ปาล์ม‎ > ‎

079 หมากนวล

079 หมากนวล

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 079


ชื่อพื้นเมือง     มานิลาปาล์ม,หมากนวล,หมากฝรั่ง หมากอินเดีย (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     ผลเล็กคล้ายผลหมาก กาบใบสีเขียวอ่อน
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


079 หมากนวล