Källor och arkiv 1

Dokumentationen om hanteing av källor och arkiv i Webtree är begränsad. 

The Source List and Repository List display the sources and repositories found in your Gedcom respectively. They do not currently have any filtering tools. If you click on a source, you will be brought to the source screen, with its details and a list of people for which this source is cited. If you click on a repository, you will see a the depository details and a list of sources in this repository.

En googleöversättning ger följande

Källistan och lagringsplatslista visa källor och arkiv som finns i din GEDCOM respektive. De för närvarande inte har några filtreringsverktyg. Om du klickar på en källa, kommer du att tas till källan skärmen, med sina detaljer och en lista över personer för vilka denna källan anges. Om du klickar på ett slutförvar, kommer du att se en depositarie detaljer och en lista över källor i detta förvar.

Det är möjligt att ange Källa för i stort sätt alla uppgifter. Det gör man genom att klicka på plustecknet före "Lägg till ny källcitat". Då visas ett formulär med följande f'ält

Källa. Detta fält låter dig ändra källposten som den fakta källcitat länkar till. Detta fält tar ett käll-ID. Sidan om fältet listas titeln av det nuvarande käll-IDt. Använd Sök ID-länken för att hitta käll-ID-nummret. För att ta bort hela citatet ska du inte skriva in något ID alls.

Citat detaljer. I källcitatfältet bör du skriva in sidnummret eller annan information som kan hjälpa för att hitta informationen i källan.

Text. I detta fältet ska du skriva in citattexten från källan. Exempel på datan kan vara avskrifter av texten i källan eller en beskrivning av vad som stod i citatet.
Comments