Rådman

Flera i släkten var rådmän. Fram till 1882 ingick rådmannen i den lokala ledningen, magistraten. Borgmästaren, som utsetts av kungen, ledde magistratens arbete.
Comments