076 แสงจันทร์

076 แสงจันทร์

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 076


ชื่อพื้นเมือง   
 แสงจันทร์ (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Pisonia grandis R.Br.
ชื่อวงศ์     NYCTAGINACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวสีเหลืองสว่างจ้ามองเห็นแต่ไกล
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


076 แสงจันทร์