ΑΡΧΙΚΗΣχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφη
• Ανάρτηση όλων των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα «ψηφιακό σχολείο» στη διεύθυνση:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/.