelse.

7d. Etter fengsel, initiere "bonus operasjon"
Se 3.33 for mer informasjon.

7e. En Perfekt ridder kjemper selv fra etterlivet
Se 3.61 for mer informasjon.


3.49 Konvensjonelle sjokkangrep (ikke-WMD)

Exposition på sjokk-angrep, inkludert hvilke våpen å bruke (ikke-WMD) og hvilke mål som er egnet (konsentrasjoner av forrædere). Sjokk angrep er angrep som er rettet mot kulturelle marxistiske regimer ideologisk ved å demoralisere tilhengere av den kulturelle marxismen. Breivik antyder en "operasjon bestående av fem treff av primære kategori B forrædere" og "bonus mål" på en konferanse av et kulturelt marxistisk parti (forslag inkluderer bruk av flammekaster).

3.50 Opprettelse av en sekundær strategi (plan b) i tilfelle eksponering

Breivik anbefaler at i tilfelle av pågripelse eller eksponering, bør man forsvinne utenlands for en stund, deretter hente så mange begravde cacher som er tilgjengelig og gå for et grunnleggende sjokk angrep snarere enn en kompleks operasjon.

3.51 Forsvars og angrepsmetoder - Felt Strategier

Breivik presenterer strategier til å bruke under urban gerilja kamp mot politistyrker: "I urbane områder med bykvartaler eller lignende terreng, vil den grunnleggende politi strategi være å forsøke å flanke mennesker". Man kan bryte gjennom en flanke med en bil eller gå til fots med et skjold mens en skyter overgripere. Breivik:. "Ekspropriere biler fra sivile etter skjønn".

3.52 Gjødsel masseødeleggelsesvåpen og våpenforbud

Regjeringen begrenser i økende grad kjøp av våpen og kjemikalier, noe som fører til et svart marked. På 90-tallet var det mulig å skaffe materialer til å lage 70-100 forskjellige typer sprengstoff, mens antallet er nå redusert til 10-20 typer eksplosiver. Også, i et land der det var mulig å lovlig kjøpe halvautomatiske rifler, var det rett og slett lite eller ikke noe marked for ulovlige rifler. Disse blir stadig mer tilgjengelig gjennom ulovlige midler.

3.53 Innhenting og bruk av masseødeleggelsesvåpen mot de kulturelle marxist/multikulturalistiske elitene

Breivik forklarer hvordan masseødeleggelsesvåpen fungerer, og fra hvilke kilder man kunne få tak i og bruke dem. Også, hvordan man skal møte målene før operasjonen.

Begrepet WMD blir ofte brukt til å dekke flere våpentyper, inkludert kjernefysiske, biologiske, eksplosive og kjemiske våpen. Breivik plukker ut miltbrann og svært begrensede kjernefysiske angrep som case-studier. Anthrax kan høstes fra infiserte kadaver og deretter dyrkes, og atomvåpen kan forhandles fra russiske, israelske eller til og med muslimske kilder under de rette forholdene. Anthrax kunne sendes gjennom mailing kampanjer, og Breivik har et eksempel brev.

3.54 Sabotasjeoperasjoner - de mest effektive måtene å lamme de nåværende Vestlige Europeiske multikulturalistiske regimene

Om sabotasjeaksjonene, som eksplosiver kan være forberedt for slike operasjoner, hvilke forbindelser er mest nyttig og hvordan de kan bli syntetisert.


Breivik forklarer at sabotasjeaksjonene hjelper til å påskynde oppløsning av et regime fordi de påfører økonomisk skade. Han antyder angrep på drivstoff installasjoner som oljerigger på grunn av oppryddingskostnader involvert, og tilbyr en plan for angrep, inkludert steder.

Breivik gir en steg-for-steg guide til å syntetisere diazodinitrophenol (DDNP) som primære ladning (6-20 g), picric syre som sekundær ladning (50 g til 2 kg) og ammoniumnitrat med nitrometan (ANNM) eller fyringsolje (ANFO) som tertiær ladning (50-5000 kg).Videre tips er om hvordan du bestiller og maler gjødsel av ANFO og ANNM.

3.55 Opprette kjemiske eller biologiske våpen - enklere enn å lage eksplosiver

Breivik om effekter av forgiftede kuler, hvilke kjemikalier som er mest nyttig for å lage disse, og hvordan du kan hente giften fra kilder.

Han forklarer hvordan du huler ut vanlig ammo ved hjelp av en drill, og hvordan du kan kaste nye egnede kuler selv. Deretter forklarer han hvordan å forberede ricin fra trinse bønner og nikotin fra tobakk. Han gir også tips om hvordan du bestiller stoffene.

3.56 Vurdere mulighetene for å anskaffe og bruke atomvåpen i fase 1

Breivik teoriserer om muligheten til å bruke atomvåpen for motstanden. Han hevder at det ville være vanskelig å bygge eller stjele dem, men flere land kan bli enige om å handle slike enheter til fullmakter dersom forholdene ligger til rette.

3.57 Bruke europeiske kjernekraftverk som et masseødeleggelsesvåpen

Breivik tar for gitt at Tsjernobyl-hendelsen kan ha vært "handlingene til en ukrainsk nasjonalistisk og militær enhet som hadde lykkes infiltrert", og antyder en infiltrasjon strategi å forberede seg til å iscenesette en hendelse i et atomkraftverk som leverage. Breivik: "Omplassering av millioner, masse bygging av nye boliger, og økonomisk kompensasjon for opptil flere millioner vil føre til konkurs for multikulturalistiske europeisk land, og vil tvinge dem til å stanse all muslimsk innvandring". PCCTS tilbyr en tidsfrist for regjeringer å kapitulere før 1 januar 2020, ellers vil PCCTS vurdere å bruke atomkraftverk som masseødeleggelsesvåpen.

3.58 Overgrepsstrategi for kjernekraftverk: "Operasjon Regime Slutt"

Breivik detaljerer 6 overgreps strategier for å bruke atomkraftverk som en avgjørende oppgave: "Operation Regime Ender". Han beskriver den interne driften og sikkerhetsprosedyrer av ulike typer kjernekraftverk og plasseringer av hvilke typer anlegg i Europa. Han skisserer også seks strategier for å angripe disse verkene ved hjelp av flere bombe avgifter og anslår skadene det ville gjøre å bruke atomkraftverk som masseødeleggelsesvåpen.

3.59 Radiologisk Spredningsberegningsenheter, RDDs, opprette, distribuere og detonere radiologiske bomber i vesteuropeiske hovedsteder

Breivik drøfter PCCTS 'holdning til radiologiske spredning enheter i Europa, og iboende helseproblemer. Han hevder: "Våre radiologiske angrep (RDDs) vil føre til minimal til ingen sivile tap, men vil skape ødeleggende ideologiske, fysiologiske og økonomisk skade på målrettet kulturelle marxist/multikulturalistiske regimet". Beskyttelse mot strålings forgiftning er for dyrt for PCCTS celler, og Breivik råder til å være forberedt på å ofre seg i siste angrep og bruke improvisert beskyttelse mens en forbereder RDD. Hans steder etter eget valg: "vesteuropeiske hovedsteder, fortrinnsvis nær eller på toppen av de mest populære indre-by turistattraksjoner/parlamentsbygninger/rådhus".

3.60 Europeiske motstandsfolk og viktigheten av et tiltalende bilde og ideologi - effektive markedsføringsteknikker

Om effektive teknikker for å markedsføre en ideologi før, under og etter oppdraget. Breivik:." Når vi sprenger en bygning full av kategori A og B forrædere er det ikke bare i den hensikt å drepe. En viktig del av operasjonen er å tvinge frem bevisstheten om vår bevegelse og vår ideologi"
"Det er viktig at nok ressurser er investert i markedsføringsmateriale for å lage et profesjonelt og tiltalende bilde av vår kamp", sier Breivik, og antyder at cellemedlemmer arrangerer en fotoshoot for å se sitt beste. En annen fasett av motstand bidrar til Wikipedia for å spre balansert informasjon.

3.61 Etter en vellykket operasjon - motvirke feilinformasjonskampanjer fra den multikulturalistiske regjeringen - martyrdom eller fengsel

Hvordan motvirke feilinformasjon og demoniseringskampanjer etter et oppdrag. Mainstream media vil vanligvis proklamere at enhver militant nasjonalist er en høyreorientert sykdomstilfelle med ulike tegn på feil. Denne strategien latterliggjør deres politiske fiender og hindrer også andre nasjonalister fra å følge den samme kurs. Breivik råder om at dette kan motvirkes ved å være klar til å forklare sine synspunkter om hva slags samfunn kulturkonservative søker å gjennomføre: et monokulturelt, anti-imperialistisk, vitenskapelig avansert, økonomisk progressivt samfunn med et eksepsjonelt nivå av velferd, men som ikke vil akseptere multikulturalistiske eller kulturelle marxistiske prinsipper.

3.62 Grand Master Tilsynsmann - oppsynsmann Organisasjon

Breivik beskriver fremtidens Tilsynsmann Organisasjon og hvilke oppgaver oppsynsmannen vil utføre. I fase 1, inntil 2030, ville oppsynsmannens oppgaver bare være administrative
Primære arbeidsområder er
 • Kjøre en informativ nettside/kunngjørings portal
 • Bidra til å gi riktig juridisk forsvar for enhver pågrepet Justiciar Knight etter en mislykket eller vellykket operasjon
 • Award commendations til Justiciar Knights
 • Gi den militære uniform med riktig insignia for eventuelle pågrepete Justiciar Knights
 • Gi Justiciar Knight gravstein til eventuelle falne medlemmer
 • finansiere de ovennevnte aktivitetene ved donasjoner og gaver osv.

3.63 Hvorfor bry seg med å hedre falne Martyrer og levende Helter av vår kamp?

Å hedre falne martyrer gir inspirasjon til neste generasjon. Breivik nevner at Jihad er så veldig i live fordi det islamske samfunnet feirer martyrer. Hvis den kristne saken er å trives i tillegg, bør det gjøre det samme.

3.64 Knights Templar merker, utmerkelser, uniform, tittel, gravstein og relevant informasjon

Breivik beskriver de ulike merker (dekorasjoner) av Knights Templar. Deres utmerkelser inkluderer disse for martyrdom (post mortem) eller skade under tjeneste og de for opptjening av commendations. Han påpeker at det også finnes priser for ikke-militant innsats fra sivile. Siden forklarer han at KT ikke bruker medaljer (sirkulær), men heller dekorasjoner (kryss) på grunn av den ekstra symbolikken.

3.65 Militære priser og utmerkelser - dekorasjoner av Knights Templar (væpnet og sivil innsats)

Oversikt over utmerkelser KT tilbyr. Disse utmerkelser kommer med å registrere alvorlighetsgraden av oppdragets innvirkning: et oppdrag hvor en "kategori B forræder" døde ville gi et Silver Sword, men dette ville være et gull sverd for en "kategori A forræder". Breivik påpeker tre primære fremstående militære utmerkelser av PCCTS, Knights Templar:
 • Distinguished Destroyer av kulturell marxisme (DCM) rosett
 • Distinguished Saboteur Master (SM) rosett
 • Distinguished Wielder of the Furious Scimitar (WFS) rosett
Andre utmerkelser inkluderer disse for å bygge en WMD, skade i kamp, ​​finansiering av en operasjon, intellektuelle bidrag, etc.

3.66 Knights Templar tilbyr 19 forskjellige utmerkelser

Visuell oversikt over de 19 ulike utmerkelser nevnt i 3.65. Disse presenteres i båndform. Et bånd er en liten bar av stoff med samme print som duken på tilsvarende full dekorasjon. Bånd settes på ens uniform for å unngå å måtte bære alle fulle dekorasjoner på en kampuniform (dette ville være upraktisk). Dette kapitlet inneholder informasjon om bestilling for både eksisterende bånd og uniformer.

