Qredits MKB krediet
Als u als startende of bestaande ondernemer een bedrijf wilt overnemen en u heeft een kredietbehoefte tot € 150.000? Dan is het MKB-krediet iets voor u!
Een MKB-krediet van Qredits kan een uitkomst bieden om uw eigen bedrijf te starten, om extra investering te kunnen doen of om een bedrijf over te nemen. Een van de eerste kredieten werd overhandigd door staatssecretaris Heemskerk: 

Pamela krijgt microkrediet


Voorwaarden van het MKB-krediet: 
logo-Qredits
  • 18 jaar of ouder.
  • startende- of bestaande ondernemer of u gaat een bedrijf overnemen.
  • geen bancair krediet of een bancair krediet van minder dan € 150.000.
  • maximale, openstaande kredietbehoefte is niet groter dan € 150.000.
  • niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren.
  • natuurlijk een ondernemer in hart en nieren!
Kamer van Koophandel
De onderneming moet worden ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in Nederland als eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, commanditaire vennootschap of besloten vennootschap. Andere ondernemingsvormen zijn uitgesloten. Bij aanvragen voor bv's is het uitgangspunt dat Qredits vraagt om hoofdelijke aansprakelijkheid door middel van een (gedeeltelijke) borgstelling van de directeur en de eventuele aandeelhouder(s). Bij een eenmanszaak of VOF is de ondernemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Ook moet uw onderneming vooral actief zijn op de Nederlandse markt.

Bbz
U bent al enige tijd ondernemer en u wilt uitbreiden, een andere zaak overnemer, of (gezien uw leeftijd) de zaak van de hand doen.
U bent (tijdelijk) in financiële problemen gekomen, dan kunt u (onder voorwaarden) gebruik maken van de wet Bbz.
Als u al langere tijd een eigen bedrijf heeft en u heeft tijdelijk financiële problemen, kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. 
Als u in aanmerking wilt komen voor financiële steun op grond van het Bbz moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van het bedrijf.
  • U moet minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gelijk aan gemiddeld 23,5 uur per week.
  • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank 
BrainZ werkt nauw samen met instanties die over de Bbz gaan. Ook voor  de Bbz moet u een goed onderbouwd ondernemersplan hebben.