HOME‎ > ‎

In de dojo

                                                                                                                                                                           
 
 
 
Volgende punten zijn afspraken van algemene aard : ze zorgen ervoor dat de les aangenaam verloopt en het risico
op kwetsuren verkleint.
 
    .Verstrek de trainer informatie over je gezondheidstoestand vooraleer de sport te beoefenen.
    .Neem een licht verteerbare maaltijd ten laatste twee uur voor de training.
    .Draag geen juwelen oorbellen , ring , uurwerk , armband , ketting ...) of piercing tijdens de training.
    .Houd de nagels van vingers en tenen kort.                                                            
    .Draag zuivere , verzorgde trainingskledij ( do bok  , gi ).
    .Bevestig geen metalen voorwerpen op de trainingskledij.
    .Eet geen kauwgom of ander snoep en drink niet tijdens de les.
    .Verbreek tijdens de les je eigen concentratie en die van anderen niet door praten , lachen of spelen .
    .Volg de aanwijzingen van de lesgever .Verander niet van oefening zonder toestemming.
    .Verwittig onmiddelijk de trainer als je je onwel voelt.
    .Verwittig bij een val steeds de lesgever en stop het trainen voor de rest van de les , ook ook wanneer je niet
      gekwetst denkt te zijn.
    .Als je te laat in de les komt , verwittig dan de lesgever voor je begint.
    .Verlaat de les niet zonder toestemming van de trainer.Kom ook zeggen dat je terug binnen bent.
    .Doe niet aan vrij gevecht zonder toelating , zelfs niet na de les.
    .Voer geen technieken met wapens uit zonder toestemming.
    .Beoefen zelfverdedigingstechnieken alleen tijdens de les , behalve in geval van zelfverdediging.
    .Zet bij het verlaten van de zaal alles terug op orde.
        
 
                                                                   
Comments