ปาล์ม‎ > ‎

081 หมากเหลือง

081 หมากเหลือง

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 081


ชื่อพื้นเมือง     หมากเหลือง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นเป็นปล้อง ใขขนาดใหญ่คล้ายขนนก
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


081 หมากเหลือง