ไผ่‎ > ‎

046 ไผ่เพ็ก

046 ไผ่เพ็ก

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 046


ชื่อพื้นเมือง   
 เพ็ก, เพ็ด (ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์    Vietnamosasa pusilla (Chevalier & A.Camus) Nguyen
ชื่อวงศ์     GRAMINEAE
ลักษณะวิสัย     ไผ่
ลักษณะเด่นของพืช     ลำตันมีขนาดเล็ก
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


046 ไผ่เพ็ก