ปาล์ม‎ > ‎

043 ปาล์มหางจิ้งจอก

043 ปาล์มหางจิ้งจอก

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 043


ชื่อพื้นเมือง     ปาล์มหางจิ้งจอก (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Wodyetia bifurcata A.K. Irvine
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     มีใบขนาดใหญ่คล้ายหางสุนัขจิ้จอก
บริเวณที่พบ     อาคาร 5
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


043 ปาล์มหางจิ้งจอก