3.67 Knights Templar uniform

Hvordan du monterer en Knights Templar uniform og hvilke symboler som er aktuelle for hvilken rang. Breivik: "På grunn av den hemmelige natur i vår militære orden og operasjoner under fase en, trenger Justiciar Knights normalt ikke bruke det typiske slaget uniformer". Den ensartede han beskriver er for seremoniell bruk, og for å bli brukt for eksempel under en rettssak. Det skilles mellom Celle Kommandører og agenter, og omfatter ulike attributter som et Sam Browne belte, skulderbrett, ens nasjonale flagg og diverse kors og dekorasjoner. Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du bestiller disse elementene.

3.68 Knights Templar æresgravstein

Breivik presenterer alternativer og symbolikk av Knights Templar æres gravstein. Slike gravsteiner skal bestilles og leveres av en tilsynsmann (se 3.62). Breivik gir eksempler på skriftsmelding for en gravstein (f.eks MARTYRDØD FØR DHIMMITUDE! ALDRI OVERGI DEG!) Og skisserer hva de ulike symbolene representerer.

3.69 Bakgrunnsinformasjon - symbolikken insignia

Bakgrunnsinnformasjon om korset av Konstantin og andre medaljer. Konstantin var den første kristne kongen av Romerrike. Han sies å ha hatt en visjon før en kamp der så han korset med de greske ordene "En Touto Nika", som betyr "under dette tegnet vil du erobre", som han Latiniserte til In Hoc Signo Vinces. Constantine vant kampen og gjorde umiddelbart kristendommen til statsreligion. Dette er også hvor sammenhengen mellom korset og IHSV kommer fra. Dette kapitlet inneholder et kort stykke om romersk arkitektur og militær honnør.

3.70 Rettssak/rettergangsuttalelser for Justiciar Knight og andre patriotiske motstandsfolk etter en operasjon

Forslag til åpnings og lukkings uttalelser under rettergang etter et oppdrag. Breivik: "En rettssak er en utmerket mulighet og en godt egnet arena for Justiciar Knight å bruke til å gi offentlig avkall EUSSR/USASSR hegemoniets myndighet og det spesifikke kulturelle marxist/multikulturalistiske regimet". Åpning og lukking uttalelse, om ikke obligatorisk, frafalles sjelden fordi de tilbyr en verdifull mulighet til å gi en oversikt over saken til juryen. Talen inneholder et viktig sitat av Thomas Jefferson som Breivik brukte under rettssaken mot ham: "Frihetens tre må oppdateres fra tid til annen med blodet til patrioter og tyranner". Eksempeltalen følger Breiviks egen åpningsuttalelse i retten.

3.71 Finne riktig forsvarsadvokat/juridisk rådgiver for rettergangen

Breivik foreslår at Justiciar Knights selv velger forsvarsadvokat for å unngå å bli tildelt en forlengelse av det kulturelle marxistiske regime. Han foreslår at advokaten bør være upartisk og forstå at hensikten med forsvaret er ikke å sikre lavest mulig straff, men snarere å fremme saken om å redde Europa fra marxismen og dens påfølgende manifestasjoner. Breivik:
 1. Kandidaten må være villig til å bestille komponentene som danner Justiciar Knight uniformen
 2. Du må få lov til å forsvare deg selv, i det minste tillate deg å lese åpning/lukkings talene.
 3. Kandidaten må være villig til å bidra (tilrettelegge for deg) til å bygge en sak mot regimet.

3.72 PCCTS, Knights Templar Ed - ordineringsritual

Breivik presenterer PCCTS ordineringsritual og instruksjoner om hvordan du utfører ritualet. "Formålet med ritualet er å opprette og formalisere din forpliktelse til saken til PCCTS, Knights Templar. Du gjør også bokstavelig talt en blod pakt med den andre siden:. Med dine forfedre, med fortidens martyrer og med Gud". I ritualet må kandidaten sverge fattigdom, fromhet, lydighet og kyskhet.

3.73 Fremtidige kompensasjonsordninger for Europeiske medlemmer av motstandsbevegelsen

Breivik antyder at medlemmer av motstandsbevegelsen får økonomisk kompensasjon i fremtiden: "i en verden der penger er makt, hvordan kan vi forvente at noen kjemper for rette idealer og sannhet? " Han tar for gitt at kategori A, B og C forrædere vil få sin eiendom og midler ekspropriert av det nye kulturkonservative regime, og at disse midlene vil bli godt brukt til å kompensere motstandsfolk eller deres familier. Breivik frasier seg noen kompensasjon for seg selv for å styrke sitt argument. "Å forsvare rettferdiggjørelsen for en fremtidig erstatning for frivillig tjeneste er logisk og nødvendig, og vil resultere i flere rekrutter fra ellers opportunistiske og uvillige høyreorienterte kandidater".

3.74 Retten til Revolusjon

Retten til revolusjon betyr at et folk har rett og plikt til å gjøre opprør dersom regjeringen blir tyrannisk. Det var detaljert av John Locke i hans To avhandlinger om regjeringen (Two Treatises on Government) og ble utvidet i den amerikanske grunnloven. Sistnevnte dokument inneholder "The Second Amendment" som gir folk rett til å bære våpen slik at de selv kan velte en tyrannisk regjering. The Second Amendment ble dermed ikke bare etablert for personlig sikkerhet, men for nasjonal sikkerhet. Noen ganger, hevder Breivik, må folk ta det på seg selv å med makt velte undertrykkende regimer, og gjeninnsette en funksjonell regjering.

3.75 Ikke-voldelig motstand - sivil ulydighet/økonomisk sabotasje

Breivik presenterer ulike måter å hindre systemet på ikke-voldelige måter. "Hver patriotiske Europeèr har en plikt til å bidra til fallet av det nåværende kulturelle marxistiske/multikulturalistiske regimet gjennom alle nødvendige midler". Han foreslår å betale minst mulig skatt og belaste systemet der det er mulig, slik at staten har færre midler til sin "krigskiste".

3.76 Nasjonale etterretningsorganisasjoner

Breivik forklarer at nasjonale etterretningsorganisasjoner avhører personer ved bruk av en syklus med frykt og trøst, ettersom en kilde som først har blitt redd og deretter blir beroliget vil røpe mer informasjon. Deres utvalg av avdelinger vil trekke ut meningsfull informasjon fra dokumenter konfiskert fra kilden. De har også teknikker for å destabilisere høyreorienterte organisasjoner, nemlig å fange og slippe medlemmer for å så mistillit (med hensyn til om en fengslet kamerat kan ha byttet side). Breivik:. "Det er sannsynlig at personer med kone/kjæreste/barn vil være målrettet som potensielle kilder da de blir ansett som mer mottakelige for bestikkelser/press enn single menn".

3.77 En anmodning til politistyrkene (systemets beskyttere) i Vesteuropa

Breivik oppfordrer politiet til å handle til folkets beste: "Vi ønsker ikke å sette dere i fare eller forårsake dere skade på noen måte. Vi anser dere som brødre og søstre som uheldig nok har valgt å tjene "pådriverene", den Multikulturalistiske Allianse, vår regjering og konstitusjon. [...] Vi ber om at dere enten slutter dere til oss, eller lar oss være, slik at eventuelle Justiciar Knights kan få fullføre sine oppdrag". Normalt, sier han, "vil vi ha konkrete mål som er begrenset til slående konsentrasjoner av klasse A og B forrædere med minimale sivile tap. [...] Så når den tid kommer, se den andre veien. Det er alt vi ber om".

3.78 "Unge Europeères bevegelse" - UE bevegelsen - ryktene om en voksende massekonsolidering av anti-Marxistiske/anti-multikulturalistiske krefter

Om fremtiden ungdomsstyrke, "Unge Europeeres Bevegelse". Breivik peker på at ulike undergrupper av den aktuelle høyre ving bør fokusere mindre på sine ulikheter for å fullt fokusere på å sikre overlevelse/sikkerheten til det europeiske folk, deres kulturer, tradisjoner, nasjonalstater og kristendom: "det er bare logisk at vi sparer indre stridigheter til etter fase tre. Vi kan aldri tillate de kulturelle marxistene å splitte og herske med de ulike fraksjonene". Breivik bekymrer seg over at de etnosentriske fraksjonene kan bli dominerende i fremtidens Europa da de ikke-hereditarianske grupper dras mot kulturell marxistisk propaganda.

3.79 Diverse info

Diverse informasjon om oppdragets effektivitet og straff for forrædere av kategoriene A, B og C. Breivik oppfordrer Justiciar Knights å foreta grundige undersøkelser når du planlegger et oppdrag i utlandet. Han foreslår å vurdere tre typer operasjoner, å forstyrre produksjonsanlegg for å forårsake økonomisk skade, gisseltaking for å tvinge fiender, og å angripe flere mål samtidig. Han fraråder også Knights fra å angripe etniske minoriteter. Han anbefaler å forberede oppdraget i utlandet eller vurderer å bytte operasjoner med et team i utlandet.

3.80 Reformere den Europeisk kirke - fra en mangfoldig og lite appellerende "Arbeiderpartikirke "til en samlet, sterk og tiltalende "Tradisjonell kirke"

Dette kapittelet hevder at Kirken trenger å transformeres fra emosjonalistisk og udefinert protestantisme til en organisert katolisisme. Kirken kan ikke overleve i et kulturelt marxistisk samfunn, da det verken tiltrekker nye medlemmer eller beholder sine gamle. Protestantismen pleide å være en endringsagent, da reformasjonen spiret vitenskap og teknologi, men den nå er for liberal, kastrert og ikke-fremstående til å holde på personer som var involvert i kirken. Den katolske kirke gir fortsatt felles ritualer og åndelig veiledning som protestantismen har privatisert, noe som er grunnen til at katolisismen ifølge dette kapitlet er den mest autentiske form for kristendom. I tillegg står det at fremtidens Europeiske Kirke må slutte å blidgjøre Islam, og burde tilpasse seg til å korrelere med nasjonalistiske doktriner.

3.81 Fremtidens Europeiske kristendom

PCCTS planlegger å involvere kirken i sosiale anliggender for igjen å lime samfunnet sammen: "skolens læreplan og regjeringens politikk vil forplante kulturkonservativ politikk, europeisk tradisjonalisme/kristendom veldig lik Europeisk politikk som førtes for 40-60 år siden". PCCTS vil se Vatikanet renset av kulturelle marxister, da kirken har en rett og en plikt til å begjære militære korstog hvis den kristne minoriteten blir truet av Jihad. PCCTS understreker også at kirken ikke vil ha noe å si på områder knyttet til forplantning/fødsel/fruktbarhetspolitikk, spørsmål om vitenskapelig betydning, eller nasjonal sikkerhet.

3.82 Patriarkiet vil re-implementeres

Phillip Longman forklarer at fremtiden vil tilhøre patriarkatet fordi feminister aldri vil øke mer enn store konservative familier. De barnløse medlemmer av feministiske og motkulturelle bevegelsene på 1960 og 70-tallet vil etterlate en mindre genetisk arv enn tradisjonelle familier som har fire eller flere barn. Patriarkalske samfunn har "skikker og holdninger som samlet tjener til å maksimere fruktbarhet og foreldrenes investeringer i neste generasjon. [...] Det er fordi når menn kommer til å se seg selv, og blir sett av andre, som opprettholdere av en patriarkalsk linje, og disse barna vil slå ut til å direkte påvirke deres egen rang og ære". Longman legger til at " samfunn som i dag er de mest sekulære og de mest sjenerøse med sine underfinansierte velferdsstater vil være mest utsatt for religiøse vekkelser og en gjenfødelse av den patriarkalske familien".

3.83 Gjenskape de tradisjonelle patriarkalske sosiale strukturer

Tradisjonelle patriarkalske strukturer kan bli re-etablert ved å ta bort flere kvinnerettigheter, men å gjenopprette tradisjonelle roller som er gunstige for aktelse av kvinner. PCCTS planlegger å gjeninnføre far som myndighetsfigur og å sikre og styrke relevansen av kjernefamilien gjennom ulike tiltak:
 • Endre lover og holdninger som i praksis gir garanti for at mor alltid vil få foreldreretten for et barn
 • Avskaff regelverk som kriminaliserer fysiske avstraffelsesmetoder
 • Gjenopprette ekteskapet som en kontrakt med konsekvenser for den som bryter kontrakten.

