ปาล์ม‎ > ‎

040 ปาล์มจีน

040 ปาล์มจีน

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 040


ชื่อพื้นเมือง     ปาล์มจีน, ปาล์มเซี่ยงไฮ้, ปาล์มพัด (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     มีใบขนาดใหญ่คล้ายพัดปลายใบหักงอลง
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


040 ปาล์มจีน