Дистанційне навчання

Зворотній звязок

 

«Ботаніка з основами фізіології рослин»


Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

 

Спеціальність 201 «Агрономія»


Укладач: Гордіенко О.В.