3.84 Knights Templar og etnosentrisme

The Knights Templar er ikke utelukkende etnosentrisk, men erkjenner behovet for å bevare en samlet etnisk gruppe i en nasjon. Breivik: "Knights Templar har tre hovedfunksjoner:
 1. Å opptre som en pan-europeisk Korsfester Bevegelse til forvisning av islam fra Europa
 2. Å opptre som en Innfødtes Rettigheters Bevegelse, for å tjene interessene til europeiske etniske grupper og å ødelegge kulturell marxisme/multikulturalisme
 3. Å opptre som en krigsforbryterdomstol
Da en av de viktigste læresetningene innenfor kulturell marxisme/multikulturalisme er å systematisk dekonstruere de europeiske majoritets etniske grupper, er det vår oppgave å hindre at dette skjer".

Breivik hevder at multikulturalismen er en ideologi fiendtlig innstilt til Nordicisme, den 19. århundre teori om at det kalde arktiske klimaet tvang de nordiske folkene å planlegge for inntil seks måneder per år for å være i stand til å overleve de kalde vintre, noe som forårsaket at de svake delene av stammen omkom.

Breivik : "det ville være en alvorlig forbrytelse (folkemord) å bidra på noen måte til utslettelse, dekonstruksjon og folkemord av urfolk som er nordisk per definisjon". Hva kan kulturkonservative regimer gjøre for å hindre at nordisk etniske urfolksgrupper i et gitt land fra å dø ut? Breivik antyder reprogenetikk, som betyr bioteknologi for å utføre IVF-behandlinger ved å implantere embryoer med visse trekk.

Dagens flerkulturelle utvikling bringer et systematisk samfunnsmessig sammenbrudd mot en dysfunksjonell, mislykket nasjonalstat. Som sådan, er konservatives reservasjoner og motstand mot masseinnvandring, rase blanding og adopsjon av ikke-europeere rent pragmatisk og ikke hatefullt på noen måte eller form.

3.85 Den politiske betydningen av kjønn i en kulturell konservativ framtid

Promiskuitet har avsporet samfunnet, sier Breivik, og hevder at hedonister bør finnes i egne liberale soner.

"Hvordan kan vi sikre at både konservative og liberale er fornøyd? Løsningen er liberale soner segregert fra resten av samfunnet, en mer grundig gjennomføring av USAs "liberale sone" modell. Anse det som en doktrine fra 'Las Vegasismen'."

3.86 Seksuell etikk/seksualmoral i Vest-Europa har blitt ødelagt av kulturell marxisme og liberalisme

Oversikt over seksualetikk i Europa og hvordan multikulturalisme har dekonstruerte viktige verdier. Det er bemerkelsesverdig at protestantiske land har mer promiskuitet enn katolske land. Mange følger en promiskuitet trend presentert av venstreorienterte medier. Breivik avslører detaljer om hvordan noen av hans nære kontakter har pådratt seg Kjønnssykdommer og hvor alvorlig konsekvensene var.

3.87 Epidimien av seksuelt overførbar sykdom (kjønnssykdom) i Vest-Europa som et resultat av kulturell marxisme koster så mye som € 350 000 000 000 årlig

Om de offentlige helsemessige konsekvenser av et seksualisert samfunn og alvorlighetsgraden av infeksjon i Europa. Av frykt for avvisning gjør mange mennesker ikke umiddelbart deres tilstand kjent for nye partnere når de er infisert av en sykdom. Dette bidrar til å spre sykdommer, noe som er svært kostbart for samfunnet. Tallene for 2009 som gjelder Vesteuropeiske helsevesens direkte og indirekte kostnader på grunn av hiv og aids var ca 120 til 300 milliarder euro, med andre kostnader grunnet kjønnssykdommer var 10-20 milliarder for bekkeninfeksjon, 5-10 milliarder for klamydia, og 2-5 milliarder kroner for gonoré og herpes. De totale kostnadene for de direkte og indirekte kostnader for nevnte Kjønnssykdommer er ca 140-335 milliarder euro årlig, og anslaget ville være mye høyere hvis kostnadene ved Kjønnssykdommer som påvirker spedbarn, tap av fruktbarhet og tap av liv var kalkulærbare.

3.88 Ulike temaer knyttet til sosiale strukturer

Breivik presenterer flere emner om kjærlighet og seksualitet som så sårt trenger en rasjonell tilnærming til ekteskapet og avskaffelse av et seksualisert tankesett:
 • Seksualitet kan komplisere relasjoner
 • Sex kan hindre ens åndelige utvikling
 • Seksuell lyst kan lede folk til å plassere primitive instinkt foran intellekt
 • Seksualitet hevder seg i det menneskelige sinn ved å frigi nevrokjemikalier sammenlignet med vanedannende legemidler inn i hjernen.
 • Seksuell lyst kan lede folk til å lyve og jukse i jakten på seksuelle relasjoner.
 • Det er ikke nødvendigvis en forskjell mellom samtykke og tvang;. sex kan derfor være et middel for undertrykking
Breivik forfekter derfor ekteskap basert på verken kjærlighet eller begjær, men på vennskap, god kommunikasjon og på gjensidig respekt, ettersom ekteskapet er et institutt for å oppdra barn.

3.89 Anti-feministisk politikk - å gjenopplive den patriarkalske modellen ved å dekonstruere vesteuropeiske matriarkalske systemer

Breivik foreslår å fjerne feministisk politikk som i dag gir kvinner carte blanche og feminising av menn. Han navngir felt/komiteer som er avhengige av en minimums grad av kynisme og dermed menn til å lede dem: disiplin i skolen og i samfunnet, innvandring, forsvars-og næringspolitikk, Kirke-og undervisningsdepartementet. Breivik forklarer også at skilsmisse lover der ingen får skyld er uetisk da de legaliserer et kontraktsbrudd. Han hevder videre at fedre bør gis myndighet over eventuelle barn som standard for å stabilisere ekteskap og vedlikeholde mannlige foreldrenes investeringer i barna.

3.90 Forebygging av den Europeiske befolkningens nedgang - sikre bærekraft - fremtidig nasjonal reproduksjonspolitikk

KT's fremtidige politikk for å øke fødselstallene: gjennom enten konservativ moral ("tilbake til 50-tallet") eller modernisering til surrogat fasiliteter og kostskoler. Den konservative måten å øke fruktbarheten ville frata kvinner visse rettigheter, som for eksempel prevensjon og liberale abort forskrifter, men vil opprettholde nasjonen. Det andre alternativet ville være for staten å spille en rolle i nasjonal reproduksjon ved å arrangere boarding skoler og surrogat programmer i utlandet. Surrogatprogrammene ville innebære å sette befruktede egg, fra givere valgt av staten, i nasjonale surrogater eller de utenlands. Barna som kommer fra klinikkene ville bli oppdratt i et internathjem og tildeles profesjonell pedagogikk og oppfostres i 6-barnsfamilier.

3.91 Fremtidig demokratimodell og monokulturalisme

Knights Templar plan er å sette opp et Vokterråd for å sikre monokulturalisme for sosial utjevning og administrere demokrati. Minst ett parlament sete bør være reservert for en "Kulturell and Vitenskapelig Tilsynsmann" som vil ha rett til å nedlegge veto mot eventuelle nye forslag presentert av parlamentet som bryter landets viktigste doktriner. Også, sier Breivik, "det fremtidige Europa vil være beskyttere for Midtøstens kristne stater og Israel."

3.92 Den raske utryddelsen av de Nordiske genotyper

Den Nordiske genotype er for tiden på vei til å forsvinne i USA. Breivik navngir eksempel på at blå var den dominerende øyenfarge i USA i 1900, men falt til 16,6 prosent utbredelse i 2009, som han bemerker som en av tegnene på at den nordiske genotype forsvinner - gjennom blandingsekteskap. "Dessverre skapte Andre Verdenskrigs redsler et stigma forbundet med all fremtidig forskning og fremskritt innen reprogenetikk og forbedre mennesker biologisk ved å fjerne negative arvelige faktorer". Breivik har en løsning på hvordan forhindre total utryddelse: avvise negativ eugenikk og heller fokusere på positiv eugenikk eller såkalt reprogenetikk, kanskje i kombinasjon med surrogat klinikker.

3.93 Reprogenetikk og fremtiden

En plan for å ta opp reprogenetikk i framtidig politikk - bakgrunn og fordeler. Reprogenetikk dekker teknologi for å forbedre sjansene for IVF svangerskap. IVF, eller in vitro fertilisering, er når et egg blir befruktet utenfor livmoren og deretter plassert tilbake. Med reprogenetikk har vi teknologien til å filtrere ut visse trekk før egget settes tilbake. Det kan fjerne arvelige sykdommer som brystkreft eller legge IQ-poeng til barn etc. Reprogenetikk skiller seg fra eugenikk (som nazistene brukte) i den forstand at det førstnevnte alltid er frivillig og målet er ikke en "herrerase". I stedet forsøker den å gi foreldrene frihet til å velge de egenskapene for barnet sitt som de synes er best. Breivik foreslår å sette opp en Verdens-Bank over genotyper slik at alle kan velge fra den verdensomspennende skala.

3.94 Fremtidig økonomisk modell/offentlig sektor modell/velferdsprogram/økonomiske soner/tjenesteklasse

Breivik fraråder både planøkonomi og laissez-faire kapitalisme, og argumenterer i stedet for å krympe byråkratiet og tillate noe statlig innblanding i økonomien for å øke produktivitet. Fremtiden for innvandring vil være midlertidige kontrakter for utenlandske arbeidstakere, men ingen permanent økonomisk migrasjon til godt beskyttede økonomiske soner.

"Internasjonale selskaper (hvor vi ikke eier et flertall) bør bli utestengt fra lobbyvirksomhet, og bør ikke ha noen innflytelse overhodet hva angår innvandring, outsourcing-politikk og statlig suverenitet."

3.95 Fremtidige Vesteuropeiske utdanningssystemer

KT antyder kjønnssegregerte skoler for å forebygge stereotypier og fokusere undervisning på behovene til hvert kjønn. Jenter trenger rolige omgivelser, for eksempel, mens gutter trenger raske miljøer. Offentlige skoler med bare ett kjønn produserer høyere karakterer og testresultater enn skoler med begge kjønn. KT foreslår også å gjeninnføre skoleuniformer, insentiver for elevene til å utmerke seg, og disiplinære metoder.

3.96 Alternativ energi, vitenskapelig/teknologisk evolusjon, overforbruk/forurensning/overbefolkning

Breivik argumenterer for å investere i bærekraftig utvikling for å forbedre menneskers og global helse, inkludert befolkningskontroll og genetisk forskning. Han går god for oljeuavhengighet for både å spare miljøet og ødelegge muslimske land økonomisk og å svekke den pågående islamske imperialisme. Han taler for teknologi som et grensesnitt mellom hjerne og datamaskin til å revolusjonere utdanning: med en BCI, kan informasjon lastes opp umiddelbart i stedet for å gå over tid. Global forurensning kan bekjempes ved å redusere konsumsjonseksplosjon (befolkningen), og dette kan gjøres ved å kreve en-barn-politikk i det overbefolkede andre og tredje verden. Videre søker han å nasjonalisere globalistiske selskaper gjennom å plassere minimum 50% eierandel tilbake til hjemlandet.

3.97 Fremtidig bistandspolitikk - Afrika - Det utenlandske kulturelle marxistiske bistandsetablissement og hvilken skade det påfører Afrika

Bistand skader bare den tredje verden ettersom det gjør dem avhengig av andre. Bistand fungerer som en giftsprøyte som beskytter korrupte ledere, vanstyre, korrupsjon generelt og mangelfull politikk. KT foreslår å helt kutte utenlandsk bistand, slik at afrikanske nasjoner kan bli bærekraftige av egen makt og ikke prøve å unnvike grunnet utenlandsk bistand og masseflukt.

