newsletter 9 - Velká iluze


V loňském roce jsme prováděli průzkum toho, co si starší lidé v České republice myslí o svém stárnutí. Ukázalo se, že si nedělají žádné iluze ohledně své paměti, pohotovosti či bystrosti. Iluze ale panují v jediné otázce. U řidičských schopností. Skoro všichni si o sobě myslí, že jsou výborní řidiči. Možná někteří skutečně jsou - ale čistě statisticky to prostě u velké části neplatí. Představa, že jsem skvělý řidič, protože mám řidičský průkaz padesát let, může mít smrtící důsledky.


 Co znamená řídit bezpečně

 

Je třeba posilovat kognitivní schopnosti, pokud chceme bezpečně řídit i ve vyšším věku. Nedávno ukázal státem financovaný průzkum v Marylandu (USA), že pokud řidič neuspěje u kognitivních testů, má o 25% větší pravděpodobnost, že nabourá.To je čistě statistika.

Je stále zřejmější, že schopnosti jako vidění, reakční doba, pozornost, úsudek či schopnost dělat současně více věcí najednou jsou klíčové pro naše bezpečí za volantem. S věkem se mění i náš mozek a jednou z přirozených změn je právě klesající schopnost věnovat se současně více věcem. Starší řidiči by se měli úzkostlivě věnovat dění na silnici a rozhodně by se měli vyvarovat například používání mobilního telefonu za jízdy. Dokonce i pouhé puštěné rádio může znamenat u staršího člověka riziko, jelikož vyžaduje část jeho pozornosti.

Dobrou zprávou je, že kognitivní schopnosti potřebné k řízení auta se dají nejen udržet, ale dokonce zlepšit, i když už jsou na ústupu. Mozek je ve vyšším věku ukolébán rutinou, která ale nijak neprospívá růstu nových mozkových buněk. Pokud ale mozek donutíme přizpůsobovat se novým situacím a vjemům, naše kognitivní schopnosti se mohou obnovit.

Připomeňme si kognitivní schopnosti nutné pro bezpečné řízení:

  • Po motorické stránce vyžaduje řízení koordinaci.
  • Analýza dění na silnici vyžaduje správné vnímání tvarů, vizuálně-prostorovou orientaci, vizuální a selektivní pozornost.
  • Sledování a řešení dopravních situací vyžaduje výkonné funkce.

Je proto třeba, aby se váš různorodý kognitivní trénink stal rutinou. Pak budete bezpečně řídit.

 

Takže to jediné, co vám kromě opatrnosti za volantem můžeme doporučit, je kognitivní trénink HAPPYneuron. Navíc je to jediný trénink tohoto druhu, který je dnes u nás snadno dostupný.

 

Martin Chlupáč a Bernard Croisile