Regels

Veiligheid
English

Onze nummer 1 prioriteit om er een veilige en leuke wedstrijd van te maken!
  • Behandel een wapen altijd alsof het geladen is.
  • Zorg dat de loop altijd in een veilige richting wijst.
  • Luister goed naar de instructies van de baan commandant of assistent baancommandant.
  • Het wapen mag alleen in de "Safety area" of op het schietpunt gehanteerd worden.
  • Munitie mag NIET in de "Safety area" gehanteerd worden.
  • Het wapen mag alleen op instructie van de baan commandant op het schietpunt geladen worden ("Schutter mag wapen laden" of "Load and make ready").
  • Veiligheidsbril is ten alle tijde op de gehele baan verplicht.
  • Gehoor bescherming is verplicht.
Als er vragen zijn dan kunnen deze aan een van de medewerkers gesteld worden.
Het gebruik van een holster voor het wapen wordt aangeraden maar is niet verplicht.

Deelnemers

Iedereen, met een pistool of revolver, kan en mag deelnemen.
Voor het soort wapen dat gebruikt mag worden moeten wij ons natuurlijk wel aan de wettelijke regels houden.
De kosten voor de deelname bedragen €2,50 per schietronde.

Klasse indeling:

Om het voor iedereen eerlijk te houden zijn de verschillende soorten wapen ingedeeld in klasse, De klasse worden onderverdeel in klein en groot kaliber.
Klein kaliber is .22, de rest is groot kaliber.
 Klein kaliber Groot kaliber

Standaard pistool (KSP)
Open pistool (KOP)
Standaard revolver (KSR)
Open revolver (KOR)

Standaard pistool (GSP)
Open pistool (GOP)
Standaard revolver (GSR)
Open revolver (GOR)

Voor de klein kaliber wapens zijn er aangepaste doelen die ook met standaard munitie om te schieten zijn.

Score:

De score is de tijd die nodig is om alle 10 de doelen om ver te schieten. (ze hoeven niet van de tafel af geschoten te worden)
Deze tijd wordt bepaald door een timer die start met een piep en stopt bij het laatste schot.
Er is echter wel een maximum tijd van 2 minuten verbonden aan een schietserie. Staan dan nog doelen rechtop dan zullen deze genoteerd worden.
De start positie is in vaardighouding, of te wel wapen onder een hoek van 45 graden naar beneden.

Contact
Heb je nog vragen stuur dan een email aan funshoot.limburgia@gmail.com

Comments