074 เสลา

074 เสลา

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 074


ชื่อพื้นเมือง   
เสลาขาว(สระบุรี) เสลาเปลือกบาง (กำแพงเพชร) เส้าขาว, เส้าเบาะ (เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Lagerstroemia  tomentosa C.Presl
ชื่อวงศ์     LYTHRACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกเป็นช่อออกตรงปลายยอดของกิ่งมีสีม่วง ขาว ชมพู
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


074 เสลา