ปาล์ม‎ > ‎

042 ปาล์มปาติโค๊ต

042 ปาล์มปาติโค๊ต

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 042


ชื่อพื้นเมือง     ปาล์มเปติโค๊ต (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Washingtonia filifera (Linden ex Andre) H. Wendl.
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     ใบรูปพัด สีเขียว ผลเล็กสีแดงเป็นพวง
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


042 ปาล์มปาติโค๊ต