3.98 Fremtidig kriminalitetsforebygging, EF nasjonalsang, Selvstendighetsdag, imperialisme

Breiviks forslag til nasjonale sikkerhetsstandarder omfatter militære kampanjer for å bryte det kriminelle nettverk av albanere og sigøynere. Han antyder også høytidsdager og en nasjonalsang for et forent Europa. Disse bør være sentrert rundt forvisning av islam fra Europa. Breivik fraråder en imperialistisk holdning og i stedet bare gå inn for oppdemming av islam og hjelp til å frigjøre kristne land fra Jihad.

3.99 De destruktive kreftene av mangfoldet/etniske bransjer, kommentarer og løsninger

Breivik utdyper videre i kapittel 2.67: rap/hip-hop bransjens destruktive rollemodeller fører europeiske ungdommer til kriminalitet, hedonisme, anti-konservatisme og overforbruk. Ikke-afrikanske ungdommer etterligner posisjonen som svarte offer, noe som er destruktivt da det fører til at individer utvikler en anti-autoritær (anarkistisk) og oppgitt mentalitet. Videre forplanter rollemodeller i rap/hip-hop til å prise narkotikabruk og gjengaktiviteter. Ungdom er spesielt sårbare for hip-hop kulturen hvis de mangler positive rollemodeller (autoriteter som en far). Breivik argumenterer for at moral og positive rollemodeller skal bli gjeninnført i media.

3.100 Løsninger for Sør-Afrika, Israel og USA

Sør-Afrika og Israel står overfor forsøk på folkemord: "oppløsningen av politiske og sosiale institusjoner, kultur, språk, nasjonale følelser, religion, og den økonomiske eksistens hos nasjonale grupper, og ødeleggelsen av personlig sikkerhet, frihet, helse, verdighet og liv". Rapporten fortsetter: "Hvite gårdsfamilier og småbrukere på det sørafrikanske 'Platteland' [landskapet] har blitt terrorisert i årevis av voldelige angrep, [...] i gjennomsnitt 750-800 gårdsangrep hvert år hvor om lag 100 mennesker er myrdet "og" sannsynlig mer enn 10 000 voldtekter per år". Breivik antyder å dele landet og segregere befolkningen for alles beste interesse. Han bemerker også de israelske og indiske sikkerhetsgjerder, som avskar terrorangrep med 90%. Løsningen for USA forblir uspesifisert.

3.101 Den kulturelle marxistiske krig mot Gud og kirken i Vest-Europa fører til land som er åndelig konkurs som mangler sivilisatoriske mål (UNDER OPPBYGGING OG IKKE redigert, fullfør gjerne dette essayet)

Breivik: "Nasjoner som er åndelig konkurs uten sivilisatoriske visjoner er ingenting annet enn ødelagte ødemarker i meningsløst støy og overdreven forbruk som, alene, har ingen mulighet til å tilfredsstille den enkeltes lengsel etter noe større enn fôring av hans eller hennes ego."

Han antyder at Kirken burde fjerne marxistiske doktriner, slik at kirken nok en gang kan styrke nasjonalt samhold og bidra til å stoppe islamiseringen. Og, legger han til, "vi trenger å bringe tilbake en krystallklar visjon og mål for vår eksistens, enten det er en formell omfavnelse av forskning og utvikling, nasjonalistiske prinsipper eller det tidligere nevnte sammenvevd med åndelighet under et permanent kristent kulturelt rammeverk".

3.102 USA - et døende europeisk rike: mangel på monokulturalisme/etnosentrisme resulterer i et sammenbrudd av sosial samhørighet - målene for de Konservative revolusjonære bevegelser (UNDER OPPBYGGING OG IKKE redigert, fullfør gjerne dette essayet)

USA bryter ned på grunn av mangel på sosial utjevning som skyldes masseinnvandring, separatisme anbefales. Breivik:
"Ut fra det multikulturalistiske argument, jo mer mangfold jo mer velstand", Afghanistan (med sine 100 ulike etniske grupper) bør bli rangert som det mest varierte og dermed mest vellykkede landet i verden. Men til tross for marxistisk teori, ender det motsatte alltid opp med å bli virkelighet. Afghanistan er et helvete på jord "
Han siterer tre årsaker for det forestående fall i USA:.. skjebnesvangert fallende sosialt samhold på grunn av kulturell marxisme + masseinnvandring (ulovlig), outsourcing av jobber til ikke-europeiske land og oljeavhengighet. Også, legger han til, "USA vil og bør deles inn i minst to regioner: en multikulturalistisk region (de Multikulturalistiske Amerikanske Stater - MSA) og en kristen, europeisk-amerikanske regione - (Confederate States of America - CSA)".

3.103 EUSSR's fall, oppkomsten av den nye nasjonalistiske Europeiske Verdensordenen (UNDER OPPBYGGING OG IKKE redigert, fullfør gjerne dette essayet)

De venstreorienterte medier vil ha folk til å tro at kulturkonservative er nazister og bigots, selv de som spesifikt fordømmer rasisme. Likevel, flere egenskaper som nasjonalsosialismen gjorde bruk av er verdt å implementere: patriarkatet og en grad av etnosentrisme (åpenbart ikke folkemord)
"Romerriket og et titalls andre store imperier imploderte som et direkte resultat av rask ekspansjon (invasjoner eller masseinnvandring) med påfølgende mangel på sosial utjevning. [...] Det er ingen håp om å bevare demokratiet når du bevisst dekonstruerer alt som driver sosialt samhold, slik som religion, kultur, tradisjoner og identitet (inkludert etnisk). "


KT oppfordrer folk til å være stolte av sin kulturarv, men ikke falle i fellen av rasisme, selv om de kulturelle marxistene så voldsomt forbyr europeiske etnisk stolthet. Breivik hevder at det er på høy tid for folk til å stemme og leve fornuftig, og forberede seg på EUSSR's sammenbrudd. "Bevaring av din etniske tilhørighet vil sannsynligvis være den største gaven du noen gang kan skjenke dine avkom da det vil sikre deres overlevelse de neste 70 årene". Etniske minoriteter har vist seg mer marxistisk orientert i Vest-Europa (noe som gjenspeiles av deres stemmegivning), så i de kommende kriser, kan minoriteter og de som er gift med dem bli utsatt for sinte mobber.

3.104 Pro-afrikansk nasjonalisme: deportasjon og/eller segregering er den mest anti-rasistiske tilnærming (UNDER OPPBYGGING OG IKKE redigert, fullfør gjerne dette essayet)

Breivik hevder at utvandring ikke er svaret for å forbedre livene til fattige afrikanere - de trenger å blomstre der de er plantet.
"Mens deportasjon og/eller segregering kan virke som det mest diskriminerende alternativet ved første øyekast, er det faktisk helt motsatt [...] Drømmen om Europa, henger som en gulrot foran et muldyr, eliminerer ethvert håp om å skape og utvikle en bærekraftig afrikansk nasjon. [...] Afrikansk stolthet kan ikke etableres før dagen vi tydelig forteller dem at Europa er utenfor grensene og all bistand vil opphøre umiddelbart "
Breivik argumenterer for deportasjon av illegale innvandrere og flyktninger til trygge soner i eller i nærheten hjemlandet:" Europa bør aldri oppmuntre eller legge til rette for de afrikanske (eller asiatisk) feiginger og forrædere som forsøker å forlate sine folk og sin egen kamp og konflikt".

3.105 En ny konservatisme/nasjonalisme - Vienna School of Thought

Breivik gir en oversikt over Wien tankeverdenen sin ideologiske tilhørighet og prinsipper. "The Vienna School of Thought er en høyreorientert, vesteuropeisk tilsvar og reaksjon til den marxistiske Frankfurt skolen (ideologisk karikatur). [...] Navnet på skolen er laget etter hva dens støttespillere ser på som den viktigste kampen i europeisk historie:. slaget ved Wien i 1683, hvor den islamske erobringen av Vest-Europa ble forhindret "
Vienna School of Thought er i favør av: nasjonalisme, pan-europeisk nasjonalisme, Europeisk korstogisme, kristen identitet, kulturell konservatisme, monokulturalisme, patriarkatet og Israel.
Det er mot:. marxisme, internasjonalisme, multikulturalisme, Jihad, islamisering, imperialisme, rasisme, fascisme, nazisme, totalitarisme, feminisme, matriarkatet, pasifisme, og EU.

Planer inkluderer: å styrte alle vesteuropeiske multikulturalistiske regjeringer gjennom væpnet motstand for å hindre islamisering, deportere alle muslimer fra Europa, begrense medienes innflytelse i propaganda, støtte den verdensomspennende kampen mot Jihad.

3.106 Opprette patriotiske ungdomsbevegelser i fase 1

Breivik understreker at kulturkonservative bør etablere ungdomsgrupper for å holde den unge ute av klørne til kriminelle gjenger og de fire hat ideologier: nasjonalsosialismen (anti-jødisk hat ideologi, rasistisk i naturen), Islam (hat mot "vantro", kristne, jøder, buddhister, hinduer, ateister osv), kommunisme (anti-individualisme, anti-frihet) og multikulturalisme (anti-europeisk hat ideologi, anti-hvit rasisme). Breivik bemerker at "90% av individene som bruker Neonazi/fascistiske symboler er ikke ekte nasjonale sosialister. De er bare ekstremt frustrerte personer som har blitt demonisert og latterliggjort for lenge av etablissementet". Han foreslår derfor etablering av ungdomsgrupper med den hensikt å tilby dem intellektuell og politisk veiledning, og velge prinsipper/navn mange mennesker kan "moralsk forsvare". Et godt navn ville være Patrioter mot fascisme eller den Europeiske bevegelsen for menneskerettigheter, men National Front er et dårlig navn på grunn av demoniseringen av mainstream media.

3.107 Konsolidering av moderate (ikke-militære) Europeiske kulturkonservative organisasjoner - fase 1 og 2

Forslag til felles forente prinsipper som kunne konsolidere eksisterende fraksjoner i det nye Høyre. Det nye Høyre består av flere fraksjoner, inkludert kulturkonservative, konservative kristne, Kontra-Jihad og hereditarians eller til og med rasistiske konservative. De kan samles under prinsipper som:
 • motstand mot Kulturell Marxisme
 • fremme rasjonalisme og motstride emosjonalisme
 • kreve ytringsfrihet
 • fremme jødisk- kristne tradisjoner i Europa med vekt på kristendommen
 • motstride islamiseringen av Europa
 • motstride muslimsk masseinnvandring
 • støtter Israels kamp mot Jihad

3.108 Europa, Anti-innvandringspartier/organisasjoner - nasjonalistiske partier/organisasjoner

Liste over nasjonalistiske/anti-innvandringspartier og organisasjoner i Europa. Det er verdt å merke seg at vanlige navn elementer for disse er: "Nasjonal", "nasjonalist", "Konservativ", "Front", "Bevegelse", "Frihet", "Folk", "Fremskritt" og " Hjemland/fedreland".

3.109 Europeiske protektorater

Breivik beskriver ikke-europeiske territorier og partier som bør falle under beskyttelse av ett nytt konservativt Europa. Disse områdene er jødisk-kristne: primært Armenia, Libanon, Israel. Breivik: "armenere er faktisk sanne og rettmessige bysantinere, og er en av to rettmessige arvinger (sammen med grekerne) som venter på den dagen da Anatolia og Konstantinopel skal bli frigjort fra de okkuperende muslimske folk". De kristne libaneserene tapte borgerkrigen (1975-1990) og deres antall har siden falt på grunn av en systematisk Jihad. Israel er en kjent sak der Jihad ødelegger et land fra innsiden og utsiden. Disse tre territorier, og flere nasjonalistiske partier i Australia, USA og India, ville falle under den europeiske federasjonens protektorat som Breivik foreslår.

