ปาล์ม‎ > ‎

078 หมากเขียว

078 หมากเขียว

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 078


ชื่อพื้นเมือง   
 หมากพร้าว ( เชียงใหม่) 
ปาล์มหมาก, หมากเขียว หมากฝรั่ง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Ptychosperma macarthurii H.Wendl.
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบกระกอบแบบขนนกปลายคู่ ปลายใบตัด ผลเล็กเหมือนผล
 หมากผลอ่อนสีเขียวผลแก่สีแดง
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


078 หมากเขียว