Länkar
SVEBRA
Svenska Brandskyddsföretag.

Räddningsverket
Räddningsverket är en statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle.

Svenska Brandförsvarsföreningen
Svenska Brandskyddsföreningen är en opartisk och offensiv påverkare för ökad brandsäkerhet.