3.110 Pan-Europeiske Bevegelser

Breivik lister pan-europeiske bevegelser og grupper som allerede er på plass som konsoliderte enheter. Det er Euronat, en sammenslutning av høyreekstreme og nasjonalistiske europeiske politiske partier inkludert Front National (Frankrike), Nieuw Rechts (Nederland), Fiamma Tricolore (Italia), Nasjonal Demokratene (Sverige), Democracia Nacional (Spania) og Storbritannias British National Party. Nye inviterte til Euronat inkluderer Vlaams Blok (Belgia), den greske Hellenic Front og andre. De andre enheter Breivik lister er den europeiske National Front, en koordinerende struktur av europeiske høyreekstreme bevegelser. Det inkluderer Sør-og Øst-Europeiske mikro partier som har liten innflytelse.

3.111 Nasjonale Anarkister (anarko-nasjonalister, visse ACAB-, oi -, RAC-, 14/88 nasjonalister)

Eksposisjonen på naturen hos viss anarki nasjonalisme og en bønn til deres støttespillere til å velge med omhu. Breivik: "det må bemerkes at mange i oi, RAC, og ACAB grupper faktisk bidrar til kampen på svært nyttige måter gjennom aktiv konsolidering og aktivering av tidligere passive individer". Men, sier Breivik, de fleste holder seg til en for grovkornet ideologi til å appellere til større publikum, noe som marginaliserer dem, og deres anti-autoritære og anti-felles holdning er mot sin hensikt. Han lover imidlertid at de "vil bli en overlegen og ustoppelig kraft hvis de tilpasser seg i samsvar med prinsippene i Knights Templar" og "lærer å ignorere innvandrere, Antifa og politistyrkene og i stedet angripe selve hjertet av det 7-hodede monster - den enkelte kategori A og B forræder". Han gir allegorien at innvandrere lekker vann overalt, men kulturelle marxister er den ødelagte vannledniningen som lar alt vannet strømme ut -. Man må fikse lekkasjen før man kan moppe opp vannet.

3.112 Beregning av vesteuropeiske kampklare kulturkonservative 2009

Hvor mange kampklare europeere KT forventer det er i Europa, og hvor mye støtte det vil være for KT under borgerkrigen. Breivik regner med at ca 1% av befolkningen kan klassifiseres som statlig finansierte paramilitære og 0,1% er konsoliderte kampklare patrioter, som ville gi Europa 4 millioner av førstnevnte og 400 000 av sistnevnte. Han anslår at et flertall av europeerne er imot masseinnvandring av muslimer og at europeerne til slutt vil støtte mange av KT's mål, men bare noen få ville støtte væpnet motstand.

3.113 Assistanse fra våre Europeiske-Amerikanske/Kanadiske/Australske brødre i Den Europeiske borgerkrigen

Knights Templar oppfordrer amerikanske, kanadiske og australske folk til å jobbe for saken eller støtte den på noen måte:
" Vi vet deres at regjeringer vil være raske til å følge gitte europeiske regimeskifter så det er i deres interesse å hjelpe dine franske, britiske, tyske, skandinaviske etc brødre å beseire de kulturelle marxister/multikulturalister her i europeiske metropoler. Reis hit selv, overfør finansielle midler, gi moralsk støtte, bli selv en martyr i kampen - alt vil bli verdsatt".

3.114 Deltakelse fra konservative individer blant minoritetsgrupper - hinduer, buddhister og kristne

Knights Templar oppfordrer ikke-europeiske religiøse minoriteter å støtte KT for å hindre overdreven etnosentrisme etter krigen. Breivik:
"Jeg personlig håper at vi kan stole på våre konservative hinduer, buddhister og kristne allierte fra alle minoritetsgrupper. Den eneste måten å hindre etnosentrisme fra helt å råde er å sikre at alle konservative fra minoritetsgrupper tar ansvar og blir med i vår kamp for å ta tilbake politisk kontroll fra de kulturelle marxister/globalister, slik at vi kan slå tilbake islam fra Europa for tredje gang".

3.115 Å bekjempe multikulturalismen i løpet av de neste 7 tiårene vil innebære synkronisert og kombinert innsats (uoffisiell) av åtte politiske fronter

Forklaring av de åtte fronter mellom aktivisme og hvordan man kan bidra til motstand. Breivik definerer de åtte fronter for aktivisme som:
 1. Journalister/mainstream media
 2. Lærere/professorer
 3. Politikere
 4. Samholdsstemmer - marxist/humanist/globalistiske kontrollerte ikke-statlige organisasjoner + forfattere, kunstnere, intellektuelle og samfunnsdebattanter
 5. Ulike politiske aktivister, inkludert investorer, bloggere og ulike online aktivister
 6. Kirkens ledere (bruker sin innflytelse til å forplante konservative kirkelige verdier og klassiske kulturkonservative doktriner)
 7. Gate aktivister (anti-fascistiske grupper, English Defence League, etc.)
 8. væpnede motstandsgrupper/angrepsceller, frihetskjempere
Breivik råder til å offentlig distansere seg fra den 8 ende fronten for å unngå kriminelle konsekvenser, men ikke unngå det helt: "Vi trenger alle 8 fronter ideologisk synkronisert, gate aktivister inkludert, og vi skal jobbe for nettopp det". Hans forslag til "fase 1" fokuserer tungt på å spre 2083 til politikere, journalister og væpnede styrker.

3.116 En offisiell forespørsel/appell til alle europeiske patrioter - Nødvendige administrative høyt prioriterte oppgaver/mål

PCCTS har mange administrative oppgaver å fullføre, den mest åpenbare er formidling av kompendiet og konsolidere et online konservativt nærvær. De 7 "aksepterte" politiske fronter er frontene som opererer innenfor grensene av loven. Oppgavene innenfor disse fronter inkluderer intellektuelle og sosiale aktiviteter for de som ikke kan delta i front 7, og protester i gatene for de som kan delta i front 7. Breivik foreslår å spre sannheten gjennom sosiale medier.

3.117 Bruk av Facebook og andre nettsamfunn som en plattform for å konsolidere og utvide den europeiske motstandsbevegelsen

Breivik hevder at det beste verktøyet for online konsolidering er Facebook. Han oppfordrer folk til å skape/bli med ulike grupper og invitere så mange som mulig for å samle e-postadresser som kompendiet kan sendes til. Gruppene som kunne være målrettet for slike kampanjer inkluderer English Defence League, Stopp islamiseringen av Europa, Jeunesse Identitaire og andre.

3.118 Online "rekrutterere" for patriotisk væpnede motstandsbevegelser / den 8ende fronten - en primær administrativ oppgave

En guide for online rekrutterere for nasjonalistiske grupper, inkludert tips for å unngå beskyldninger om hatefulle ytringer. Breivik: "Det er mye du kan si uten å bryte noen lover. Så lenge du ikke forplanter bruk av vold mot bestemte personer eller bestemte grupper (politiske partier etc.) vil du ikke bryte noen lover, og kan derfor oppfordre alle europeere å delta i vår pan-europeiske eller nasjonale motstandsbevegelse". Han påpeker at hatefulle ytringer ikke omfatter kritikk av politiske ideologier:
"Så lenge du bruker vag retorikk, kan ikke lovgivningen om hatpropoganda bli brukt mot oss. For eksempel, i stedet for å bruke ordene drepe eller avrette, kan du bruke ordet straffe når det refereres til hvordan de såkalte kategori A-og B-forrædere skal eller bør behandles."

3.119 Lær barna sannheten og ikke tillat dem å være indoktrinert av kulturell marxistisk/multikulturalistisk propaganda


"Å ha mange barn er meningsløst, selv mot sin hensikt, hvis du unnlater å lære dem sannheten og tillater dem å bli indoktrinert av kulturell marxistisk/multikulturalistisk propaganda. Du er praktisk talt en Gud i barnas liv og utøver ubegrenset innflytelse til de er 14 år, så bruk denne tiden klokt å sikre at de adopterer ditt verdensbilde. "


"Det er viktig at du lærer dem om hat ideologier som kalles multikulturalisme og islam, og at du lærer dem om kategori A og B forrædere og minst det grunnleggende om vår patriotiske kamp."

3.120 Kristen/nasjonalistisk konsolidering og hensyn i muslimsk-dominerte vesteuropeiske fengsler

Breivik forklarer at europeiske fengsler er oversvømmet med muslimer, og at disse indirekte og direkte plager høyreorienterte politiske dissidenter: "Mange av våre europeiske brødrene i fengselets systemer blir ofte trakassert, slått og tvunget til enten å konvertere til islam eller ta konsekvensene". Han arbeider for kristne konservative konsolideringsbevegelser i fengsler:
"Europeiske patrioter bør ta skritt for å skape en korsfesterbevegelse innenfor våre fengselsystemer med den hensikt å tilby beskyttelse til alle personer som er involvert i bevegelsen' Optimalt burde bevegelsen være politisk (nasjonalistisk) og ikke basert på etnosentrisme; tilbyr medlemskap til alle ikke-muslimer".

3.121 Fra hemmelige celler til mer avanserte militære bevegelser

Breivik forklarer fire typer militære bevegelser i fase 2 av borgerkrigen og organiseringen i utarbeidelsen av et kupp
 1. Tradisjonell:. "Opprørerne misliker en regjering som har mislyktes i å anerkjenne kulturelle grupper, oppfatter at regjeringen har nektet dem sine rettigheter og interesser og arbeider for å etablere eller gjenopprette dem "
 2. Subversiv:" Vanligvis drevet av en organisasjon som inneholder i hvert fall noen av den styrende elite [...] Når de bruker vold, har det et bestemt formål, for eksempel betvinge velgerne, skremme tjenestemenn, og forstyrre og diskreditere regjeringen "
 3. Kritisk-celle:" Mens andre celletyper prøve å danne etterretningsceller innen regjeringen, setter denne typen opp 'skyggeregjerings`- celler som, når systemet er ødelagt, agerer både av eksterne midler og den interne Subversjon, før de kan gripe makten."
 4. Masseorientert: " Bygger en regjering helt utenfor den eksisterende, med intensjon om å erstatte den [...] De har en godt utbygd ideologi og bestemmer nøye deres mål"

3.122 Mål i fase 2

Breivik oppsummerer PCCTS målsettinger i Fase 2:
 • Fortsett å bygge og konsolidere en base for støtte
 • Fortsett geriljakrig mot den multikulturalistiske alliansen gjennom en konstant kampanje av sjokkangrep.
 • Illustrere til folket at eliten er sårbar.
 • Kartlegge enkeltpersoner i intelligensbyrå for potensiell rekruttering.
 • Hemmelige Cellesystemer:. Solo og duo/større celler
 • Kompromitterte brødre: De som er flagget og under overvåkning av den nasjonale etterretningen skal bare jobbe solo

3.123 Opprette en PCCTS/Knights Templar politisk fløy

Breivik foreslår å sette opp en politisk plattform for å spre prinsippene i Knights Templar: "offentlige saker kan tas opp åpenlyst, mens militære aksjoner forblir skjult og etteretningsfunksjoner holdes hemmelig". For å unngå forfølgelse, sier han, må de skjulte og opne vinger holdes strengt atskilt.

"Hele hensikten for en 'juridisk' organisasjon er å fungere som en" indirekte "markedsføringskanal for den hemmelige militære orden. En lumsk tilnærming er derfor viktig (snakke med to tunger)."

3.124 En politisk ukorrekt guide til lynsjing av multikulturalistiske forrædere (fase 2 og 3)

Breivik peker på at det vil være nødvendig å gjennomføre effektiv avretting av multikulturalistiske forrædere:
"En av Vest-Europas største historiske feil var ikke å straffe/avrette marxister etter 2.verdenskrig. Marxister som gikk i dekning under 2. verdenskrig dukket opp og kom tilbake til vesteuropeiske samfunn etter krigen [...] Etersom krigen går mot slutten, er det avgjørende at de patriotiske organisasjoner og militære ordre systematisk jakter ned og finner hver enkelt kategori A og B forræder i en koordinert innsats innenfor en bestemt tidsramme (7-dagers operasjon som optimalt involverer 100 jegere per 1000 forrædere )."

