021 ตะคร้อ

021 ตะคร้อ

รหัสพรรณไม้  7 – 36150 – 001 – 021


ชื่อพื้นเมือง   
 กาซ้อ, คุ้ย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) กาซ้อง, ค้อ (กาญจนบุรี) 
 ค้อส้ม, เคาะ (นครพนม,พิษณุโลก) เคาะจ้ก, มะเคาะ, มะจ้ก, มะโจ้ก (ภาคเหนือ) 
 ซะอู่เสก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ตะคร้อ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 ตะคร้อไข่ (ภาคกลาง), ปั้นรั้ว (เขมร-สุรินทร์) ปั้นโรง (เขมร-บุรีรัมย์)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Schleichera oleosa (Lour.) Oken
ชื่อวงศ์     SAPINDACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ผลค่อนข้างกลมสีน้ำตาล มีรสเปรี้ยวอมหวาน
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


021 ตะคร้อ