Sarrera / IntroducciónHerritarren eta udalen artean zubiak eraikitzeko asmoz, azken agintaldian elkarlanean jardun dute Elhuyar Aholkularitzak, Pasaiako Udalak eta Lezoko Udalak. Herriaren etorkizunaren inguruan hausnartzeko, iritzia emateko eta erabakiak hartzeko eskatu zaie herritarrei askotariko gaien inguruan, hirigintza kontuetatik hasi eta euskararen normalizazioari lotutako auzietaraino. Pasaiako eta Lezoko herritarrak boteredun bilakatu ditu horrek: erakundeena ez ezik, herriaren etorkizuna erabakitzeko boterea herritarrena ere izan da. Orain, egindako lanaren berri emateko ordua dela iritzita, "Herritar boteredunak: Parte-hartzea eta boteretzea bultzatzeko gakoak" jardunaldi hau antolatu dugu.

Esperientzia hauetan Elhuyar Aholkularitzak guztien partaidetza sustatzen duten espazio demokratiko malguak sortzea izan du helburu, herritarren parte-hartzea sustatzeko gidatzen dituen prozesu guztietan bezala. Horretarako, hainbat oinarri hartu behar izan ditu aintzat:

 • Baldintzak: parte hartzeko baldintza egokiak ez dira berez agertzen, sortu egin behar dira. Bidea lan-prozesua bera izaten da, eta, gakoa, berriz, metodologia.
 • Komunikazioa: herritarrei informazioa eman behar diegu, proposatzen dizkiegun gaien inguruan hausnartzeko eta iritzia osatzeko aukera izan dezaten.
 • Malgutasuna: prozesuak iraun bitartean, parte-hartzaileek beharrezkotzat jotzen dituzten aldaketak aztertu egingo ditugu eta, horrela behar bada, prozesua egokitu egingo da.
 • Hezkuntza-prozesua: emaitzaz haratago, pertsonek eta prozesuak berak hartuko dute protagonismoa. Izan ere, helburua elkarrengandik ikastea eta elkar elikatzea baita.
 • Subjektibitatea: errealitate bakoitza pertsonek osatzen dugu eta, horrenbestez, egoera aldatzeko pertsonen jarreretan eragin behar da, bakoitzaren subjektibitatean. Era berean, parte hartzeko prozesuaren ardatza pertsonak dira eta, neurri horretan, parte-hartzaileen arteko harremanek prozesua bera baldintza dezakete. Konfiantza eta giro ona sortzeko denbora hartu behar da.
 • Hizkuntza: euskararen normalizazioa sustatzean oinarritu da historikoki Elhuyar Aholkularitzaren jarduna. Beraz, gure prozesuetan ere euskararen erabilera sustatzen dugu.
 • Aukera berdintasuna: prozesuan bermatu egin behar da emakumeen parte-hartzea. Gainera, beharrezkoa da emakumeen ikuspegia, praktikak, espektatibak... ezagutzea.
 • Oreka: hainbat aldagaitan lortu behar da oreka: auzoak-herrigunea, adin-tarteak...Dena dela, Lezoko eta Pasaiako esperientzien berri emateko plaza ez ezik, bizipenak partekatzeko eta elkarrengandik ikasteko gune bilakatu nahi du jardunaldi honek. Izan ere, azken helburua litzateke parte-hartzea eta boteretzea bultzatzeko gakoak identifikatzea, etorkizunean herritarrak are boteredunago, zinez boteredun izan daitezen.
Durante la última legislatura, tanto los ayuntamientos de Pasaia y Lezo como Elhuyar Aholkularitza han trabajado conjuntamente para construir puentes entre la ciudadanía y los gobiernos locales. La población de dichos municipios ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre el futuro que desean para sus pueblos; ha opinado y decidido sobre diversos asuntos, desde temas de urbanismo hasta cuestiones de normalización lingüística. Es decir, la ciudadanía de Lezo y Pasaia se ha empoderado: las instituciones han compartido el poder de decidir su futuro con la ciudadanía. Ahora creemos que ha llegado el momento de dar a conocer el trabajo realizado durante esta legislatura, por lo que hemos organizado las jornadas "Ciudadanía empoderada: claves para el empoderamiento y la participación de la ciudadanía"En estas experiencias, como en todos los procesos de participación ciudadana que ha dirigido, el objetivo de Elhuyar Aholkularitza ha sido crear espacios democráticos flexibles que promuevan la participación de todas las personas implicadas. Para ello, se ha basado en ciertos principios:

 • Condiciones: las condiciones que favorecen la participación de todas las personas implicadas no surgen por sí solas, es necesario crearlas. Esto se consigue mediante el proceso de trabajo en sí, a través de la metodología.
 • Comunicación: es necesario informar y formar a quienes participen opinen sobre los temas que les proponemos, para que así sean capaces de reflexionar y crearse su propia opinión.
 • Flexibilidad: durante el proceso quienes participen propondrán los cambios que consideren necesarios; si fuese pertinente, es conveniente adaptar el proceso a sus peticiones.
 • Proceso de formación: el protagonismo recaerá en las personas y en el proceso en sí, más allá de los resultados del mismo. El objetivo es aprender de las experiencias de cada persona.
 • Subjetividad: el eje de todo proceso son las personas y, por tanto, para transformar la realidad es necesario influir en sus actitudes. Además, la relación de quienes participen puede condicionar el curso del proceso y, por consiguiente, también el resultado. Por ello, es necesario dedicar cierto tiempo a crear confianza y buen ambiente entre las personas participantes.
 • Idioma: la actividad de Elhuyar Aholkularitza se ha basado históricamente en impulsar la normalización del euskera, por lo que también promovemos el uso del euskera en los procesos que dirigimos.
 • Igualdad de oportunidades: además de garantizar la presencia de las mujeres en el proceso, es necesario conocer sus perspectivas, sus prácticas, necesidades, expectativas, opiniones…
 • Equilibrio: es necesario equilibrar diferentes variables. Por ejemplo, tiene que estar representada gente de todas las edades, tanto de zonas rurales como urbanas, hombres y mujeres…

Pero no pretendemos que estas jornadas sean un mero espacio para difundir las experiencias de Lezo y Pasaia, queremos convertirlas en un foro donde compartir vivencias y aprender de todas las personas. El objetivo último es identificar las claves para el empoderamiento y la participación ciudadana, para que de ese modo la ciudadanía esté aún más empoderada, para que realmente sea poderosa.