075 เสี้ยวป่า

075 เสี้ยวป่า

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 074


ชื่อพื้นเมือง   
 คางโค (จันทบุรี) พาซิว (กะเหรี่ยง-ลำปาง) 
 เสี้ยวเครือ (เชียงใหม่-ลำปาง) เสี้ยวต้น (น่าน) เสี้ยวป่า (เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Bauhinia saccocalyx Pierre
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบคล้ายใบชงโค ปลายแยกเป็นสีชมพู ดอกสีขาว
บริเวณที่พบ     อาคารจามจุรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


075 เสี้ยวป่า