072 สัตตบรรณ

072 สัตตบรรณ

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 072


ชื่อพื้นเมือง   
 กะโน้ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) จะบัน (เขมร-ปราจีนบุรี) 
 ชบา,ตีนเป็ด,พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง) ตีนเป็ดดำ (นราธิวาส) 
 บะซา,ปูลา,ปูแล(มาเลยู) ยางขาว(ลำปาง)
 สัตบรรณ(ภาคกลาง,เขมร-จันทบุรี) หัสบรรณ(กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Alstonia scholaris (L.) R.Br.
ชื่อวงศ์     APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบเดี่ยวเป็นวงรอบข้อ มีน้ำยางสีขาว
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


072 สัตตบรรณ