Ca dao vui
 

 

   

 • Cá không ăn muôi' cá uon
 • Chông` cãi lai. vo. ra đuong` bom xe

   

 • Cá không ăn muôi' cá khôn
 •  Con cãi cha me khôn hôn` đi luôn (ko vê` nhà)

 

 •  Kính vo. đăc' tho.
 •   So. vo. sông'  lâu
 •   Nê? vo. bot' uu sâu`
 •   Đê? vo. leo lên đâu` là truong` sinh bat lão

 

 •  Trâu oi ta bao? trâu này
 •  Trâu ra ngoài ruông. ,trâu cày mình trâu
 •  Trâu cày bôn? phân. con trâu
 •  Còn ta bân. nhâu. còn lâu moi' cày

 

 •  Môt.con ngua đau ca? tàu chay. trôn'

 

 •  Chuon chuon bay thâp' thi` tiêu
 • Bay cao thì thoát bay vua` thì thôithoát bay vuathì thôi!

 

 • Loi` nói chang? mât' tiên` mua
  Lua. loi` mà nói cho lòi vàng ra      

 

 • Má oi đung` ga? con xa
  Ga? qua bên My~ , Ca na da đuoc. rôi `

 

 • Má oi hãy ga? con xa
  Chiêu` chiêu` con gui? dola cho má xài

 

 • Hoc. mà ko choi đanh' roi tuôi? tre?
 • Choi mà ko đe? bán re? tinh trùng

 

 • Bóp vú 5 xu
 • Ro` mu 5 cat'
 • Choi lat' nhat 1.200
 • Choi lai rai 1.600
 • Choi chay? máu 2.000
 • Choi la làng đéo tra?

 

 • Công cha nhu núi quá cao
  Leo lên không khéo té nhào thì toi

 

 • Ngày xua:
  "Ai oi đung` bo ruông. hoang
  Bao nhiêu tac' đãt, tac' vàng bây' nhiêu"

  Ngày nay:
  "Ngu sao mà bo ruông. hoang
  Có bao nhiêu đat', cât' nhà bây' nhiêu"

 • Ai vô Bình Đinh. mà coi
  Con gái Bình Đinh. câm` roi ruoc. chông`

 

 • Hoc. nhiêu` không hiêu? bao nhiêu,
  Vua` hoc. vua` iu moi' hiêu? nhiêu`;
  Đên' lúc lo iu hon lo hoc,
  Nhà truong` đuôi? hoc thê' là tiu.

 • Má oi đung` ga? con xa,
  Chim kêu vuon. hú biêt' nhà má đâu?
  Má oi đung` ga? con gân`,
  Con qua vét gao. nhiêu` lân` má la...

 

 

 

 

 • Hoc., hoc. nua~, hoc. mãi, đúp... hoc. tiêp'!!!

 

 • ba.n o'i thu'ong la^y' minh` cung`
 • tuy rang kha'c cho^~ nhu'ng chung mo^t de^`