Källor

2012-06-23
Det finns en rad källor med kunskap om oss brattar. Den mest centrala är givetvis Christian Bratts Bratt från Brattfors. Men det finns också andra.

Alla källor är i viss mening indirekta. Något har hänt en Bratt. Händelsen har noterats av någon, t.ex. församlingens präst, fogden eller någon annan. Redan här finns den första felkällan. 

Men sannolikheten för fel är olika för skilda källor. Därför är det viktigt att notera var den som registrerar uppgiften har hittat uppgiften. Helst bör man ange såväl webbadressen till den direkta källan och dessutom varifrån denna källa hämtat sin uppgift.

Undantaget är Christians utmärkta bok. Det skulle vara alltför krävande att ange den som källa för alla uppgifter som hämtats därifrån.

Nedan tänker jag nämna några andra källor med uppgift om webbadress och oftast en kommentar från mig. Jag är tacksam för tips på fler källor.

Bratt från Brattfors
Denna bok av Christian Bratt, släktföreningens ordförande sedan 21 år, är den självklara huvudkällan till släktträdet i Brattnet.

Anbytarforum » Släkter » Övriga släkter - B » Bratt


Uppgifter i Geni om avlidna är tillgängliga på Internet. Geni är också ett sk gratissystem, som kostar pengar när det används i större skala. Genn har en stor mängd uppgifter om brattar. De måste värderas noga för alla verkar inte helt rimliga.

Detta är ett Internetbaserat släktforskningssystem som utvecklats och sköts av en fd kollega. Detta system bidrog starkt till mitt intresse för släktforskning. Men det är begränsat och ger inte mycket utrymme för systematiska noteringar av realia.

Denna sida har jag just hittat. Den innehåller 13 brattar. Kan inte bedöma kvaliteten. Sidan görs av Kristian Dreij.

På KBs webb finns det i vart fall två sätt att söka efter brattar. På huvudsidan ger en sökning ett drygt dussin träffar till olika samlingar. Men kan kan också söka i dess magasin och får då 3765 träffar. KBs söktjänst är dålig. Det är bättra att söka med Google.

Bakom denna webb står Åke Norgren i Hällefors som samlar uppgifter med programmet Min släkt och publicerar resultatet på Internet. Flera brattar finna bland de 42.000 namnen på personer främst från Bergslagen och en del från Värmland. 

Per Nermo gör en enormt omfattande släktträd på Internet. För flera år sedan pratade jag med honom, och det visar sig att han anser sig vara släkt med oss. Vet inte hur. Här är hans Nordic Genealogy Site.


Detta är en utmärkt webb med bl.a. Vem är det för flera år. Och det går att fritextsöka rakt igenom alla verk. Det finns många brattar i Runeberg.org.


Släktdata. Mycket intressant. Ingen avgift.
Comments