ปาล์ม‎ > ‎

039 ปาล์มขวด

039 ปาล์มขวด

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 039


ชื่อพื้นเมือง     ปาล์มขวด (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Roystonea regia (Kunth) Cook
ชื่อวงศ์     PALMAE
ลักษณะวิสัย     ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช     ลำต้นมีรูปร่างคล้ายขวด
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


039 ปาล์มขวด