071 สัก

071 สัก

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 071


ชื่อพื้นเมือง   
 เคาะเยียโอ (ละว้า-เชียงใหม่), ปายี้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) 
 ปีฮี, ปีฮือ, เป้อยี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), สัก(ภาคกลาง) เส่บายี้ (กะเหรี่ยง-กำแพงเพชร)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Tectona grandis L.f.
ชื่อวงศ์     LABIATAE
ลักษณะวิสัย     ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช     ใบหยาบขนาดใหญ่ ลำต้นสูง
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


071 สัก