Breivik understreker at det må gjøres raskt ellers kan disse forræderne flykte eller pøbelstyret vil føre til offentlig lynsjing, ingenting av dette er akseptabel for ham.

3.125 Investeringer og rasjonsbeskyttelse i Europa i løpet av fase 2 og 3 - borgerkrigen, hvordan du kan beskytte din fornødning

De beste investeringene for europeere i løpet av fase 2 er våpen, mat og forsyninger. Breivik minner om å "ikke legge for mye tillit i at valuta/penger er verdt i morgen hva det er i dag. Det tryggeste stedet å sette penger er sannsynligvis i enten høyt etterspurte elementer du kan bruke som byttemiddel, utbytte-betalende aksjer (i motsetning til ikke-utbytte, rent spekulative aksjer), gull eller sølv". Forutsi hvilke næringer som kan være lønnsomt, da krise krever innovasjon. Gull er ikke alltid en stabil investering, ettersom regjeringer kan suspendere gullkonvertabilitet under krigstid, og kunst kan bli ødelagt lett. De høye etterspurte elementer Breivik nevner inkluderer våpen, rustninger, ammunisjon, bensin, overlevelse kits, hermetisk mat/rasjoner og landlige forbindelser.

3.126 Oppbygning av en kulturkonservativ paramilitær/militsorganisasjon

oversikt om hvordan du kan lage en milits i fase 2 i utarbeidelsen av et kupp. Et paramilitær er en styrke hvis funksjon og organisering er lik de av en profesjonell militær styrke, men som ikke anses for å ha den samme status. Breivik anslår at 1 av hver 1000 innbyggere vil være klar til å bli en paramilitær styrke i fase 2, og foreslår følgende trinn:
 • oppnå en felles enighet om mål og bli enige om et endelig manifest
 • Streamline nettsteder, informasjon og strategi.
 • Lag studentorganisasjoner på så mange universiteter/høyskoler som mulig.
 • Etablere kontakt med militære offiserer, politikere, private investorer og andre potensielle allierte.
 • Opprettholde diplomatiske forbindelser med andre religiøse fraksjoner.
 • Organisasjonen må etableres med smarte trekk for å unngå gransking eller kanskje til og med statlig forfølgelse.
 • Lag kontor rom for administrative formål.
 • Ordne personell for mat og losji, utstyr og opplæring.
 • Markedsfør organisasjonen.

3.127 En hel eller delvis benådning kan gis til mange kategori A , B og C forrædere i fase 2

Breivik drøfter muligheten for en benådning for multikulturalistiske forrædere hvis deres forbrytelser er av en mildere karakter. Breivik hevder at så snart de europeiske motstandsbevegelser får overtaket i fase to, vil mange kulturelle marxister bli defekt, og at "med mindre en bestemt kategori A/B forræder har begått alvorlige forbrytelser, eller med mindre vi er nær ved å vinne (hvis det kan fortsatt kan gi oss fordeler), skal vi bidra til å gi incentiver". Han foreslår en deklarasjon for avhopp som disse forræderne kunne fylle ut og publisere i en riksdekkende avis for å innrømme sin skyld, be om tilgivelse, og love å støtte den nasjonalistiske motstandsbevegelsen.

"Kategori A/B forrædere vil deretter bli evaluert av ledende domstoler i den nasjonale motstandsbevegelsen som vil ta en beslutning basert på alle tilgjengelige faktorer. De kan utstede en full benådning, en delvis benådning eller de kan avvise anmodningen om tilgivelse helt."

3.128 Forberedelse til fase 3 (2070-2083) Statskupp

En statskupp er et plutselig styrte av en regjering av en del av statens etablering, vanligvis det militære, for å erstatte den grenen av den rammede staten, enten med en annen sivil regjering eller med en militær regjering.

"Et Veto-statskupp eller vekter statskupp ledes av hærens topp kommanderende offiserer (vanligvis generaler). "
" I et gjennombrudd av et statskupp er lederne yngre offiserer (oberster eller under), eller underoffiserer (sersjanter), og de fleste av hærens høyere offiserer fordrives i tillegg. "
" Et ublodig statskupp er når trusselen om vold er tilstrekkelig til å avsette den sittende regjeringen uten kamper. "
" Unntakstilstand er et system av regler som trer i kraft når det militære tar kontroll over den normale rettspleien", og brukes "for å unngå opptøyer eller opprør fra opposisjonen".

3.129 Anbefalinger for kulturkonservative senior og junior militære offiserer (fase 1 , 2 og 3)

Breivik adresserer til offiserer i hæren som planlegger et kupp: "Det er ikke en hemmelighet at et flertall av senior/junior militære offiserer i hele Europa skjems med dagens utvikling med hensyn til islamiseringen av Europa", så det ville bidra til å skape" hemmelige nettverk med likesinnede individer "i hæren. Slike nettverk vil fokusere på rekruttering, kartlegging av allierte og motstandere, konsolidering med lignende krefter og etterretning. Breivik foreslår å etablere og/eller opprettholde kontakt med konservative/nasjonalistiske militser eller andre "militære ordre", spesielt blant russiske nasjonale styrker:
"Vi må anta at eventuelle fremtidige forsøk på et statskupp mot det kulturelle marxistiske/multikulturalistiske regimet vil resultere i en NATO respons. Derfor vil du trenge hjelp av Russland for å motvirke dette motsvaret."

3.130 Det politiske landskapet i Vesteuropa, 2070-2080, før oppstart av fase 3

Breivik skisserer en situasjon for Frankrike i 2069: Landet er konkurs, den 50% muslimske befolkning er i en tilstand av borgerkrig, og i konflikten portretterer muslimene seg selv som ofre for å starte utbredte opptøyer over hele Europa. Breivik advarer om at å unnlate å handle og å ta kontroll over sitt land i en tid med stridigheter vil resultere i en situasjon som i Libanon og Israel, der jødisk-kristen pasifisme resulterte i folkemord i hendene på muslimer. I tillegg sier Breivik, "oppstår problemet når du adderer de kulturelle marxister/multikulturalister, de suicidale humanister, de globalistiske kapitalister, pasifister og det muslimske brorskap. Det er rett og slett umulig å konkurrere demokratisk med denne alliansen. Enda mindre så i fremtiden, når de kulturelle marxister har importert hundretusener av nye velgere, og muslimer generelt føder nye generasjoner velgere".

3.131 Europeisk Borgerkrig, Fase 3, 2070-2083

Breivik forventer at "flom av muslimske krav er beregnet til å bryte budsjettet, låse de byråkratiske hjulene, og føre til at systemet styrter". For starten av fase 3 lister han følgende oppgaver å fullføre:
 • Inspirere muslimske opptøyer gjennom angrep, slik at det påfølgende kaos gir en mulighet for et kupp
 • Gjennomføring av kuppet.
 • Opprett en Militær Tribunal (konstituert regjering).
 • Erklære unntakstilstand.
 • Etablere en ny regjering.
 • Utarbeide en militær plan for angrep.
 • Koordinere med internasjonale allierte.
 • Eliminere forrædere og interne trusler, inkludert demonstrasjoner.
 • Gjennomføring av politisk manifest bør starte umiddelbart, men diskret.

3.132 Forutsatte handlinger fra andre kulturelle marxistiske/multikulturalistiske regimer

Breivik forventer at andre flerkulturelle regimer vil hjelpe en regjering under angrep gjennom FN. "Det er i deres interesse å sørge for at de opprettholder sitt hegemoni og et " stabilt marked '", så i hovedsak søker FN å kontrollere europeiske land som det kontrollerer Serbia. "Hva dette egentlig betyr er at USA og Storbritannia vil sende spesialstyrker for å slå ned alle 'høyreorientert styrker" i forsøk på å "sikre sine interesser'". Breivik foreslår at nasjonale militser inngår en avtale med Russland for å holde russiske ubåter nær kysten av landet sitt og klar til å gripe inn med en militær motkampanje mot FN eller NATO.

3.133 Det kulturelle/økonomiske Amerikanske imperiet - å håndtere en tyrann - hvorfor en ikke kan stole på demokratene og republikanere

USA har brukt sin militære, politiske og økonomiske makt siden 1950 på å forme andre land. Breivik:
"USA er det siste imperiet på jorden. Det kontrollerer ikke sine vasallstater gjennom direkte territorial dominans, men heller gjennom kulturell og økonomisk dominans [...] Siden 1945 har USA vært ansvarlig for enten direkte eller indirekte å fjerne dusinvis av regjeringer rundt om i verden, mange folkevalgte."

USA siterer ofte grunner som kommunisme, terrorisme, fascisme, menneskerettigheter, frihet, frigjøring, masseødeleggelsesvåpen , etc, men de faktiske målene er ofte næringsinteresser, tilgang til ressurser, markeder, militære baser, strategisk verdi, eller politisk støtte. Breivik advarer om at nye regimer ikke bør gjenta feilene Serbia gjorde, selv når deportering av muslimer ble umulig. USA håper på at et land skal massakrere muslimer, da det ville gitt dem begrunnelse for en invasjon eller massive bombingskampanjer.

3.134 Utvisning policy (forebyggende tiltak)

Breivik hevder at etter 2020, kan nye regimer starte deportasjon kampanjer av de muslimene som ikke har assimilert seg som han foreslo i 2083. Breiviks valg av deportasjon er:

Villige enighetsvilkår for deportasjon

Alle muslimske enkeltpersoner er villige til å forlate landet frivillig og fredelig. Hver enkelt vil (ved avreise) få en engangsavgift (kompensasjon) som tilsvarer en kilo gull (10 kg for en familie på 10).

For en befolkning på 1 million, ville dette være 1 000 tonn gull til en samlet kostnad på rundt 15,6 milliarder euro

Uvillige gjelder Utvisning

Muslimske individer som nekter å forlate frivillig og fredelig vis vilje. bli kraftig deportert (av det nasjonale militæret hjulpet av den nasjonale politistyrken) og vil ikke motta noen kompensasjon.


3.135 Økonomisk/sosiale konsekvenser av massedeportasjonene

Breivik hevder at kostnader og fortjeneste av massedeportasjonene av muslimer balanserer til samfunnsøkonomiske gevinster på lang sikt. Muslimer er ganske dominerende i restaurant - og taxi/offentlig transport sektorer, for eksempel, og disse sektorene vil lide under deportasjoner. Det er imidlertid store gevinster i den forstand at arbeidsledighetstrygd og velferd kostnader vil falle, at kriminalomsorgen institusjoner og skoler trenger mindre støtte for å holde muslimske ungdommer i kø. Også, hevder Breivik, ville kriminaliteten gå ned med mer enn 50%, noe som gjør det verdt å deportere muslimer. Han advarer mot kortsiktige konsekvenser fra FN og muslimske celler, men understreker langsiktige gevinster.

3.136 Anbefalinger for fremtidige kulturkonservative/nasjonalistiske regimer når en former og utvikler regjeringen

Forslag til en spirende regjering er å forby utenlandske påvirkninger og re-utdanne folket. Breivik diskuterer media og utdanningssektoren. "Utenlandsk eierskap av nyhetsbyråer og/eller relaterte mediebedrifter bør forbys. Unntak kan gjøres dersom den utenlandske enheten anses 'vennlig' (kulturkonservativ)". Videre, i både mediebransjen og universiteter, høyskoler, videregående skole, videregående og grunnskoler, skal "administrasjon, styret og ansatte skjermes grundig. Bakgrunnssjekker må foretas av alle individer. Personer som har historisk støttet et kulturelt marxistisk/multikulturalistisk syn bør erstattes av kulturkonservativ og/eller re-utdannet. [...] Arrester enhver kategori A, B og C forræder".

