087 อโศกเซนคาเบรียล

087 อโศกเซนคาเบรียล

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 087


ชื่อพื้นเมือง   
 อโศกเซนคาเบรียล (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Polyalthia longifolia (Benth.) Hook.f.
ชื่อวงศ์     ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปใบหอกแคบ ปลายใบแหลม
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


087 อโศกเซนคาเบรียล