Geskiedenis

Die stigtingsvergadering van Fichardtpark kommando is gehou op 16 April 1986, te Fichardtpark Sekondêre skool. Die eerste dagbestuur van die kommando is ook op die vergadering verkies.

    Kommandant - Mnr. Jan Kleinhans
    Onderkommandant - Griet Lombard
    Sekretaresse - Marina Vorster

Op 18 November 1989 het ‘n versoek op die gebiedsdagbestuur gedien dat Fichardtpark kommando se naam moet verander na Brandkop kommando. Die versoek is goedgekeur.
In hierdie jaar het Brandkop ook sy eerste Hoofleierswag gelewer.

Wynand Viljoen word kommandoleier in 1990.

In 1991 het die kommando gegroei na 58 Verkenners en 9 Offisiere. Die jaar lewer ook 3 hoofleierswagte en ‘n Presidentverkenner

In 1992 groei die kommando tot 64 Verkenners en 10 Offisiere. 6 Hoofleierswagte en 3 Presidentverkenners voltooi ook hul toetsing.

In 1993 lewer die kommando 8 Hoofleierswagte en 1 Presidentverkenner

In 1994 lewer die kommando 8 Hoofleierswagte en 2 Presidentverkenners

In 1995 lewer die kommando 5 Hoofleierswagte en 1 Presidentverkenner

In die jare wat volg het die kommando stadig agteruitgegaan, ongelukkig as gevolg van ‘n gebrek aan inligting weet ons nie baie wat gebeur het in hierdie tyd nie. En het baie van die geskiedenis van die kommando verlore gegaan.


2006

Mariette Erwee word kommandoleier, Jaco Erwee sekretaris.  Die kommando het tans bestaan uit nog 2 Offisiere en 6 Verkenners.
7 Verkenners, 4 Offisiere en 1 Jeugvriend woon die Feeskamp kamp wat gehou word by die Voortrekkermonument in Pretoria.

2007

Een van die hoogtepunte in 2007 was die Voetslaner kenteken wat aangebied was te Meiringkloof. Die kommando het stadigaan weer begin groei. Aan die einde van 2007 was die kommando 14 Verkenners en 6 Offisiere sterk.

2008

Twee van ons offisiere Theuns van der Linde en Riana Augustyn het die knoop deurgehaak op 27 Junie. Micheal du Plessis verwerf die Presidentverkenner toekenning

2009

Die kommando het  ‘n goeie hupstoot gekry met die aankoms van die Graad 8 span, die Hoep-hoeps met 9 Verkenners in die span.
Prieur du Plessis verwerf die Presidentverkenner toekenning.

2010

Die jaar breek aan en met die sluitings van die registrasies was die kommando 10 Offisiere, 4 Heemraadslede, 2 Jeugvriende en 18 Verkenners.  Die kommando groei steeds sterk en die finansies lyk heelwat beter. 
Die dagbestuur van die kommando is as volg:  
    KL Mariette Erwee
    AKL.Admin Jaco Erwee
    AKL Finansies Willie Engelbrecht
    AKL Bemarking en Skoolskakel - Annamarie van Eck.

2011

Abri Snyman verwerf Hoofleierswag in 2011. Die kommando bestaan uit 25 Verkenners, 10 Offisiere, 3 Heemraadslede en 2 Jeugvriende. Aan die eiende van 2011 word Willie Engebrecnt verkies tot Kommandoleier. Finansies en Administrasie word bymekaar gevoeg as een portefeule wat gevul word deur Jaco Erwee. Mariette Erwee word verkies tot AKL Bemarking en Annamarie van Eck tot AKL Skoolskakel.

Die kommando het ‘n bedrag van R10 000 gespaar vir die jaar wat in hul langtermyn projek van ‘n kommandosentrum aangewend gaan word.

2012

Die Administrasie en Finansies word geskei in twee portefeuljes.  Jaco Erwee bly AKL Administrasie en Anneke Snyman word verkies tot AKL Finansies. Die kommando groei na 28 Verkenners, 13 Offisiere, 3 Heemraadslede en 10 Jeugvriende.

 

2013

Martin Visagie en Michelle van Heerden ontvang die Presidentsverkenner toekenning. Ons getalle verander nie veel in die jaar nie.

Nuwe dagbestuur word verkies

Kommandoleier: Willie Engelbrecht

AKL Admin.:  Jaco Erwee

AKL Finansies:  Ronel Havinga

AKL Bemarking:  James Havinga

AKL Skool skakel: Susan van Staden

Zibeth Hansen word verkies tot Veldkornet.

KL Willie Engelbrecht word verkies tot AHL Bemarking

AKL Jaco Erwee word verkies tot Oordleier

AKL James Havinga word verkies tot AOL Verkenners

3 Offisiere en 2 Verkenners woon die kongres in Pretoria by.

 

2014

Nelmari Snyman verwerf die Presidentsverkenner toekenning en Franci van Niekerk die Hoofleierswag toekenning. Ons kommando groei weer na 30 Verkenners, 17 Offisiere, 4 Heemraadslede en 10 Jeugvriende.  Die kommando verhuis van die klaskamer na die saal. 

Indien enige persoon enige geskiedenis van die kommando het, kontak die webmeester asseblief.