3.137 Kulturkonservative/nasjonalistiske reformer under og etter fase 3

Breivik forklarer de fire viktigste reformer som kulturkonservative vil gjennomføre:
 1. Hindre islamsk innflytelse og frastøte alle gjeldende islamske elementer i Europa.
 2. Innvielse av europeisk kulturell renessanse (med vekt på pedagogiske og kulturelle reformer).
 3. Militært bistå kulturkonservative bevegelser i nabolandene.
 4. Bistå med statskupp i nabolandene og konsolidere krefter (med vennlige nye kulturkonservative regjeringer).
Han foreslår at så snart Frankrike, Tyskland eller Storbritannia er sikret, blir sekundære mål implementert: "Islam vil bli omklassifisert som en totalitær, folkemorderisk og rasistisk politisk ideologi (på linje med nasjonal sosialisme og multikulturalisme) og senere utestengt [...] Alle spor av nåværende og tidligere islamsk innflytelse i Europa vil bli fjernet. Dette inkluderer moskeer og islamske kultursentre. Alle muslimer blir deportert fra europeisk territorium".

3.138 Etter borgerkrigen - hvordan du kan vinne freden, skape en bærekraftig balanse mellom konservatisme og liberalisme

Breivik foreslår å opprette liberale soner innenfor et land å gi hvert valg av livsstil rom, og dermed holde sivil uro lav: " Det er vår oppgave å gi alle de mulighetene de ønsker så lenge det ikke undergraver alvorlig langsiktig bærekraft/stabiliteten i landet ". De liberale soner ville være indre-by soner hvor ekstreme liberalister vil bli tilbudt å leve radikalt med hensyn til moralske og etiske, pedagogiske og media standarder, ubegrenset tilgang til alkohol, marihuana, prostitusjon og underholdning for kunstneriske, seksuelle, kulturelle uttrykk. Dette tilbudet utelukker propaganda (i kunst, media, etc) som ville undergrave nasjonen.

3.139 Skille mellom kulturell kristendom og religiøs kristendom - reformere vår suicidale kirke

Breivik: "Hvis du har et personlig forhold til Jesus Kristus og Gud, så er du en religiøs kristen". De som ikke har et personlig forhold til Jesus eller Gud, men "tror på kristendommen som en kulturell, sosial, identitet og moralsk plattform" kalles kulturelle kristne. Breivik hevder at Kirken vil få en sentral sosiokulturell rolle i samfunnet, og vil dermed gi europeisk og samfunnsmessig samhold i det minste hva angår kulturell kristendom. Men, sier han, "Kirken må ikke sette noen grenser overhodet på spørsmål knyttet til vitenskap, forskning og utvikling. Europa vil fortsette å være verdens senter for forskning og utvikling på alle områder, styrket av forutsigbare og" uforanderlige 'kulturelle rammer ".

3.140 Opprette en "Europeisk Federasjon", økonomisk, kulturell og militær allianse

Breivik ser for seg et storslagent monokulturelt Europa, basert på det kulturelle og økonomiske samarbeidet i selvstendige stater, med en europeisk føderasjon som er isolasjonistisk med en politikk for økonomisk nasjonalisme (proteksjonisme), selvforsyning og uavhengighet fra utenlandske markeder. Medlemmer inkluderer dagens EU-land pluss Russland, Sveits, Norge, Island, Andorra, og kanskje Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Kroatia og Serbia.

Breivik hevder at et lite europeisk land ikke kan bryte den kulturelle marxismen alene, og at konsolidering med Russland ville være nøkkelen. Han forklarer at Tyskland er ikke trygg nok ennå, som forlater Storbritannia og spesielt Frankrike som de sannsynlige store land til først å bryte ut, da et vindu av muligheter oppstår i løpet av fase 2 (2030-2070). Hans prognose for dannelsen av en ny europeisk økonomisk, militær og kulturell allianse er:
2040-2083: Frankrike eller Storbritannia + Italia + 5 mindre land + Russland | 2083-2110: Resten av Europa + Russland | 2110-2150: Europa + Russland + deler av det tidligere US + Armenia + Hellas

3.141 Forhandlingene mellom den europeiske federasjonen og USASSR/EUSSR blokken og muslimske land i fase 3 - overgangsperioden (før deportasjoner) og utsiktene for den europeiske føderasjonens løpende investeringer i den muslimske verden

Breivik argumenterer at fremtidige forhandlinger med muslimske land vil dreie seg om innesluttning av islam, avgrense det til sin opprinnelses vugge. Han nevner at når den europeiske føderasjonen kunngjør deportasjoner, vil muslimer trolig gjøre opprør ved å ekspropriere europeiske gjenstander i muslimske land og muligens ta gisler eller krevende terroranslag. Breivik råder dermed til å tilby muslimske land disse vilkår:
 • Forlate den Arabiske liga og søke om status som en tertiær protektorat av den Europeiske Føderasjon
 • Såkalte "palestinere" vil bli deportert tilbake til Syria.
 • Enhver avtale må inkludere at de er villige til å akseptere en rettferdig andel av utvisning av muslimer.
 • Betingelser kan være fleksible så lenge det vil gagne de langsiktige målene til den europeiske føderasjonen
Breivik:.. "USA kan true med militære angrep hvis vi angriper noen muslimske nasjoner. Vi bør vurdere å sette vår Anatolia/Midtøsten Korstog på vent til denne blokken (USASSR/EUSSR ) har implodert".

3.142 Fremtidig utenrikspolitikk - deportasjon og territorielle krav

Knights Templar har tenkt å deportere alle muslimer fra europeiske territorier til muslimske gjennom transitt soner. Breivik hevder at Vesteuropeiske muslimer bør bli deportert først og de fra Øst-Europa etterpå. Øst-europeiske muslimer noen ganger har bodd der i århundrer, og vil ikke bli lette å deportere, noe Breivik sier nødvendiggjør en "brutal militær strategi"
Breivik foreslår å bygge transitt soner -. Trygge og tungt bevoktede områder nær en havn - der muslimer skal plasseres mens de avventer deportasjon. Han velger kysten av Frankrike, England, Spania, Italia, Albania og Hellas som optimal, og bemerker at "Albania skulle bli erklært som det offisielle muslimske transittområde for Balkan".

3.143 Opprettelse av et nytt Europa og et nytt Midtøsten (se kart )

KT har planer om å gjenopprette flere kristne og jødiske stater, samt en romansk og zoroastrisk nasjon. I hvert fall ville muslimene bli deportert fra områdene til nærmeste muslimske sone. Territoriale krav fra kristne og jøder er:
 1. Det serbiske territorium - Kosovo
 2. serbisk/kroatisk territorium for tiden kjent som Bosnia Herzegovina
 3. gresk/kroatisk/serbisk territorium i dag kjent som Albania
 4. gresk-kypriotisk territorium i dag kjent som Nord-Kypros (Tyrkia)
 5. gresk territorium i dag kjent som Vest Anatolia ( Tyrkia)
 6. Det armenske territorium i dag kjent som Øst-Anatolia (Tyrkia)
 7. Gjenopprette Libanon
 8. Etablering av en kristen koptisk nasjon (Nord Øst Egypt)
 9. Etablering av en kristen assyrisk nasjon
 10. Etablering av Romani Nasjon (sigøynere)
 11. Israel (Gaza-stripen, Vestbredden og Jerusalem)
 12. Opprette en afrikansk strategi (tertiær krav)
 13. Opprett en zoroastrisk stat i Midtøsten (Nord-Iran)

3.144 Europeisk Federasjon militære kampanjer mot muslimske Bosnia-Hercegovina, muslimske Kosovo, muslimske Albania, Tyrkia, Syria (Libanon), Jordan og Egypt

Om de militære kampanjer for å frigjøre områder for tiden okkupert av muslimer. Breivik navngir Vest-og Øst Reconquista av Europa. For å beskytte sine egne interesser, sier han, vil den amerikanske regjeringen forsøke å hindre Europa å utvikle den europeiske føderasjonen med Russland. Siden Tyrkia også kan få atomvåpen fra andre muslimske land, foreslår Breivik at ingen muslimske land skal få lov til å ha atomvåpen. Den andre kampanjen, for å frigjøre Øst-Europa, "bør bli lansert mot Tyrkia med mål om å frigjøre detgreske Vest-Anatolia, Nord-Kypros og det armensk østlige Anatolia".

3.145 Logistiske, militære og diplomatiske problemer med hensyn til å deportere muslimer fra Europa

Logististiske problemer rundt deportasjon inkluderer hvor du skal etablere transitt soner og hvilke metoder for transport som skal tas til bruk. Breivik:
"Hvilke land vil muslimene bli deportert til og kan vi forvente de landene å samarbeide?"
"Det er lite trolig at noen destinasjonsmål (muslimske) gjerne vil samarbeide ved å akseptere millioner av muslimer. Kreative metoder må brukes for storskalaen av frivillig eller ufrivillig befolkningsoverføring. "
" Transport av cruiseskip kan være ett alternativ. Opprette sjømilitære konvoier eskortert av militæret."


"En løsning ville være å sikre målområder i hvert land. Sikre en port i hvert land og skape et midlertidig transittområde som vil bli voktet av en militær tilstedeværelse."

3.146 Evakuere kristne i Midtøsten i forhold til de nye Kristne nasjoner

PCCTS har til hensikt å tilby kristne i Midtøsten statsborgerskap i nye/gjenerobrete kristne nasjoner. Breivik nevner at til tross for protest og militære aksjoner fra muslimer, bør en koptisk Nord-øst Egyptisk nasjon, en kristen assyrisk nasjon og en Romanisk nasjon etableres. Han foreslår at kristne i Midtøsten søker forbigående tilflukt i Europa, Israel eller Armenia mens PCCTS begynner å frigjøre Libanon.

3.147 Hurtiglisteforslag - Fremtidig innenriks-og utenrikspolitikk

Breivik foreslår ulike oppgaver for nye konservative regjeringer i Europa:
 • hindre muslimer fra å anskaffe atomvåpen eller andre store masseødeleggelsesvåpen
 • Opprette en europeisk befolkningsmodell og grense.
 • Opprettelse av strenge konstitusjonelle europeiske monarkier/republikker (administrert demokrati).
 • Utvikling av alternative energikilder for å redusere avhengigheten av olje.
 • Styrke kirkens innflytelse i kulturelle spørsmål.
 • Introdusere politikk som styrker kjernefamilien.
 • Innføre dødsstraff (3-strike regelen).
 • Narkomane skal sendes til strenge "reformatoriske leirer". Harde stoffer er forbudt.
 • Re-utdanningsstrategi for marxister.
 • Kartlegge alle institusjoner og grupper som var under innflytelse av kulturelle marxistisk/multikulturalistisk politikk/ideer.
 • Kompromitterte grupper tar seks-måneders kurs som markerer uforfalsket historie og kulturkonservative emner
 • Vurdere nye sivilisatoriske mål - ikke hedonisme/forbruk, men for å forbedre oss vitenskapelig og teknologisk

3.148 Pave Urban II og pave Innocentius III innvilget avlat til alle fremtidige korsfarere (martyrer av Kirken)

Breivik peker på at paven har frifunnet fremtidige korsfarere fra deres anger, ettersom korstog er en hellig plikt. Et Avlat er handlingen av Kirkens tilgivelse for ens synder. De er gitt for spesifikke gode gjerninger og bønner.

"Paven dispenserer avlat fra et reservoar av nåde knyttet til martyrer av kirken, de menn og kvinner som i kraft av sin lidelse, bistår i forbønn for alle kristne. I det 12. århundre, utvidet pave Innocentius III korsfareravlaten til å inkludere enhver villig til å bistå med slike bestrebelser."

Siden korstog er en edel sak i henhold til kirkeretten, vil ehver martyr eller levende mester av Kirken gis avlat for sine synder. Breivik tviler på at den nåværende paven ville lansere et korstog for å redde en gang kristne land fra muslimene, men understreker at dette må gjøres likevel.

