ปาล์ม‎ > ‎

041 ปาล์มแชมเปญ

040 ปาล์มแชมเปญ

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 041


ชื่อพื้นเมือง     ปาล์ม แชมเปญ (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นคล้ายขวดแชมเปญ
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


041 ปาล์มแชมเปญ