VINTAGE STYLE

คำว่า VINTAGE

หลายคนคงสงสัย ว่า Vintage คืออะไร?

Vintage ความหมาย คือการหมักบ่มไวน์

หรือ antique ที่แปลว่าเก่านั่นเอง


Vintage ในความเข้าใจของโลกแฟชั่นก็คือการที่นำสิ่งของ

แฟชั่น เครื่องใช้ ที่ในยุคหนึ่งๆ เคยเป็นที่นิยม

แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในยุคปัจจุบัน


เปรียบกับการหมักบ่มไวน์

ที่ยิ่งเก่าเท่าไหร่ก็ยิ่งรสดี

แฟชั่น Vintage ก็สามารถกลับมาฮิตฮอต

อีกได้แม้จะผ่านระยะเวลามายาวนาน

ก็กลายเป็นของใหม่ได้เสมอ

ดังนั้น แฟชั่น ที่เรียกว่า Vintage จึงดูกว้างมากกล่าวได้ว่า อะไรก็ตามนิยม

ในยุค 20s-90s

และได้นำกลับมาใช้ใหม่นั้น

ก็ถือได้ว่าเป็น Vintage


แฟชั่น สไตล์ Vintage นอกจากจะดูงดงามแล้ว

แต่ยังได้กลิ่นอายของความละเมียดละไม

ดูมีความทรงจำและเรื่องราวของกาลเวลาติดมาด้วย

 Comments