3.149 Bibelen og selvforsvar

Bibelen lærer at selvforsvar er en plikt, spesielt for kristne å beskytte andre kristne fra forfølgelse. Breivik siterer en rekke skriftsteder fra Bibelen som oppmuntrer til selvforsvar mot både smålige tyver og landsdekkende invasjoner. Jesus selv lærte sine disipler at det er en tid for fred, men også en tid for væpnet forsvar. Breivik oppfordrer folk til å gå med Guds salvelse og ta til våpen for å tjene og beskytte kristenheten:
"I sammenheng med kulturkonservative europeere 'nåværende krig mot de kulturelle marxist/multikulturalistiske elitene og den pågående islamsk invasjon gjennom islamsk demografisk krigføring mot Europa, er hver militær aksjon mot våre fiender ansett som selvforsvar. [...] Du kan enten velge å lære å stå fram i kraft av din Herre og Frelser og lære å bli en ekte kriger i Herren , eller du kan fortsette å stikke hodet i sanden og la undertrykker etter undertrykker fortsette å slå deg ned."

3.150 En Bok for Knights Templar: I Hyllest for en ny ridderorden (Liber ad milites Templi: De laude novae militae)

I året 1128, assisterte Saint Bernard av Clairvaux ved rådet i Troyes, der han skisserte konturene av reglene for Knights Templar, som snart ble et ideal for den Kristne adelen. Senere roste han dem i sitt brev til det opprinnelige Knights Templar: "De Laude Novae Militiae" Dette kapittelet inneholder det inspirerende brevet. De første delene av brevet tar opp Knights Templar direkte og er av stor betydning for elevene i de tidlige militære ordre. De resterende delene er om hellige steder i Palestina, og er like interessant, om mindre direkte relevant til stiftelsen av Templars
Breivik siterer ofte en linje fra denne teksten:". Han er virkelig en fryktløs ridder og sikker på hver side, for hans sjel er beskyttet av troens rustning slik som kroppen hans er beskyttet av en rustning av stål. Han er dermed dobbelt bevæpnet og trenger verken frykte demoner eller menn".

3.151 Det er ingen ateister i revehull - forberedelse av martyrdom

Breivik viser hvordan syke og døende ateister konverterte ut av fortvilelse, og hvordan tro kan styrke en til å gå med selvtillit. "Europeisk kristendom handler ikke bare om å ha et personlig forhold til Jesus eller Gud. [...] Kristendommen er identitet, moral, lover og kodekser som har produsert den største sivilisasjonen verden noensinne har vært vitne til. Folk bedre enn de moderne ateister har forsøkt å avskaffe kristendommen og feilet". Breivik viser de mange ateister og nihilister som har forsøkt å bryte ned kristendommen: abolitionist Thomas Paine, nihilist forfatteren Voltaire, nihilist filosofen Nietzsche, romerske keiseren Diocletian, Karl Marx, Sigmund Freud, etc. Tro, sier Breivik, kan brukes instrumentelt for å fjerne frykt og tvil, spesielt under KT oppdrag: "Hvis bønn vil fungere som en ekstra mental boost/beroligende er det den pragmatiske ting å gjøre". Det er ingen ateister i revehull.

3.152 Justiciar Knights, martyrdød vs Selvmord

Betraktninger om hva som er offer og hva som er selvmord. Breivik hevder at protestantismen indirekte godkjenner selvmord. Han hevder da at selvmord er utilgivelig ettersom det tar bort Guds gave av livet, men viser akseptable martyrium dødsfall for Ridder Justitiarius:
 1. Ridder Justitiarius som gjør seg til martyrer for saken og dør av sår påført av systemets politistyrker
 2. Ridder Justitiarius som gjør seg til martyrer for saken dør med vilje fra sår påført av sine egne handlinger.
 3. Ridder Justitiarius som gjør seg til martyr for saken og dør med vilje fra selvpåførte sår for å hindre å bli fengslet og avhørt.
 4. En Ridder Justitiarius som selvterminerer etter pågripelse for å unnslippe tortur og drap/henrettelse.
Breivik hevder at selv om nr.4 ikke er ideelt og synes som selvmord, er det ikke selvmord ut av egoisme, men en strategisk terminering for å fullføre Ridderens pakt med Gud om å bare tilbringe sitt liv i trelldom.

3.153 Intervju med en Ridder Justitiarius Kommandør av PCCTS, Knights Templar

Breiviks intervju der han svarer på spørsmål på vegne av organisasjonen og tillegger sine personlige tanker og meninger. Temaene han diskuterer inkluderer det politisk manglende kjennskap vesteuropeere har, de religiøse aspektene ved kampen, nazisme og nynazisme, KT holdning til jødene, KT planer for fremtiden pluss sin holdning til Odinister og andre allierte. Breivik beskriver deretter sin egen ungdom og kontakt med muslimer, hans valg for KT, hans CV og utdanning, hva som inspirerer ham, hobbyer og interesser, og gir en personlig melding til leseren.

3.154 Knights Templar Loggbok

Breiviks logg og dagbok før angrepene den 22. juli 2011. Inneholder personlige refleksjoner, info om å bli med i KT, hans finansieringsfase, hans faser i å skrive kompendiet og anskaffe utstyr, lister over innkjøp, passasjer om hvordan han opprettholdt sitt dekke, en steg-for-steg beskrivelse av tilvirkningen av gjødselsbomben og en logg over aktiviteter i løpet av de siste 82 dagene før hans misjon.

3.155 Vellykkede militante organisasjoner - Case studier

Breivik bemerker suksessen til MEND, Al-Qaida, og Conservative Revolutionary Movement.
 • MEND er Bevegelsen for frigjøring av Niger-deltaet. Denne kristne anti-Jihad-gruppen har blitt vellykket gjennom overlegen strukturell tilpasning, hvilket betyr deres solide ideologi og lederskap.
 • Al-Qaida arbeider for å føre Global Jihad. Det har vært vellykket, spesielt gjennom å gjøre moderate islamistiske organisasjoner mer tilnærmelig ved å utvide den radikale politiske aksen: "flere islamske politiske enheter som brukes til å virke radikale nå synes moderate"
 • Conservative Revolutionary Movement var en bevegelse etter 1.verdenskrig bestående av tyske nasjonalistiske intellektuelle. Deres medlemmer ("alle typer konservative, alt fra moderate til tradisjonelle fascister og til og med nazister") bidro vesentlig til økningen av patriotisme i Tyskland.

3.156 Mislykkede europeiske militante organisasjoner - Case studier

Case studier på mislykkede organisasjoner, hvorav de fleste mislyktes på grunnlag av deres feil og lite appellerende ideologi.
 • GRAPO er en spansk terrorist bevegelse som mislyktes på grunn av dens kommunistiske/maoistiske ideologi.
 • Democratic Army of Greece er en paramilitær styrke som mislyktes fordi de militært støttet kommunismen.
 • The Red Army Faction var en tysk radikal venstre gruppe som søkte å gjennomføre kommunismen og var pro-Islam.
 • The Order of flamske militante var en nasjonalsosialistisk gruppe som ikke klarte å appellere fordi NS ideologi falt i unåde etter 2.verdenskrig

3.157 PCCTS, Knights Templar's holdning til andre frigjøringsorganisasjoner

PCCTS støtter ikke marxistiske, regionalistiske eller jihadistiske frigjøringsorganisasjoner.
 • Fiendtlig holdning mot enhver og alle marxistiske organisasjoner som ETA (det eneste mulige unntaket er de sjeldne tilfeller av nasjonale bolsjevikiske organisasjoner).
 • Nøytral holdning mot enhver organisasjon hvor det primære eller sekundære målet er å styrte et marxistisk/multikulturalistisk styrt regime.
 • Ingen støtte til regionalistiske frigjøringsbevegelser som er i konflikt med prinsippene for pan-europeisk konsolidering.
 • Fientlig holdning mot enhver og alle islamistiske organisasjoner, inkludert muslimske nasjonalistiske organisasjoner.
 • Nøytral eller vennlig holdning til alle frigjøringsorganisasjoner som søker å styrte sitt nåværende marxistiske/multikulturalistiske regime. Dette omfatter alle kristne, hinduistiske og buddhistiske nasjonalistiske grupper.

3.158 Tilstanden til den Indiske/Hinduistiske motstanden - indiske nasjonalister

PCCTS støtter indisk nasjonalisme, så langt inn som den er effektiv i dag. Sanatana Dharma bevegelsene er nasjonalistiske bevegelser som søker å gjøre den indiske delstaten til en "hinduistisk nasjon", inkludert Sikh, buddhistiske og Jain minoriteter. Sanatana Dharma bevegelser og hinduistiske nasjonalister generelt lider under samme forfølgelse av de indiske kulturelle marxister som deres europeiske fettere. Den nåværende regjeringen appeases muslimer, kommunister og anti-hinduistiske kristne. Breivik bekymrer seg for at India vil dø hvis ikke de indiske nasjonalister konsoliderer riktig og slår den kulturelle marxistiske regjeringen ned, noe som er grunnen til at han trygler europeiske nasjonalister om å hjelpe de indiske nasjonalister.

3.159 Det mislykkede kuppet i Tyrkia (2007) - Case studie av Ergenekon nettverket

Breivik presenterer en kort historie av Ergenekon-nettverket, dets betydning og virkemåte. "Ergenekon nettverket" er navnet gitt til en hemmelig ultra-nasjonalistisk organisasjon i Tyrkia med bånd til medlemmer av landets militære og sikkerhetsstyrker. Nettverket ble avslært i 2008 og dets medlemmer er i dag tiltalt. Ergenekon ble opprinnelig grunnlagt med støtte fra CIA og Pentagon (anti-kommunistisk nettverk etablert i begynnelsen av den kalde krigen), men endret til ren tyrkisk nasjonalisme. Breivik: "Det sies at den øverste stillingen innehas over en seks måneders periode ved en aktiv offiser. Ved å velge aktive offiserer, opprettholder gruppen forbindelser med det militære etablissement." Det er sannsynlig å tro at nettet kollapset fordi det var for stort for hemmelig aktivitet og de involverte var for uforsiktige.

3.160 Fjerde generasjons krigføring

Breivik forklarer Fjerde generasjons krigføring og hvordan dens metoder er best brukt i forbindelse med PCCTS. "Fjerde generasjons krigføring (4GW) er kamp preget av en tåkeleggelse av linjene mellom krig og politikk, soldat og sivil, fred og konflikt, slagmark og sikkerhet". Det betyr langsiktig desentralisert kamp, ​​en krig der en av de store aktørene ikke er en stat, men snarere et militant ideologisk nettverk som bruker alle midler for å beseire sin motstander - politiske, økonomiske, sosiale og militære. Målene for 4GW er ofte overlevelse, erstatte regjeringen gjennom infiltrasjon, terror og forvirring. Den bruker noen eller alle nivåer av bekjempelse: fysiske, mentale og moralske. 4GW er ofte utført ikke-voldelig for å gjøre at staten synes så kriminell at den mister støtte.

3.161 Studien av Revolusjoner

En marxistisk forelesningsserie om revolusjoner, som fortsatt inneholder verdifull informasjon for den spirende revolusjonær. Den inneholder lister over lesestoff om forskjellige emner, for eksempel revolusjoner som tilbakevendende historie, voldelige eller pasifistiske revolusjoner, sosiale hegemonier, demografi av revolusjonære grupper, klassiske revolusjoner som den franske revolusjonen, og hva som skjer når revolusjoner mislykkes.

3.162 En kort introduksjon om landbruk og dagbrudd - å skape dekselet

Breiviks notater og innføring i oppdrett som en forberedelse til en operasjon med et gjødsel-basert ABC. Kapitlet viser ulike tips om hvordan du kan sette opp et selskap som cover, hvordan du kan bestille gjødsel og hvilke avlinger som er egnet, etc. Breivik kunne kjøpe kunstgjødsel fordi han leide en gård og lot til å vokse sukkerroer. Han forklarer det grunnleggende om hvordan sukkerroer dyrkes og behandles og diskuterer forskrifter om når man kan kjøpe gjødsel. Han legger en brikke på dagbrudd som kan være en annen dekning for å bestille eksplosive blandinger.

Ordliste.

Breivik lister opp 49 ord han bruker i hele kompendiet.