HOME‎ > ‎

INFO

Hier kunt u alle info vinden over de club .
 
Vanaf welke leeftijd kan ik lid worden
Vanaf 10 jaar , en mits voorlegging van een doktersattest dat er aan sport mag gedaan worden.
Ben ik verzekerd .
De verzekering gaat in na betaling van het lidgeld
Proefles
Elke persoon die zich aanmeldt , heeft recht op twee proeflessen.
Ook tijdens die proeflessen bent u verzekerd.
Inschrijving .
Op het inschrijvingsformulier voor de jeugd  is de handtekening van de ouders vereist.
Wanneer hebben de trainingen plaats.
Dinsdag van 20h00 - 22h00
Donderdag van 20h00 - 22h00
De jongeren mogen vroeger stoppen met de training mits kennisname van de ouders .
Waar hebben de trainingen plaats .
Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos
Bredabaan 31
Brasschaat 2930
 
Voor meer info kunt u terecht bij.                                                                      
Voorzitter                                                                Penningmeester                                                    Secretaris
Steve Cas                                                                  Paul Jenet                                                               Hugo Van Koll
0485/915123                                                            0486/727527                                                          0497/120046      
steve.cas@neocas.be                                             paul.jenet@telenet.be                                          hugo.van.koll@skynet.be
 
                                        Bestuurslid                                                                Bestuurslid    
                                             Peter Huyghe                                                            Johan Van Camp
                                        peter.huyghe@brasschaatsimmo.be         0477/804499
                                                                                                                     johan.vancamp@rayjo.be
 
 
 
 
 
Comments