ปาล์ม‎ > ‎

073 สิบสองปันนา

073 สิบสองปันนา

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 073


ชื่อพื้นเมือง     ปาล์มสิบสองปันนา (กรุงเทพฯ) เป้งดอย (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Phoenix loureiroi Kunth
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประกอบขนนกปลายใบแหลมีหนาม
บริเวณที่พบ     อาคาร 5
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


073 สิบสองปันนา