Släkten Bratt

2012-07-06
Denna webb handlar om släktträdet BrattNet. Det är fn under omläggning från PhpGedView till WebTrees. Båda dessa bygger på GEDCOM, som är en standard för släktprogram som mormonerna utvecklat.

Det nya släktträdet finns här.

Det finns en engelsk användarhandledning för WebTrees, som visar systemets möjligheter.

Värmlandsresan 2012

Släktföreningen har nyligen rest runt i Värmland och besökt gamla släktgårdar. Resan resulterade i ett reportage i Filipstads tidning.