Frans Bovenlander, psycholoog

 

Links van belang

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

BIG-register

Info Maastricht

Collega's in het land

Verdere hulpverlening 

 

Mijn blogs:

Burnout? Help jezelf uit het dal!

Burnout? Dont despair!

 

Bevriende sites

Het kantoor naast het mijne

De huisbaas

Allemaal goede jongens

 

 

 

Zie ook mijn nieuwe website:  http://www.burnoutpsycholoog.nl/

Gaat het even niet zo?

Wie heeft er nooit eens een dag dat het allemaal niet zo wil vlotten. Of erger nog, wie heeft er soms dagen of weken achtereen dat het niet zo wil vlotten. Is dat met u het geval, dan is het misschien eens tijd geworden om met een psychoolog te praten. Velen zijn u al voor gegaan en u zult merken dat een, of misschien een serie van gesprekken u heel anders laat kijken naar de manier waarop u met uw problemen omgaat

Kwaliteit

Na het afstuderen als psycholoog sloot ik mij aan bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). In die hoedanigheid werk ik onder de beroepscode van het NIP,  maatgevend in het psychologisch werk. Later kwalificeerde ik mij tevens voor de zg. BIG-registratie.  (BIG= Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)  U kunt er aldus van overtuigd zijn als klant dat integriteit en kwaliteit bij mij hoog in het vaandel geschreven staan.

Specialiteit

In mijn praktijk houd ik me vooral bezig met kortdurende ondersteuning. In relatief korte tijd, hoogstens 4 of 5 maanden, tracht ik mijn klanten zoveel inzichten mee te geven dat ze weer goed verder kunnen.  In het gesprek  maak ik vooral gebruik van zg. directieve, cognitieve of counselingstechnieken.  U kunt bij mij met name terecht met de volgende vragen:

Burnout en andere arbeidsproblematiek:  Ik heb al veel klanten met het bekende "burnout-syndroom" geholpen. Inzake deze problematiek kunt u bij mij ook aankloppen voor diagnose en/of second opinion.   

Rouwverwerking: U heeft een gevoelig verlies geleden en merkt na verloop van tijd dat uw leven niet meer de kleur had die het eens wel bezat.

Problemen met uw levensgang: Denk aan moeite met ouder worden of de welbekende midlife-crisis.

Indien u vragen over een van deze onderwerpen  wil voorleggen, bent u altijd welkom voor een kennismakingsgesprek.

Kosten

Psychologische ondersteuning is onderdeel van het basispakket van de ziektekostenverzekering. De eerste acht sessies worden ten allen tijde vergoed, met de bemerking dat er in ieder geval voor iedere verzekerde bij de eerste acht sessies wel steeds een eigen bijdrage van E10,- per sessie wordt gerekend. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. Raadpleeg in ieder geval even uw polis.

Wachttijden

Ik streef ernaar mijn klanten na de aanmelding zo spoedig mogelijk te zien. Van de ene dag op de andere lukt niet altijd maar ik probeer altijd de klanten in ieder geval binnen uiterlijk 5 werkdagen voor het eerst gesproken te hebben.

Meertaligheid

Aangezien ik in de loop van mijn leven vlekkeloos Engels heb leren spreken, zijn klanten die er de voorkeur aan geven in het Engels te woord gestaan te worden,  eveneens welkom.

Afspreken

Eventueel via email: fhmb53@hotmail.com. Bij voorkeur telefonisch tussen 17:00 en 18:00 (06-41189411).

Lokatie

U vindt mijn praktijkruimte in de Maastrichtse wijk Heer, Steegstraat 39a, aan de oostkant van de Maas. Als u eenmaal voor het huis staat, gaat u naar de linkerkant, even de trap af en u vindt mij daar in het souterrain.